Expertpanelen Västra Götaland

Niklas Simonsson, Chef Uthyrning Lokaler, Svenska Hus, Daniel Jighede, Uthyrningschef, Vasakronan, och Carl Petre, Uthyrningsansvarig, Newsec Asset Management.

Niklas Simonsson, Chef Uthyrning Lokaler, Svenska Hus, Daniel Jighede, Uthyrningschef, Vasakronan, och Carl Petre, Uthyrningsansvarig, Newsec Asset Management.

Expertpanelen förklarar här vad begreppet hög standard egentligen innebär och de funderar även över framtidens kontor.

Lokalsökande företag stöter ofta på begreppet ”hög standard” när de söker kontor. Vad innebär det begreppet egentligen?

Niklas Simonsson, Svenska Hus

– I begreppet ”hög standard” kan man givetvis lägga mycket.

Flexibla/omställningsbara ytor, hög ljudklassning på väggar/dörrar/glaspartier, högklassiga material på ytskikt, helkaklade våtgrupper, närvarostyrd belysning, komfortkyla, välutrustade och moderna kök m m. För många är nytt likställt med hög standard.

Andra bitar som kan vägas in i begreppet "hög standard" är kontorets läge, närhet till service, parkeringar, kommunikationer, externa konferensmöjligheter och tillgänglighet. Miljöklassningar och certifieringar höjer också standarden på dagens kontor.

Daniel Jighede, Vasakronan

– Ett kontor med hög standard är ett kontor som möter kundens behov vad gäller teknik, flexibilitet och materialval. Den teknik och de installationer som finns påverkar både inomhusklimatet och energianvändningen i väldigt hög utsträckning, därför är det viktigt att den är av hög kvalitet och så klart även optimerad.

Att lokalen är flexibel är viktigt då en kunds behov kan förändras över tid och det vill vi kunna tillmötesgå med så små belastningar för kunden som möjligt.

Sist men inte minst är ett kontor med hög standard ett kontor där materialen håller hög kvalitet, inte innehåller några farliga ämnen och är hållbara över tid. Det är viktigt både för kundens välbefinnande, ekonomin och miljön.

Carl Petre, Newsec

– Detta begreppet kan ju innehålla det mesta i en annons, allt från ett väldigt bra läge till fräcka och fräscha lokaler.

För oss innebär en hög standard att vi levererar en lokal som har en bra teknisk standard och kvalitativa materialval. Den tekniska delen är att lokalen skall ha ett bra klimat. Detta innefattar bland annat moderna ventilationsaggregat och tillräcklig kylkapacitet. I min värld kan man inte lova hög teknisk standard utan att kunna skriva in ett klimatkrav som man uppfyller i hyreskontraktet. I den tekniska delen ingår också arbetsklimatet med bra akustiska lösningar för att skapa en så trevlig arbetsmiljö som möjligt

Att ha bra kvalitet på materialen som byggs in i lokalen är också en förutsättning för att få kalla det hög standard. Det innebär inte att det måste vara marmorgolv och guldkranar utan att man känner att lokalen utstrålar en kvalitetskänsla, detta kan mycket väl ske med betydligt enklare material.

Hur ser framtidens kontor ut?

Niklas Simonsson, Svenska Hus

– Framtidens kontor kommer nog att vara lika mycket mötesplats som arbetsplats. Folk sitter mindre stilla på sina arbetsplatser och detta kommer att forma framtidens kontor. De kommer bli än mer flexibla för att kunna anpassas till vår föränderliga värld.

Jag tror att medarbetarna kommer att bli mera delaktiga i utformningen utav sina arbetsplatser då detta skapar en stolthet som därigenom stärker varumärket.

Det framtida kontoret blir också ett allt viktigare konkurrensmedel då det gäller att attrahera rätt personal och få dem att stanna kvar.

Daniel Jighede, Vasakronan

– IT-utvecklingen och digitaliseringen går fort och idag är vi mer mobila i vårt arbetssätt än någonsin tidigare. Det gör att vi är mycket mindre beroende av fysiska arbetsplatser och skrivbord idag än för bara några år sedan. Jag tror att den utvecklingen kommer att fortsätta och att framtidens kontor därför kommer att vara mindre till ytan men smartare disponerade.

Gissningsvis kommer morgondagens kontor att vara antingen aktivitetsbaserade eller i alla fall rymma en blandning av ett mindre antal fasta arbetsplatser och en mängd mer aktivitetsbaserade arbetsplatser. Jag tror inte att traditionella cellkontor går någon stark framtid till mötes.

Carl Petre, Newsec

– Framtidens kontor kommer med största sannolikhet bli betydligt mer aktivitetsbaserade. Vi tror inte att det kommer bli så fullt ut men vi vet att många företag idag har beläggningsgrader på endast 60-70 % på sina arbetsplatser och med stigande hyror och bättre teknik är detta en naturlig utveckling. Vi ser även att många av de företag som delvis provat att jobba aktivitetsbaserat faktiskt upplever det som väldigt positivt.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter