Expertpanelen Stockholm

Vad ska ett flyttande företag tänka på vid val av fastighetsägare om man väljer mellan två likartade lokaler?

Anna-Lena Carlstedt, uthyrningschef, Fabege

Anna-Lena Carlstedt, uthyrningschef, Fabege

Anna-Lena Carlstedt, Fabege

– Idag har de flesta hyresgästerna insett att valet av hyresvärd är oerhört viktigt. När man skriver ett nytt avtal har man inte bara valt en ny lokal utan också en ny samarbetspartner för många år framöver. En hyresvärd som utvecklar och tänker långsiktigt i sina områden har kommit högt upp på listan vid val av lokal. Att hyresvärden har egen förvaltning som fysiskt sitter på plats i området och därigenom lär sig hyresgästens behov är något som också är värt att tänka på.

Niclas Österberg, AMF Fastigheter

– Som företag bör man tänka på vad som händer dagen efter att avtalet är signerat. Kommer fastighetsägaren finnas där på kort och lång sikt? Är det en långsiktig fastighetsägare som bryr sig om sina kundrelationer eller har fastighetsägaren en kortsiktig plan som innebär försäljning av huset du sitter i? Är det viktigt för mitt företag eller spelar det ingen roll? Vi har tagit ställning hos oss, vi tror på långa relationer och vi jobbar för lyckliga kunder.

Helena Ekman, uthyrningschef kontor, Diligentia

Helena Ekman, uthyrningschef kontor, Diligentia

Helena Ekman, Diligentia

– Som hyresgäst ska man vara noga med vilken hyresvärd man väljer. Man ska se hyresvärden som en affärspartner, som påverkar både affär och lönsamhet. Vi på Diligentia har som mål att de företag som sitter i våra kontorslokaler ska bli mer framgångsrika. Genom innovation och utveckling skapar vi mer inspirerande arbetsplatser. Arbetsplatser där folk trivs, har kul och jobbar bättre.

Ta reda på hur hyresvärden arbetar med hållbarhets- och energifrågor. Att få skriva ett grönt avtal är av högsta prioritet för de flesta företag idag. Kontrollera dessutom huruvida hyresvärden miljöklassar sina fastigheter och hur energiförbrukningen ser ut.

Service, nåbarhet och återkoppling är tre viktiga parametrar som hyresgäst-en bör ställa höga krav på sin hyresvärd kring.

Hur vet ett företag att de erbjuds marknadsmässig hyra?

Anna-Lena Carlstedt, Fabege

– Väldigt ofta har företagen som söker lokal redan tittat runt i de områden som de är intresserade av och skapat sig en bild av hyresnivåerna. Man kan även anlita konsulter som har koll på hyresnivåerna i de olika områdena. Hyran är också satt beroende av olika parametrar som produkt, avtalslängd, standard, läge och hyresgästanpassning, detta gör att hyran kan skiljas åt inom samma område. Tyvärr så tittar företagen allt för ofta på vad lokalen kostar per kvm och inte vad en arbetsplats kostar.

Niclas Österberg, uthyrningschef, AMF Fastigheter

Niclas Österberg, uthyrningschef, AMF Fastigheter

Niclas Österberg, AMF Fastigheter

– En marknadsmässig hyra, eller en marknadshyra, är alltid den hyra som fastighetsägare kommer överens om vid just det tillfället. Så att uppdatera sig genom att läsa i fastighetstidningar såsom Lokalguiden, eller genom konsulter som jobbar med uthyrning och analys eller som företräder olika hyresgäster, kan vara en god idé för att säkerställa att man har uppdaterad information.

Helena Ekman, Diligentia

– Hyresmarknaden blir alltmer transparent, vilket förenklar för hyresgäster att finna aktuell fakta kring marknadsmässiga hyresnivåer. Man kan exempelvis ta kontakt med mäklare, tenant representatives (företag som representerar hyresgästen) eller Fastighetsägarna. Viktigt när man tar del av jämförelsematerialet är att inte jämföra hyror rakt av utan ta hänsyn till att hyran baseras på produkten och dess

skick, standard, hyresgästanpassningar samt läge..

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter