Expertpanelen Stockholm

expertpanelen Stockholm

expertpanelen Stockholm

Denna månad biter Lokalguidens expertpanel i den stora, men ständigt aktuella frågan om hur framtidens kontor kommer se ut. Anna-Lena Carlstedt, Niclas Österberg och Helena Ekman tar sig också an och förklarar begreppet hög standard. Vad betyder det egentligen?

Lokalsökande företag stöter ofta på begreppet ”hög standard” när de söker kontor. Vad innebär det begreppet egentligen?

Helena Ekman, Diligentia

– Hög standard kan röra i princip tre olika områden; materialval, teknisk prestanda och att lokalen ligger i ett bra läge, med omgivningar som håller en hög profil. Det är viktigt att hyresgästen själv eller via en konsult gör en kravspecifikation kring föreliggande behov, som fastställer dels vad som grundläggande behövs för att bedriva en framgångsrik affärsverksamhet och dels vilka ytterligare önskemål som kan finnas, om budgeten ger utrymme för detta. Med hjälp av en kravspecifikation undviks omotiverat höga kostnadsnivåer i förhållande till det egentliga behovet.

Anna-Lena Carlstedt, Fabege

– Hög standard har idag blivit allt viktigare för hyresgästen. Det innebär bland annat att lokalen har ett bra inomhusklimat anpassat för verksamheten. Hög standard och bra inomhusklimat har också blivit betydligt vanligare eftersom man under de senaste åren kunnat erbjuda kunderna nybyggnadsprojekt i allt större utsträckning. Vilket också har bidragit till att den generella standarden höjts i kundens ögon. Återigen är det viktigt att man själv gjort en kravspecifikation på vad man behöver för sin verksamhet eller andra krav man vill ställa på lokalerna/fastigheten, som tex miljöklassning, gröna hyresavtal, egen förvaltning etc.

Niclas Österberg, AMF

– Vi har ingen egen erfarenhet kring att använda oss av begreppet ”hög standard”. Troligen används begreppet för att förklara att lokalen är nyligen renoverad och håller bra klass vad gäller materialval och standard i övrigt. Vi har de bästa lokalerna i de bästa lägena på de marknader vi finns, det är för oss en hög standard.

Hur ser framtidens kontor ut?

Helena Ekman, Diligentia

– Idag är kontor som regel inredda med miljöer som är generaliserade, med resultatet att de passar alla lagom illa. Vid val av lokal resonerar en del kring ekvationen kvadratmeter per anställd och andra kring kostnad per anställd. Vi däremot, vet vad framtiden för med sig för krav på arbetsplatser och vi träffar många företag som söker nya sätt att mer effektivt nyttja kontoret, både ur mänskliga och ekonomiska perspektiv. Vi vet också att det aldrig är mer än 50 procent av medarbetarna som befinner sig på kontoret samtidigt. Lösningen på detta är aktivitetsstyrd arbetsmiljö (A2), med förutsättningar som stödjer flexibla arbetssätt och som samtidigt främjar flexibilitet, kreativitet och effektivitet. Redan idag finns välutvecklad inredning och it-arkitektur som stödjer A2, men vi ser fram emot än mer optimerade lösningar i framtiden. Framtidens kontor är än mer hållbara och gröna än dagens. Det gäller att skapa planlösningar så att kontoret enkelt kan möbleras om – i stället för att byggas om. Energianvändningen kommer att läggas på än lägre nivåer än idag och gröna hyresavtal blir en självklarhet för alla. Hyresvärdens uppgift är ju att erbjuda arbetsplatser där folk trivs, har kul och jobbar bättre, så att företagen blir mer framgångsrika.

Anna-Lena Carlstedt, Fabege

– Hur ett kontor ska se ut är väldigt verksamhetsbetingat, varje företag ser det på sitt sätt. En trend som är på stark frammarsch är aktivitetsstyrda arbetsplatser (även kallade A2 kontor) där medarbetarna i princip kan sätta sig och arbeta var de vill. Eller rättare sagt - där det bäst lämpar sig för tillfället. I stället för skrivbord får du ett skåp där du förvarar och hämtar ut ditt personliga arbetsmaterial. Sen kan du sätta dig i en soffa och lösa dagens första arbetsuppgifter vid laptopen om du så vill. Undersökningar har visat att ungefär trettio procent av medarbetarna på ett kontor behöver sitta permanent vid sitt skrivbord, men övriga sjuttio procent har inget egentligt behov av en egen fast plats. Kringservice är också något som efterfrågas allt mer. Många människor upplever idag att de har svårt att få tiden att räcka till. Ofta är det de små vardagsbestyren som tar tid och energi; att stå i kö på apoteket eller i livsmedelsbutiken, hämta och lämna kemtvätt, stryka skjortor eller passa tider på en bilverkstad. Där kan några av de större fastighethetsägarna idag hjälpa till med den typen av service.

Niclas Österberg, AMF

– Tyvärr är svaret på framtidens kontor inte en ”one-liner”. Vi har på AMF Fastigheter låtit studenter på Arkitekturhögskolan och Konstfack titta på frågan kring framtidens kontor. Det arbetet finns presenterat på www.futurumstudion.se, där vi presenterar vad vi kom fram till i den studien. Vår slutsats är att det inte finns ett svar på framtidens kontor, det finns flera. Dock tror vi att kontor i framtiden kommer bli ännu viktigare för företagens konkurrenskraft om morgonadagens talanger.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter