Expertpanelen Skåne - Vad styr företags val av lokal?

Vilka områden känns mest intressanta i din region just nu och varför?

Malin Henriksson, Newsec

– Det finns alltid ett intresse för lokaler i centrum men områden som också är populära är Västra Hamnen och Hyllie. Västra Hamnen har fått ett ökat intresse nu med de nya superbussarna som bara tar några få minuter från Centralstationen. Är man ett företag som reser mycket kanske Hyllie känns intressant p g a närheten till Kastrup. Däremot är det ett område som många upplever för långt ut. Ja, det som är rätt för det ena företaget är fel för det andra. Det gäller att vi som arbetar med uthyrning lyssnar in alla behov för att kunna hjälpa till på bästa sätt och spara företagen tid i lokalsökandet.

Malin Henriksson, Leasing Manager, Newsec Asset Management

Malin Henriksson, Leasing Manager, Newsec Asset Management

Erik Malmqvist, Hemsö

– Efterfrågan på förskolelokaler i Malmö med omnejd är fortsatt stor och befintliga lämpliga fastigheter är svåra att hitta. Lösningen är att bygga nytt. I Hjärup, som är expansivt, har Hemsö byggt en förskola och fortsätter nu med ytterligare lokaler för skola.

Hans Andersson, Wihlborgs

– Det känns som om regionen blir mer balanserad nu. Tidigare har Malmö varit loket på den svenska sidan av Öresundsregionen men nu märker vi att både Helsingborg och området kring Ideon och Brunnshög bidrar tydligare. Helsingborg har ju jobbat länge med sin vision och när nu även projekten kommer igång så blir det en positiv kraft. Trots att Lund ställs inför utmaningar hela tiden så gror det ständigt i näringslivet underifrån.

I Malmö är det området runt centralstationen med Inre hamnen, Dockan och nyproduktionen som tillsammans skapar aktiviteter. Vi är i startgroparna nu med tre större projekt i Dockan, bland annat Orkla Foods som flyttar ner sitt huvudkontor, SAABs köp av Kockums och deras nya lokaler och efter årsskiftet omställningen av Gängtappen.

Hans Andersson, Kund- och marknadsansvarig, Wihlborgs Fastigheter

Hans Andersson, Kund- och marknadsansvarig, Wihlborgs Fastigheter

Vilka kriterier verkar styra företagens val av lokal?

Malin Henriksson, Newsec

– Naturligtvis läge, och med det följer kommunikationer, parkering, tekniska installationer och ekonomi. Många gånger är det också viktigt att veta vem som äger och förvaltar fastigheten så att man känner trygghet under hela hyresperioden.

Erik Malmqvist, Förvaltare, Hemsö

Erik Malmqvist, Förvaltare, Hemsö

Erik Malmqvist, Hemsö

– Man skulle kunna tro att läget på förskolan är det viktigaste men det behöver det inte vara då föräldrar ofta skjutsar barnen till förskolan. Då är det viktigare att lokalen fungerar effektivt och att det finns bra möjligheter för lek utomhus. Vilket barn vill inte springa upp och ner för en liten kulle eller köra fort med en trehjuling!

Hans Andersson, Wihlborgs

– Moderna flexibla lokaler med bra klimat och liten miljöpåverkan. Dessutom ska de ligga på bra adresser, nära allmänna kommunikationer och gärna också i områden med bra företagsklimat. Nya frågor som dyker upp oftare är laddstolpar för elfordon och frågor kring uppvärmning och andra faktorer som påverkar hållbarhet och miljö som t ex LED-belysning.

Vår senaste intressentdialog gav ett par intressanta synpunkter där bland annat hyresgäster uppskattar långsiktiga partnerskap som sträcker sig längre än ett avtal, samarbete där vi tillsammans finner innovativa lösningar i lokalerna.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter