Expertpanelen Skåne

Niklas Simonsson, Chef Uthyrning Lokaler, Svenska Hus, Andreas Ivarsson, Marknadsområdeschef, Diligentia, och Magnus Ungmark, Regionchef, Profi .

Niklas Simonsson, Chef Uthyrning Lokaler, Svenska Hus, Andreas Ivarsson, Marknadsområdeschef, Diligentia, och Magnus Ungmark, Regionchef, Profi .

Expertpanelen förklarar här vad begreppet hög standard egentligen innebär och de funderar även över framtidens kontor.

Lokalsökande företag stöter ofta på begreppet ”hög standard” när de söker kontor. Vad innebär det begreppet egentligen?

Niklas Simonsson, Svenska Hus

– I begreppet ”hög standard” kan man givetvis lägga mycket.

Flexibla/omställningsbara ytor, hög ljudklassning på väggar/dörrar/glaspartier, högklassiga material på ytskikt, helkaklade våtgrupper, närvarostyrd belysning, komfortkyla, välutrustade och moderna kök m m. För många är nytt likställt med hög standard.

Andra bitar som kan vägas in i begreppet "hög standard" är kontorets läge, närhet till service, parkeringar, kommunikationer, externa konferensmöjligheter och tillgänglighet. Miljöklassningar och certifieringar höjer också standarden på dagens kontor.

Andreas Ivarsson, Diligentia

– Hög standard kan röra i princip tre olika områden; materialval, teknisk prestanda och att lokalen ligger i ett bra läge, med omgivningar som alla håller en hög profil.

Det är viktigt att hyresgästen själv eller via en konsult gör en kravspecifikation kring föreliggande behov, som fastställer dels vad som grundläggande behövs för att bedriva en framgångsrik affärsverksamhet och dels vilka ytterligare önskemål som kan finnas, om budgeten ger utrymme för detta.

Med hjälp av en kravspecifikation undviks omotiverat höga kostnadsnivåer i förhållande till det egentliga behovet.

Magnus Ungmark, Profi

– Hög standard utifrån fastighetsägarna brukar vara att man erbjuder anpassad kyla, fiber in i fastigheten och att det inte bara är standardlösningar när det gäller undertak och pentryenheter. Även WC-enheterna skall vara av bättre standard än bara det vanliga för att det skall vara så kallad "hög standard". Det finns inget gemensamt eller enhetligt "hög standard".

Hur ser framtidens kontor ut?

Niklas Simonsson, Svenska Hus

– Framtidens kontor kommer nog att vara lika mycket mötesplats som arbetsplats. Folk sitter mindre stilla på sina arbetsplatser och detta kommer att forma framtidens kontor. De kommer bli än mer flexibla för att kunna anpassas till vår föränderliga värld.

Jag tror att medarbetarna kommer att bli mera delaktiga i utformningen utav sina arbetsplatser då detta skapar en stolthet som därigenom stärker varumärket.

Det framtida kontoret blir också ett allt viktigare konkurrensmedel då det gäller att attrahera rätt personal och få dem att stanna kvar.

Andreas Ivarsson, Diligentia

–Idag är kontor som regel inredda med miljöer som är generaliserade. Vid val av lokal resonerar en del kring ekvationen kvadratmeter per anställd och andra kring kostnad per anställd.

Vi däremot, vet vad framtiden för med sig för krav på arbetsplatser och vi träffar många företag som söker nya sätt att mer effektivt nyttja kontoret, både ur mänskliga och ekonomiska perspektiv. Vi bedömer också att det tämligen ofta inte är mer än 50% av medarbetarna som befinner sig på kontoret samtidigt. Lösningen på detta är aktivitetsstyrd arbetsmiljö (A2), med förutsättningar som stödjer flexibla arbetssätt och som samtidigt främjar flexibilitet, kreativitet och effektivitet. Redan idag finns välutvecklad inredning och it-arkitektur som stödjer A2, men vi ser fram emot än mer optimerade lösningar i framtiden.

Framtidens kontor är än mer hållbara och gröna än dagens. Det gäller att skapa planlösningar så att kontoret enkelt kan möbleras om – i stället för att byggas om. Energianvändningen kommer att läggas på än lägre nivåer än idag och gröna hyresavtal blir en självklarhet för alla.

Hyresvärdens uppgift är ju att erbjuda arbetsplatser där folk trivs, har kul och jobbar bättre, så att företagen blir mer framgångsrika.

Magnus Ungmark, Profi

– Min uppfattning är att vi fortsatt kommer att sitta i öppna lösningar och behovet av mötesrum är stort. WiFi kommer att vara ett måste. Flexibla ytor är också det som kommer att efterfrågas, där olika arbetsgrupper kan sättas samman för olika projekt.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter