Expertpanelen Skåne

Niklas Simonsson, Chef Uthyrning Lokaler, Svenska Hus, Andreas Ivarsson, Marknadsområdeschef, Diligentia, och Magnus Ungmark, Regionchef, Profi .

Niklas Simonsson, Chef Uthyrning Lokaler, Svenska Hus, Andreas Ivarsson, Marknadsområdeschef, Diligentia, och Magnus Ungmark, Regionchef, Profi .

På vilket sätt kan fastighetsägarna arbeta tillsammans med hyresgästerna när det gäller miljöfrågor?

Niklas Simonsson, Svenska Hus

– Mycket genom att informera, kommunicera och samverka. Att i hyreskontraktet ha en bilaga där parterna är överens om att i alla aspekter, vad gäller användningen av lokalen, aktivt samverka och samarbeta i miljöfrågor. Och även att tillsammans, samt var för sig, sträva efter och vidta åtgärder som leder till en minskad påverkan på miljön från användning av lokalen och fastigheten.

Andreas Ivarsson, Diligentia

– Vi har ambitionen att företag som väljer att jobba i våra kontorslokaler ska bli mer framgångsrika eftersom vi skapar arbetsplatser där folk trivs, har kul och jobbar bättre. Att vara en affärspartner på det sättet kräver ett mycket nära samarbete med hyresgästerna i alla frågor, där många avser miljö- och hållbarhetsområdet.

Vi erbjuder alla hyresgäster att teckna ett grönt hyresavtal. Ett grönt avtal är ett tydligt verktyg, där hyresvärd och hyresgäst gemensamt avtalar om ambitionerna inom hållbarhetsområdet. Några exempel är att tidsstyra maskiner/skrivare, möblera rätt med hänsyn tagen till ventilation, att vidta åtgärder för att inte slösa vatten samt sortera avfall. Vi på Diligentia skrev Sveriges första gröna hyresavtal med Poolia i juni 2012. Sedan dess har vi tecknat ytterligare ett tiotal, bland annat med Connecta i Malmö.

Vi utbildar våra kunder i drift och underhåll av lokalerna, och hjälper dem att med enkla medel spara energi och på samma gång uppnå ett ännu bättre inomhusklimat. Vi har under hösten haft en informationskampanj, som syftat till att underlätta för hyresgästerna att åka kommunalt till och från jobbet. Som komplement kan vi erbjuda tillgång till bilpoolsbil, för de som behöver åka bil under arbetsdagen.

Magnus Ungmark, Profi

– Fastighetsägarna kan till exempel ge utrymme för att källsortera på gemensam plats i fastigheten. Ett annat exempel kan vara att fastighetsägaren sätter in LED-belysning i gemensamhetsutrymmen samt även i utrymmen som toalett och pentryenheter, redan från investeringen.

När klassas ett kontor som miljövänligt?

Niklas Simonsson, Svenska Hus

– Det finns en uppsjö av olika certifieringssystem så som BREEAM, GreenBuilding och Leed. Respektive system innehåller dessutom olika nivåer beroende på hur mycket man lyckas sänka energianvändningar m m. Det finns även certifieringsexperter som stämplar huset som miljöklassat till en viss nivå beroende på en mängd olika kriterier (energianvändning, avfallshantering, byggmaterial, yta per anställd, avstånd till lokaltrafik m m).

Andreas Ivarsson, Diligentia

– En definition är att certifiera hus enligt befintliga klassningssystem. Vi på Diligentia klassar alla om-, ny- och tillbyggnader enligt BREEAM eller Miljöbyggnad. Då finns det tydliga manualer att arbeta efter.

I hus som inte är certifierade kan miljövänligt innebära att man använder miljövänliga material, låg energiförbrukning samt optimerade drifttider för uppvärmning, kylning och ventilation i lokalen. Hållbara uppvärmningssystem, effektiv avfallshantering och klimatsmarta transporter är andra delar. I ett grönt hyresavtal tar såväl hyresgäst som hyresvärd ett miljöansvar och kommer överens om hur dessa områden ska hanteras.

Magnus Ungmark, Profi

– Det finns olika klassificeringar på vad som ska uppfyllas för att en byggnad ska vara miljöklassad. Mig veterligen finns ingen klassning för enskilda kontor så det är förmodligen upp till var och en att försöka anpassa sitt kontor så miljövänligt som det bara går. Många företag har egen miljöpolicy som ska återspeglas i hur företaget jobbar och hanterar miljöfrågorna, där finns säkert många olika synsätt på vad som är ett miljövänligt kontor.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter