Expertpanelen Skåne

Nytt år, ny panel! Vi är glada att kunna presentera nya deltagare i vår Expertpanel. Detta första nummer får vi dock nöja oss med två experter, men en tredje är på ingång. De första frågorna för året handlar om hyresnivåer 2013 och en eventuell brist på moderna kontor i A-läge framöver.

Hur tror du att hyresnivåerna i Malmö kommer att utvecklas under 2013?

Niklas Simonsson, Svenska Hus

– jag tror att nivåerna generellt kommer att vara relativt oförändrade under 2013. i Malmös innerstad tror vi kanske något på en liten höjning, vakansgraden här är låg. i Västra Hamnen produceras det däremot mycket nytt och här blir nivåerna istället i överkant, vilket kan ge ägarna där vissa problem.

Andreas Ivarsson, Diligentia

– Vi ser en stabil hyresnivå i våra nytecknade avtal, ingen markant uppgång men en stabil nivå och vi ser inga sjunkande tendenser. detta gäller både fastigheter i centrum och Västra hamnen. Vår bedömning är att det även gäller andra intressanta områden såsom ex Hyllie och triangeln. Miljö- och hållbarhetsaspekten spelar även fortsatt en viktig roll när företag söker lokal. Flera av våra hyresgäster är intresserade av att teckna ett grönt tilläggsavtal till det redan befintliga hyresavtalet. Även hos de potentiella hyresgäster vi för diskussioner med är intresset för detta stort.

Tror du att det blir brist på moderna kontor i A-läge i Malmö under de närmsta åren?

Niklas Simonsson, Svenska Hus

– Vi tror inte det blir brist på moderna kontor i a-läge under de närmaste åren. aläget i Malmö har blivit mycket större de senaste åren och här finns ett stort utbud.

Andreas Ivarsson, Diligentia

– Nyproduktionen i city är mycket begränsad jämfört med den i Västra hamnen och Hyllie. Därför är konkurrensen något mindre där. Vi ser ju också ett antal omkonverteringar av kontorshus i centrala Malmö till andra användningsområden. Vi på diligentia har också bidragit till detta genom utveckling av den gamla ”teliabyggnaden” på kaptensgatan 1, 11 000 kvm kontor, till ett modernt hotell, som idag är scandic Malmö City. Moderna kontor tillförs marknaden i Malmö men jag tror att tillgång och efterfrågan kommer att harmoniera ganska väl närmaste åren. Den underliggande tillväxten är fortsatt god och vi ser en strid ström med expanderande, inflyttande och nystartade bolag i regionen. dock är vi som bekant inne i en allmänt tuffare konjunktur. den kommer säkert bestå ett litet tag men med allt som är på gång inom regionen kommer tillväxten att återigen ta fart inom något år är vår bedömning i nuläget. Utmaningar som Västra Hamnen, Hyllie och andra områden har gemensamt är att det fortfarande finns väldigt mycket byggbar mark, vilket medför fortsatt tuff konkurrens. det gäller att kunna ge det lilla extra, som att miljöklassa sin stadsdel, som vi gör genom att Breeam Communitiescertifiera hela Masthusen i Västra hamnen.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter