Expertpanelen i VG - om att välja rätt fastighetsägare

Vad ska ett flyttande företag tänka på vid val av fastighetsägare om man väljer mellan två likartade lokaler?

Katharina Butzküven, valad Europe

Katharina Butzküven, valad Europe

Katharina Butzküven, Valad Europe

– I första hand tänker jag att det är lokalens läge, utformning och villkor för hyresavtalet som styr mest. En lokal är aldrig den andra riktigt lik men man kan alltid höra sig för hur nöjda andra hyresgäster är med fastighetsägaren och hur de sköter sina åtaganden.

En annan viktig parameter är ju även kontakten man får med företaget, personkemin har en betydelsefull påverkan i vårt val och vilken relation man lyckats få sinsemellan. Sedan hjälper det naturligtvis till om hyresgästen känner till varumärket.

Anders Forsling, Wallenstam.

Anders Forsling, Wallenstam.

Anders Forsling, Wallenstam

– Rent generellt upplever jag att företag lägger alltför lite vikt vid vilken fastighetsägare man väljer att hyra hos. En hyresvärd bör ju trots allt vara en viktig och långsiktig affärspartner för de flesta företag.

Förväntar man sig service, kvalitet och ett lösningsorienterat bemötande så bör man söka sig till en fastighetsägare med en kompetent, närvarande organisation med uthyrning av hyresrätter som kärnverksamhet.

Elin Andersson-Strützke, Peab Fastighetsutveckling.

Elin Andersson-Strützke, Peab Fastighetsutveckling.

Elin Andersson-Strützke, Peab Fastighetsutveckling

– Fastighetsägaren ska vara väl etablerad, hålla en hög servicegrad och ha en god tillgänglighet. Man ska allra helst välja ett företag med lokal förankring – personal på plats underlättar i många situationer. Det är en långsiktig relation man ger sig in i, en personlig relation och ömsesidigt förtroende är viktigt.

Man bör också undersöka om fastighetsägaren har flera fastigheter i sitt bestånd, det är en fördel om ens behov förändras och man vill kunna byta lokal framöver.

Hur vet ett företag att de erbjuds marknadsmässig hyra och vilka förhandlingsparametrar kan finnas?

Katharina Butzküven, Valad Europe

– Hyresgästen får lov att göra sin hemläxa och själv ta reda på var marknadshyran ligger i ett specifikt område. Detta kan de göra genom att bl a läsa de olika branschmagasin som finns. Sedan är det ju så att hyresvärden har ett ramverk i form av hyreslagstiftningen att förhålla sig till som skall skydda hyresgästen från att betala en hyra som inte är marknadsmässig.

Det finns även olika förhandlingsparametrar, t ex inledande rabatter, det finns också olika nivåer av anpassningsbehov av lokalen som påverkar hyran. Här kan man även påverka förhandlingsutrymmet med en längre avtalstid. Vissa hyresgäster vill ha kortare avtalstid inledningsvis och då kan det under vissa omständigheter finnas möjlighet till förtida avsteg från lokalen som sker med en bestämd uppsägningstid inom en viss tidsram. I vissa fall måste hyresgästen lämna en säkerhet, den kan också vara förhandlingsbar.

Anders Forsling, Wallenstam

– Det är i regel enkelt för ett företag att få koll på marknadshyresnivåer. Många analysföretag i branschen finns att kontakta och ofta finns även företagsföreningar där man kan få hjälp. Det är naturligtvis inte heller fel att ta in ett antal olika offerter från fastighetsägare för att skapa sig en egen nulägesbild av det aktuella området. Över tid ska man känna sig trygg med sin hyresbild eftersom man vid varje avtalstids slut har möjlighet att säga upp hyresavtalet och få sin hyra prövad. Det gör att fastighetsägarna inte är betjänta av att kräva orimliga hyresnivåer.

Vid förhandling av hyresavtal bör man tänka över helheten ordentligt. Behöver du hyra parkeringsplatser, fasadskylt eller förråd är ofta en fastighetsägare mer benägen att göra avkall på den här typen av villkor något än på hyran för lokalen. Man bör också koncentrera sig på kostnad per arbetsplats när man förhandlar. En fastighetsägare eftersträvar bra hyra per kvadratmeter och kan mycket väl vara benägen att säkerställa yteffektivitet i lokalanpassningen vilket kan medföra en bra win-win.

Elin Andersson-Strützke, Peab Fastighetsuteckling

– När man ska byta lokal jämför man ofta flera olika alternativ, och på så sätt får man också en känsla för vilket pris som kan vara rimligt. Man kan gärna be fastighetsägaren att motivera prisnivån om den känns orimligt hög.

Flera faktorer påverkan hyran, till exempel lokalens standard, eventuella anpassningar som görs för hyresgästen, avtalslängden och så vidare. Alla dessa parametrar är också värda att beakta vid en förhandling. Känner man sig osäker kan en lokalmäklare vara ett bra stöd.

 

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter