Expertpanelen i VG nummer 5

I nummer 5 är det dags att angripa ett par miljöfrågor igen. I detta nummer diskuterar panelen bl a vad man kan göra för att minska miljöbelastningen på kontoret. 

Vad kan varje individ på kontoret göra för att minska miljöbelastningen?

Linda Neidert, Bygg-Göta.

Linda Neidert, Bygg-Göta.

Linda Neidert, Bygg-Göta:

– Det finns ganska många saker som varje person som arbetar på ett kontor kan göra för att minska miljöbelastningen. Hur man transporterar sig till och från arbetet, kan man cykla eller åka kommunalt istället för att ta bilen? Ta trapporna istället för hissen, inte skriva ut mer papper än nödvändigt, ha ekologisk frukt på jobbet, källsortera. Kan man förlägga möten via telefon eller videokonferens istället för att åka till andra orter eller länder? Släcka lampor när man inte är inne, alternativt ha närvarostyrd belysning. Ha tidstyrd ventilation och värme. Stänga av dator och dra ur laddarkablar ur kontakten när man går hem. Om vi alla hjälps åt med i alla fall hälften av de jag nämnt så är vi en bra bit på väg!

Anders Forsling, Wallenstam.

Anders Forsling, Wallenstam.

Anders Forsling, Wallenstam:

– Naturligtvis börjar miljöbelastningen redan vid transporten till och från arbetsplatsen. Att ställa bilen och istället använda lokaltrafik eller cykel är ju ett väldigt bra sätt att verkligen minska sitt avtryck. Här har individen möjlighet att göra stor nytta för miljön innan arbetsdagen ens börjat. Dock krävs ju en tydlig önskan om att arbetsplatsen ska vara geografiskt placerad för att möjliggöra detta för merparten medarbetare. Individens krav på komfort har ökat väldigt mycket bara de senaste 10-12 åren. Här är verkligen en källa till miljöpåverkan eftersom exempelvis nedkylning av en lokal vid hög utetemperatur är väldigt energikrävande. Självklart ska en arbetsplats erbjuda ett bra inomhusklimat men en större acceptans under årets varmaste och kallaste dagar kan göra stor skillnad. Det är dessutom en kostnadsfråga. Ett tredje sätt för individen att minska miljöbelastningen är att våga stå för sina värderingar inför sin arbetsgivare. Att minska miljöbelastningen kan ibland kräva omprioriteringar med sin etablering. Kanske krävs till och med en flytt till en hyresvärd som uttalat och bevisat arbetar för att minska fastigheternas miljöavtryck.

Elin Andersson-Strützke, Peab Fastighetsutveckling.

Elin Andersson-Strützke, Peab Fastighetsutveckling.

Elin Andersson-Strützke, Peab Fastighetsutveckling:

– Vi påverkar miljön i alla vardagliga val vi gör. Det är faktiskt lätt att välja smartare, och därmed minska belastningen på miljön. Tänk t ex på hur du tar dig till och från arbetet, och till möten utanför din arbetsplats. Kan du gå, cykla eller åka kollektivt? Kanske finns möjligheten till telefonmöten och videokonferenser? På plats på kontoret kan du fundera över utskrifter och kopiering – välj dubbelsidigt, eller strunta i pappersversionen helt. Det är också viktigt att stänga av dator, skrivare och andra maskiner när du går hem; stand by-läge drar mycket energi. Dra också ur mobilladdaren när du inte använder den.

Hur kan ledningen tänka för att på bästa ekonomiska sätt få det vardagliga arbetet att fungera på ett ekologiskt hållbart sätt? 

Linda Neidert, Bygg-Göta:

– Då miljöarbetet oftast går hand i hand med ekonomiska intressen borde detta vara något alla företag strävar efter. Ledningen kan ge riktlinjer och ha en väl utarbetat miljöpolicy där man t ex styr hur avfall ska sorteras, hur företaget hanterar sitt resande, tåg/flyg, eller om man istället har videokonferenser när det är möjligt. Man kan samarbeta med fastighetsägaren i frågor gällande styrning av värme och ventilation och byta till energisnålare belysning. Med vinsterna från dessa billiga miljöval kan man har råd att göra andra kanske något dyrare inköp som att välja ekologiska eller miljömärkta varor.

Anders Forsling, Wallenstam:

– Först och främst bör man tänka till i etableringsfasen. Bedömningen av strategisk placering av sin lokal bör innefatta hur medarbetare kan ta sig till och från arbetsplatsen (även under arbetsrelaterade resor under arbetstid) utan att det exempelvis ska krävas långa bilresor i onödan. En perifert belägen etablering innebär ofta att möjligheten att gå, cykla och åka kollektivtrafik för dessa resor försvåras. Dessutom tycker jag ofta att företag glömmer bort hur mycket smart möblering och föränderlig, tilltalande inredning/design kan göra för en arbetsplats. Är man duktig på detta så kan man ofta erbjuda jättefina och stimulerande miljöer för sina medarbetare utan att behöva lägga stora pengar och göra stor miljöpåverkan genom att allt som oftast vilja bygga om och ändra redan fina lokaler. Satsa istället på smarta, flexibla och tidlösa lokalanpassningar som håller i längden. Självklart bör man även ha en strategi för lokalens tekniska installationer. Lyckas man koncentrera sitt arbete till normala arbetstider och är duktig på att släcka belysning etc när man lämnar sin arbetsplats så kan man begränsa lokalens drifttider vilket gör stor skillnad för både plånbok och miljö. Ställ krav på att hyresvärden arbetar aktivt för minskad miljöpåverkan och teckna grönt el-abonnemang!

Elin Andersson-Strützke, Peab Fastighetsutveckling:

– Hållbarhet handlar till stor del om miljö, men det finns helt klart också en social och en ekonomisk aspekt. Det gäller att tänka på helheten och att arbeta långsiktigt för att nå så bra resultat som möjligt. På Peab har vi goda hållbarhetsambassadörer, som ser till att basnivån är hög och som också ökar engagemanget hos övriga på företaget. Just vad det gäller miljö finns det mycket att vinna (även ekonomiskt) på att se över inköp, transporter, uppvärmning, ventilation och belysning. Sluta t ex med engångsartiklar och inför närvarostyrd belysning. Glöm inte heller att ge medarbetarna goda förutsättningar att sköta sin del. Se till att källsorteringen fungerar, att det är lätt att spara och dela information digitalt, och att de resor som måste göras kan göras med miljön i åtanke.

 

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter