Expertpanelen i Skåne - om att välja rätt fastighetsägare

Detta nummers frågor till Skånes Expertpanel handlar om valet av fastighetsägare, marknadsmässig hyra och vilka förhandlingsparametrar som kan finnas.

Vad skall ett flyttande företag tänka på vid val av fastighetsägare om man väljer mellan två likartade lokaler?

Malin Henriksson, Leasing Manager, Newsec Asset Management

Malin Henriksson, Leasing Manager, Newsec Asset Management

Malin Henriksson, Newsec

– Det är viktigt att tänka på att man går in i, en förhoppningsvis, långsiktig relation när man väljer lokal. Att lokalen och läget känns rätt är naturligtvis grunden men man bör också fundera på vem det är man kommer att ha kontakt med framöver gällande sin lokal. Att ha en stabil fastighetsägare och en bra förvaltare, som åtgärdar fel på rätt sätt och i rimlig tid, är oerhört viktigt för att bibehålla trivseln och produktiviteten i sin verksamhet.

Hans Andersson, Wihlborgs

– Det finns ett par faktorer som är viktiga och som ofta har större betydelse för er trivsel och er långsiktiga lönsamhet, än att jaga kortsiktiga kostnader.

- Förvaltningen av fastigheten? Det är mycket värt för er att ha nära till er fastighetsvärd och att det är samma person du vänder dig till om det är frågor kring lokalen eller avtalet och att denna person har kunskap om lokalmarknaden. Ni har annat att göra än att försöka få tag i olika kontaktpersoner som sitter på annan ort.

- Fastighetsägarens utbud. Välj ett bolag som har många fastigheter i området för då kan ni på ett enklare sätt hitta nya lokaler inom beståndet, om ni växer ur era befintliga. Det är en stor fördel för er att inte vara inlåsta i avtal där ni måste sitta och vänta på ett datum då ni kan agera.

- Är det en fastighetsägare som jobbar med långsiktig förvaltning eller är det en projekt/transaktionsorienterad aktör? Välj alltid den hyresvärd som själv äger och förvaltar sina hus. Det finns många exempel där kunder sitter i hus som bytt ägare flera gånger och varje gång är det ny upphandling av skötsel och drift och nya kontaktpersoner, villkor och rutiner. Sånt tar tid och skapar irritation.

Hur vet ett företag att de erbjuds marknadsmässig hyra och vilka förhandlingsparametrar kan finnas?

Malin Henriksson, Newsec

– Att hyran är marknadsmässig visar sig ganska snabbt när man är ute och tittar på nya lokaler. Det är en god idé att jämföra med likvärdiga lokaler för att bilda sig en uppfattning om hyresnivån. Här är det naturligtvis viktigt att se så att man jämför på lika villkor och att man ser vad som ingår och vad som inte ingår. Titta på standarden på lokalen, kallhyra/varmhyra, vilka tillägg som tillkommer. De eventuella kostnaderna för hyresgästanpassningar som kommer att behöva göras kan naturligtvis skilja sig åt eftersom man har olika utgångslägen från lokal till lokal. Här får man helt enkelt överväga den helhet som man får i slutändan och jämföra mot vartannat. Det vanligaste man förhandlar om är hyra och kontraktstid men som i alla förhandlingar kan man självklart hitta anda parametrar. Här får man helt enkelt tänka till vad som känns viktigt för sitt företag och utefter det se om man kan hitta en lösning som känns bra för båda parter - en förhandling är ju ett givande och ett tagande.

Hans Andersson, Kund- och marknadsansvarig, Wihlborgs Fastigheter

Hans Andersson, Kund- och marknadsansvarig, Wihlborgs Fastigheter

Hans Andersson, Wihlborgs

– Jag tror att du snabbt får en uppfattning om hyresnivåerna om du letar lokaler. Det är ju en fråga som kommer ganska tidigt i processen. Om inte, så är det enkelt att t ex kolla senaste statistiken för olika stadsdelar som bl a finns i denna tidning.

Vad du kan titta på och som man alltid kan diskutera är fördelningen av kostnader vid ombyggnad och anpassningen för er verksamhet. Generellt sett är det enklare att få genom dina önskemål ju längre avtal du är beredd att skriva. Har lokalen varit vakant en längre period är det också en fördel för dig som kund.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter