Expertpanelen Göteborg

Vilka misstag ska man som företag försöka undvika vid en flytt?

Linda Neidert, Bygg-Göta.

Linda Neidert, Bygg-Göta.

Linda Neidert, Bygg-Göta

– När ni lämnar en lokal är det viktigt att kontrollera uppsägningstid och avflyttningstidpunkt i ert nuvarande avtal. Gör uppsägningen i god tid. Tänk även på uppsägningstider vad gäller exempelvis larm och nätverk. Medför flytten något återställande från hyresgästens sida? Gör en överenskommelse med er hyresvärd om hur lokalen ska lämnas.

När ni söker ny lokal är det viktigt att vara tydlig med vad lokalen ska användas till och hur många som ska vistas i lokalen. Detta påverkar bygglov, ventilation, utrymningsvägar m m. Planera er flytt i god tid gällande möbleringsritningar, inköp, nätverk, data/telefoni, larm.

Anders Forsling, Wallenstam.

Anders Forsling, Wallenstam.

Anders Forsling, Wallenstam

– Det finns mycket att tänka på vid en flytt. En flytt är ofta mer kostsam än vad man tror och då är det viktigt att företaget ordentligt funderat över vilka värderingar som står till grund för flytten och valet av den nya lokalen. Viktiga frågor man ibland missar kan vara:

- Vilket område är attraktivt för att attrahera bra arbetskraft över tid? Bra närservice? Goda kommunikationer?

- Var hittar jag den mest lönsamma helhetslösningen per arbetsplats över tid? Smart anpassade lokaler, konkurrenskraftiga tilläggstjänster såsom städning, sophantering och kanske till och med elavtal.

- Vilken hyresvärd kan bäst svara upp mot våra framtids mål med företaget? Relationen med hyresvärden är väldigt viktig och måste kännas rätt. Vilken hyresvärd kan vara den bästa affärspartnern över tid? Vilka erbjuder bäst totallösning för dig som hyresgäst? Miljöprofil, flexibilitet, tillgänglighet, och kapacitet att investera i lokal och fastighet är bara några viktiga parametrar som bör värderas högt. Det är därför viktigt att representanter från företaget är engagerade i visningar och förhandlingar.

Anders Ohlsson, Peab Fastighetsutveckling.

Anders Ohlsson, Peab Fastighetsutveckling.

Anders Ohlsson, Peab Fastighetsutveckling

– Många företag är inte färdiga med sina inre processer som organisationsförändringar och nya arbetssätt när de tecknar hyresavtal vilket medför sent påtänkta förändringar i lokalens fysiska utförande och inredningsval inför inflyttningen. Det ger både företaget och hyresvärden utmaningar när det gäller att hålla tidplan och styra kostnader inför nyetableringen.

Inte sällan är den flyttansvarige i mindre och medelstora företag en företagsledare som ansvarar för en daglig operativ verksamhet. Det är lätt att underskatta den tid som krävs för att få alla beslut och praktiska detaljer på plats vilket både kan vara kostnadsdrivande och skapa extremt hög arbetsbelastning i känsliga skeden. Vi rekommenderar att företaget i så stor utsträckning som möjligt organiserar sin flytt med interna resurser och så tidigt som möjligt fördelar ansvaret i organisationen. Det underlättar även om processen för nyetableringen är väl förankrad inom företaget redan i ett tidigt skede.

På vilket sätt kan ett företag stärka sitt varumärke vid byte av lokal?

Linda Neidert, Bygg-Göta

– Varumärket kan stärkas både med hjälp av rätt exponering och skyltning, men även med hjälp av färger och attityd inne i sin lokal. Allt för att stärka företagskänslan. Man kan också lättare attrahera nya medarbetare med ett bra läge och en trivsam lokal.

Anders Forsling, Wallenstam

– Ja, här finns ett ypperligt tillfälle att beakta varumärket. Man bör alltid ställa sig några viktiga frågor vid byte av lokal.

- Kan det geografiska området för mitt nya kontor påverka bilden av företaget? Påverkas företagskulturen genom de anställda som i sin tur är en del i varumärkesarbetet? Ska jag sitta centralt eller perifert i min flyttsatsning?

- Vad signalerar den nya lokalen, huset, och grannhyresgästerna? Lokalen får gärna andas företagets värderingar och det man vill stå för. Hur kan jag få min lokal att spegla mitt varumärke? Är hyresvärden dedikerad att hjälpa mig anpassa min lokal med mitt varumärke och företagsprofil som utgångspunkt?

- Hur jobbar hyresvärden med frågor som är viktiga för mina värderingar? Finns ett energioptimeringsarbete? Har de hållbarhetsfrågor i fokus? Arbetar de utvecklande med mitt område och min stad?

Anders Ohlsson, Peab Fastighetsutveckling

– I dialogen med våra hyresintressenter vill vi gärna bidra med vår erfarenhet och kunskap om varumärkesbyggande aspekter redan i det tidigaste skedet. En lokal är för de flesta företag mer än bara tak över huvudet. Det är en av flera strategiska resurser som påverkar hur företaget kan uppnå förväntade resultat. Talar vi om kontor så har lokalen olika funktioner beroende på sammanhang. Det är en arbetsplats för medarbetare, mötesplats för kunder och kanske en skyltplats där företaget kan välja att medvetet profilerar sig som en del i sin strategiska marknadsföring.

Valet av kontorslokal, dess läge och funktioner och den känsla den förmedlar i gestaltningsuttrycket påverkar varumärket direkt och indirekt oavsett om företaget väger in den aspekten i beslutet eller inte. Företag som går i flyttankar kan genom aktiva och medvetna val låta lokalen spegla det varumärke man vill stärka och bli en identitetsskapande delkomponent i det övriga strategiska varumärkesarbetet.

 

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter