Expansiva Uppsala

Yvonne Näsström är näringslivschef i Uppsala kommun, här beskriver hon

Yvonne Näsström_frilagd

Yvonne Näsström_frilagd

Uppsalas näringsliv. Yvonne svarar även på frågor om bland annat vilka projekt som är på gång och ger tips och råd till företag som vill etablera sig i Uppsala.

Vilka projekt är på gång nu och framöver i Uppsala?

–  Vid resecentrum byggs ett nytt hotell, nya kontor och bostäder. På flera ställen i city pågår kontorsbyggen. I Gottsunda centrum byggs för service, handel och kontor. I Gränby byggs för handel.

Vid E4 byggs för produktion och skrymmande handel. Akademiska hus bygger nya universitetslokaler både för Uppsala universitet och SLU och Landstinget bygger ett nytt sjukhus de närmaste åren.

I alla väderstreck byggs bostäder av olika slag.

Vad har ett företag att vinna på att etablera sig här?

– Uppsala är en del av den expansiva huvudstadsregionen med en stor marknad nära men även goda möjligheter till export via Arlanda och det goda infrastrukturella läget.

De båda universiteten ger god tillgång på kompetens inom många olika kunskapsområden.

Uppsala  räknar med en byggande av bostäder på cirka 3 000 om året samt utbyggnad av lokaler för näringsliv för att möjliggöra för 2 000 nya arbetstillfällen årligen.

Hur kommer Uppsala att se ut om tio år?

– I Uppsala byggs i alla väderstreck, nya stora kontorskomplex med häftig arkitektur, nya bostadsområden och industrier. Samtidigt satsas på grönområden som parker och ånära rekreation.

Med alla byggen som pågår kommer staden att ha växt med 30 000 bostäder och nya arbetsplatser till 2025.

Hur skulle du beskriva lokal- och markutbudet i kommunen?

–   I Uppsala pågår många byggen både för handel, kontor och industri och i hela kommunen. Utbyggnaden sker både i city och i externhandels- och industriområden.

Det är dock en mycket hög efterfrågan, så det finns brist på lokaler och mark trots denna utbyggnad. Något som vi jobbar på att försöka möta.

Hur skulle du beskriva Uppsala näringsliv?

– Uppsala har ett expansivt och väl diversifierat näringsliv med drygt 19 000 företag.  Företagen är från samtliga branscher men life-science, högteknologi och handel är stora och det finns en stor start-up verksamhet inom framförallt ICT.  Varje år startar cirka 1 500 företag och ytterligare kring 400 flyttar hit. Många företag har en anknytning till något av de båda universiteten.

Vad har du för tips och råd till företag som vill etablera sig i Uppsala?

– Välkomna hit!

Det är här det händer! Oavsett bransch kan du hitta kunder, kompetens, konkurrenter och kapital.

Kulturnatten-Ana-Vera-Burin-Batara

Kulturnatten-Ana-Vera-Burin-Batara

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter