Expansiva Hisingen viktig för Göteborg

Nybyggt i Kvillebäcken. Foto: Kenneth Svensson.

Nybyggt i Kvillebäcken. Foto: Kenneth Svensson.

Hisingen är ett av Göteborgs och Sveriges hetaste logistikområden och tillsammans med Landvetter Airport utgör Göteborgs hamn en stor del av framgångsfaktorn. Hamnen är den största i norra Europa och en viktig länk i den svenska industrin och nästintill avgörande för Sveriges ekonomi. Strax över 65 % av den svenska containertrafiken samt cirka 25 % av Sveriges utrikeshandel går via Göteborgs hamn. Varje dag är det cirka 70 tåg som anländer till, eller avgår från, hamnen och nästan två containrar hanteras i snitt varje minut och volymerna väntas öka. Tio år fram i tiden väntas mängden gods som handhas ha fördubblats, vilket kommer att ställa stora krav på en bättre logistik och infrastruktur.

på Norra Älvstranden

Även om Lokalguiden behandlar Norra Älvstranden som ett eget område måste en analys om Hisingen ändå innehålla en del information om detta specifika område. Kvar från varvsepoken är den stora kranen som utgör ett landmärke för området som är under fortsatt expansion. Planen är att under närmsta tioårsperioden uppföra ytterligare 2 000 lägenheter, främst i de västra delarna av området.

Ett i det närmaste avslutat projekt av kontorslokaler på Norra Älvstranden är det nya kontorshuset Aurora på Lindholmskajen. Fastigheten som ägs av Eklandia beräknas vara inflyttningsklar under våren/sommaren 2013.

Kvillebäcken

Ett av bostadsprojekten på Hisingen är byggnationen av Göteborgs nya stadsdel, Kvillebäcken, som kommer att ge staden cirka 2 000 nya bostäder samt ökat utbud av butiker och verksamhetslokaler. Den nya stadsdelen byggs av ett konsortium bestående av åtta byggherrar. Första etappens inflyttning är planerad till sommaren 2013.

Kvillebäcken kommer även att få tillskott av ett kontorshus, läs mer om Glasiären på sidan 22.

Lager- och logistik

Ett flertal lager- och logistikbyggnader har färdigställts de senaste åren. Ägarförhållandet vad gäller logistikfastigheter på Hisingen varierar. Det är relativt vanligt att det producerande företaget även är ägare till fastigheten, men det finns också en stor andel lokala fastighetsägare såväl som det finns noterade fastighetsbolag och utländska investerare.

Det utmärkta logistikläget på Hisingen gör att efterfrågan på logistiklokaler är stor, större än utbudet. Ett behov av ytterligare bebyggelse av logistik- och lagerfastigheter väntas komma att behövas inom närmsta tiden, speciellt då flera av de mest centrala industriområdena konverteras till nya bostads- och kontorsområden.

Nyproduktionsprojekt inom logistikmarknaden på Hisingen blir allt mer intressant för företag inom segmentet då hyrorna tenderar att ligga på liknande nivåer som befintliga lokaler. Överlag har det den senaste tiden varit svårt att hitta mark till nybyggnadsprojekt och de flesta nya projekt tvingas därmed ta plats allt längre ifrån de mest attraktiva.

Stor potential

Vad som kan konstateras är att det finns många projekt på gång inom samtliga segment. Hisingen kanske är den mest expansiva stadsdelen i Göteborg och dess utveckling har stor betydelse för staden Göteborg. Det finns en stor potential för såväl lager, logistik och industri som för den fortsatta utvecklingen av handel, bostäder och kontor längs med Norra Älvstranden och i området kring Backaplan. Även om kommunikationen över älven tidigare inte varit den bästa har den blivit bättre tack vare nya busslinjer samt tätare turer med Älvsnabben. En ny älvförbindelse i form av en ny bro samt ytterligare satsningar på kollektivtrafiken kommer att bidra till att Hisingen blir än mer attraktivt och en mer naturlig del av centrala Göteborg. Läs mer om projekt Älvstaden på sidan 16.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter