Expansionstrycket är hårt i kommunen

Peter Egardt är sedan 2010 Landshövding i Uppsala. Hur ser framtiden ut för kommunen och vad är på gång just nu? 

Hur kännetecknas Uppsala län/kommun på fastighetsmarknaden?

- Samtliga kommuner i länet redovisar brist på bostäder. Två universitet och en högskola medverkar till att bristen på mindre lägenheter är särskilt stor.

Vad är på gång just nu?

- Jag har för några år sedan skrivit under en avsiktsförklaring med samtliga kommuner om att det ska byggas minst 25 000 nya lägenheter på fem år, vilket i praktiken innebär en tredubbling av tidigare nybyggnadstakt. Kommunerna lovade i avsiktsförklaringen att vidta ett antal åtgärder och länsstyrelsen lovade att minska tiden för att hantera planärenden och överklaganden. Vi har halverat vår handläggningstid. Kommunerna arbetar aktivt med bostadsförsörjningsplaner och markanvisningar med mera. Jag följer upp med årliga möten med kommunledningarna.

Hur ser fastighetsbeståndet ut?

- I den största kommunen – Uppsala – finns en stor andel hyresrätter men också många bostadsrätter. Andelen ägarlägenheter är fortfarande låg. Men kommunen har också ett stort bestånd av egnahem.

Hur kommer Uppsala se ut i framtiden, om 5-10 år?

- Expansionstrycket är hårt och om infrastrukturen hänger med skulle det inte förvåna mig om vi var 50 000 fler redan om tio år.

Hur ser tillgången på byggbar mark ut?

- De flesta kommuner har detaljplanelagd mark som täcker de närmaste årens behov.

Som fastighetsägare, varför skall man satsa på just Uppsala?

- Uppsala län och Uppsala stad är en integrerad del av vår huvudstadsregion. Det är Sveriges ekonomiska hjärta, akademiskt centrum och mycket mera. Expansionstrycket är mycket hårt. Hela regionen kommer sannolikt att ha mer än 800 000 nya invånare inom 20 år, varav fler och fler i Uppsala län. Länet har Sveriges lägsta arbetslöshet och i Knivsta byggs det flest lägenheter per capita i hela Sverige. Pendlingsmöjligheterna är goda och om vi får fyra järnvägsspår mellan Stockholm och Uppsala blir de ännu bättre.

Hur underlättar Uppsala för fastighetsägare som vill bygga nytt eller bygga om i Uppsala?

- Det finns cirka 50 byggherrar i Uppsala nu mot sju när jag tillträdde som landshövding för drygt fem år sedan.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter