Ewa Thorslund – Ambassadören för Grön IT

Ewa Thorslund är näringspolitisk expert tillika projektledare för Grön IT på bransch- och arbetsgivarorganisationen IT & Telekomföretagen. Projektet syftar till att sprida kunskap om potentialen i Grön IT. För hennes projektledarskap är hon nu en av fyra slutkandidater med chans att tilldelas utmärkelsen "Utmärkt miljöledarskap" av organisationen Näringslivets Miljöchefer. Den 23 april står det klart vem av de nominerade som vinner. Ewa Thorslund har jobbat med IT sedan tidigt 90-tal och sedan början på 2000-talet har hon mer och mer blivit en ambassadör för just den gröna. Genom hennes rappa sätt att tala och strukturerade sätt att planera, till exempel tillfällena för våra samtal över telefon, framstår Ewa som en person som hela tiden håller ett väldigt högt tempo. Att hon är van att förklara begreppet Grön IT är också tydligt. – Många tror ofta att Grön IT bara handlar om gröna IT-produkter, men det är mycket bredare än så. När vi pratar om detta idag kan man säga att det är uppdelat i två delar. Den ena handlar om just produkterna själva, hur IT-produkter och IT-tjänster påverkar miljön och hur man kan gå tillväga för att minska den belastningen. D v s hur vi kan få ner energiförbrukningen. Ewa tar virtualisering som ett exempel, ett sätt att samordna ett stort antal servrar till en enda, vilket gör att man sparar mycket energi. – Även om man idag jobbar stenhårt med att få bort farliga kemikalier och förbättra energiförbrukningen för att få ner miljöbelastningen från produkterna själva, finns det fortfarande mycket som man som användare kan påverka. Så enkla åtgärder som att faktiskt stänga av apparaten när man inte använder den skulle göra en väsentlig skillnad, menar Ewa Thorslund. Det är också viktigt att man har rätt lågenergilägen inställda så att apparaterna drar mindre energi. STORA VINSTER

Utgår vi från vårt samhälle i stort har vi enligt Ewa Thorslund stora vinster att göra på många olika områden om vi med hjälp av IT-produkter och –tjänster ersätter andra processer och skeenden. Det ser hon som den andra delen av vad begreppet Grön IT innefattar. – Med hjälp av en IT-lösning kan man exempelvis effektivisera transporter eller till och med ersätta dem genom att arbeta eller ha möten på distans. Styra och effektivisera belysning och uppvärmning av byggnader är andra exempel. Transporter och byggnader är verkligen de stora bovarna när det gäller energiförbrukning. Att man ska spara energi har företagen förstått. Det kan Ewa och hennes kollegor utläsa av ett Grön IT-index som de tagit fram. Indexet baseras på undersökningar där nära 1 000 IT-ansvariga i både privat och offentlig sektor runtom i Sverige får svara på frågor om hur de ser på ITs miljöeffekter och hur de arbetar för att dra nytta av IT på bästa möjliga sätt för miljön. Mätningarna syftar till att belysa hur svenska företag och organisationer arbetar med att minska ITs negativa miljöpåverkan samt hur IT används som miljöteknik, d v s för att minska företagets övriga miljöpåverkan. – Våra mätningar visar att kunskapen har ökat. Företagen har förstått vikten av att köpa energieffektiva produkter och att man ska resa mindre. Men det är fortfarande inte så många som jobbar systematiskt med det. Att se över och mäta hur mycket man reser, fundera över vilka resor man kan ersätta och hur mycket man därigenom kan spara i både pengar och CO2-utsläpp är något hon rekommenderar. Där finns mycket att spara. SPRIDER KUNSKAP

Målsättningen med projektet Grön IT, som Ewa Thorslund leder, är att bidra till ökad kunskap på området inom privat och offentlig sektor och visa att det här finns vinster att göra och potential att skapa förändring. – Vi är mycket ute och pratar på olika möten och tar fram informationsmaterial. På vår hemsida tillhandahåller vi verktyg som man kan använda för att stämma av sin egen verksamhet gentemot index och se hur man ligger till mot andra branscher och kommuner. Det finns också en liten guide, en "Grönometer", för hur man i olika steg kan börja arbeta i sin egen verksamhet med detta och vad man kan titta på. Vi försöker helt enkelt på olika sätt få människor att agera. REJÄLT LYFT

Sedan Ewa Thorslund i inledningen av 2000-talet började arbeta med Grön IT har hon hunnit med många möten med regeringskansliet, myndigheter och stora kunder. Men det är först under det senaste året som frågan fått ett rejält lyft, framförallt i media. – Det hänger väl ihop med att man har insett att vi har ett problem att lösa i samhället och att man därför börjat lyssna mer på lösningar. I höstas mitt under finanskrisen såg vi dock en avmattning. Men medvetenheten har på det stora hela ökat, menar Ewa Thorslund. – Frågan har också lyfts från miljöchefer och IT-chefer till att det allt oftare är marknadschefer och VDar som jag får träffa när jag besöker företag. Det beror på att många insett att det finns mycket pengar i det här. TIPS TILL FÖRETAG SOM SKA FLYTTA

Att ha kontroll över sin egen drift är otroligt viktigt, enligt Ewa Thorslund. Därför är hennes råd till företag som ska flytta att se över vilka förutsättningar man har för att ta del av vinsten när man gör omställningar inom verksamheten för att minska energiförbrukningen. – Annars riskerar man att ingenting av det vunna kommer er som företag tillhanda utan att det istället blir förvaltaren som får ta del av den kakan.

Att identifiera var den stora belastningen ligger i verksamheten och utifrån det se vilka förändringar man kan göra är ett annat tips. – Det bästa är att inte ställa om allting samtidigt utan sätta upp ett par mål åt gången. Hitta saker som skapar en förändring och driv igenom dem och var noga med att mäta resultatet. Det är väldigt viktigt att kunna kommunicera siffror till både personal och kunder så att det blir tydligt att det faktiskt är någonting väldigt bra man gjort. UTMÄRKT LEDARSKAP

Priset för "Utmärkt Miljöledarskap" delas ut av Näringslivets Miljöchefer (NMC) och Nya Miljöaktuellt för att belöna en person som genom kompetent ledarskap medverkat till ett framgångsrikt miljöarbete. Att Ewa Thorslund utsetts till en av fyra slutkandidater för priset av Näringslivets Miljöchefers styrelse motiveras så här: "Ewa Thorslund har, som projektledare för bransch- och arbetsgivarorganisationen IT & Telekomföretagens "Grön IT"-projekt, bidragit starkt till att öka kunskapen kring hur man med hjälp av IT-lösningar kan minska belastningen på miljön – såväl inom IT-branschen som bland IT-branschens kunder. I sin roll som projektledare är Ewa Thorslund mycket efterfrågad som föredragshållare i olika sammanhang. Inom ramen för projektet arrangerar Ewa också seminarier runt om i landet där både näringsliv, kommuner och universitetsvärlden gärna ställer upp som samarbetspartners." Att vara nominerad ser Ewa som en stor ära. – Vi har nog blivit en ganska central aktör på det här området. Vi är ofta med när det ska tas fram rapporter och strategier och är med på möten och pratar. Vi har försökt att jobba väldigt konkret med användbara verktyg och tydliga exempel på lyckade förändringar. Att få utmärkelsen skulle betyda mycket för projektet, tror Ewa Thorslund. – Det skulle verkligen kännas som ett kvitto på att vi har gjort något bra. Även för mig personligen. HUR GRÖN ÄR EWA?

Med tanke på Ewas uppdrag att mer eller mindre fungera som en ambassadör för något så miljöinriktat som Grön IT kan jag inte låta bli att ställa frågan hur grön hon själv tycker att hon är som person. – Det är verkligen en samvetsfråga. Jag cyklar till jobbet varje dag och så försöker jag att inte resa i onödan. Då handlar förstås om att spara tid också. För när man har småbarn jagar man ständigt tid. Då är det är alldeles ypperligt att jobba med hjälp av digitala medier för att träffas, kommunicera och jobba. Ålder? 44 Bor? Stockholm Familj? Man, tre barn och hund. Utbildning? Nationalekonom Fritidsintressen? Jag har inte så mycket fritid, men den tiden jag är ledig försöker jag ta det lugnt. Med tryck på "försöka" (skratt). Läser gärna böcker, är allätare. Det roligast med ditt jobb?

Att jobba med viktiga frågor. Att det faktiskt går att påverka och förändra, det är jätteroligt! Det grönaste du vet?

Att verkligen vilja förändra och inte göra det för sakens skull.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter