Europeiskt nav för forskning

”Lund är en attraktiv och självklar arena. Här möts idéer, näringsliv och kultur för att berika varandra. Lund är ett ledande internationellt centrum för forskning, utbildning och företagande. Lund är en kreativ miljö, där det är lätt att starta och driva företag. Utbildningen från förskola och skola till universitet är världsledande.”

Detta står att läsa i den vision som Lunds kommunstyrelse fastslog 2009 med siktet på 2025.

Lund är en av Sveriges äldsta städer och här samsas medeltida byggnader med moderna och vägnätet är på sina håll flera hundra år gammalt. Både Lunds Universitet och Universitetssjukhuset påverkar verksamheten som bedrivs i staden. Några av de viktigare storföretagen i Lund är TetraPak, ST-Ericsson, Sony Mobile och Alfa Laval.

Kommunens befolkningsprognos visar på en kraftig befolkningsökning de kommande åren. Befolkningen beräknades öka med 1 654 invånare under 2011, men den faktiska ökningen blev 1 178 personer. Totalt 111 666 personer, varav nästan 83 000 bor i centralorten Lund. Mats Helmfrid (M) som är kommunalråd i Lund och kommunstyrelsens ordförande berättar att befolkningen har ökat 84 år i rad.

- Det är väldigt positivt att så många vill bo i Lund, säger han.

Enligt Mats Helmfrid är en ökning på 1-1,5 procent rimlig. Blir det uppåt 2 procent blir det ett ansträngt läge för kommunen.

Den stabila ökningen förväntas fortsätta. År 2020 tror man att befolkningen i Lund ha ökat till 130 000 personer.

Antal arbetstillfällen har också ökat stadigt i Lund under det senaste decenniet, vilket leder till ett ökat tryck på bostäder och service. Bland annat utvecklar NCC, Paulssons fastigheter och HSB Skåne tillsammans Arenaparken i centrala Lund. Här kommer det att byggas 425 nya lägenheter, det blir en ny förskola och även kommersiella lokaler.

I jämförelse med andra kommuner i Sverige har Lund byggt förhållandevis mycket. Totalt hamnar Lund på en sjundeplats strax efter Linköping räknat på antalet färdigställda bostäder under åren 2000-2010. En jämförelse av samma kommuner och antalet nybyggda bostäder per ny invånare under samma period leder till att Lund istället hamnar på en tredjeplats efter Umeå och Växjö. Men för att möta den ständigt växande befolkningen behövs det byggas ännu mer.

- Vi behöver mer bostäder. De privata bolagen skulle behöva bygga dubbelt så många bostäder som kommunen för att möta behoven, säger Mats Helmfrid.

- Vi ser en stabil utveckling. Att investera i fastigheter bedömer jag därför vara förhållandevis riskfritt och kan möjlighet till god avkastning.

Lund är en kommun som befinner sig i en expansiv fas. Inte bara på bostadssidan. Här pågår parallellt stora byggprojekt som World Trade Center Lund, Max IV och den multivetenskapliga forskningsanläggningen European Spallation Source, ESS. Än så länge är det svårt att konkretisera projektens betydelse för Lund men Mats Helmfrid berättar att det kommer väldigt många fler förfrågningar från olika håll nu när det börjar byggas.

- Det är kul att se hur det växer. Att det händer mycket och att många bygger här har stor betydelse. Det skapar tillförsikt och en positiv framtidstro, säger han.

World Trade Center Lund kommer att växa fram vid intill Råby trafikplats längs E22. Härifrån är det nära till centrala Lund, till Malmö, men också till Sturup och Köpenhamn. I det här området bygger Midroc både hotell och kontor. Här kan företag hyra lokaler som är från tio till 3 000 kvm stora. Totalt kommer det att finnas drygt 30 000 kvm kontorsyta.

Benämningen World Trade Center innebär att företag kan få hjälp med kringtjänster som reception, post och data.

När det gäller European Spallation Source, ESS, väntas detaljplanen antas under 2012 med byggstart 2013. ESS kommer att bli en unik forskningsanläggning i Sverige. Projektet är europeiskt och länderna har gemensamt beslutat att ESS ska byggas i Lund. Detta blir ett flervetenskapligt centrum med världens mest kraftfulla neutronkälla där fokuset i forskningen kommer att kretsa kring material och livsegenskaper på organiskt material.

Parallellt med ESS planerar Lunds Universitet för forskningsanläggningen Max IV som kommer att bli ett komplement. Dessa anläggningar tillsammans förväntas bli världsledande och ett nav för forskning i Europa. Max IV beräknas stå klart 2015 och ESS 2019.

Men det händer saker även i mindre skala i Lund. Det byggs fler hotell, saluhallen har byggts till och kommun ser över möjligheterna att bygga en kongressanläggning. I november tog Mats Helmfrid tillsammans med representanter från entreprenören det första spadtaget till bygget av det nya kommunhuset. Fastigheten ligger i Sockerbruksområdet och har ett strategiskt läge med närhet till centrum och i direkt anslutning till Lunds central med lokal, regional, och nationell tåg- och busstrafik. Även Lunds station, som räknas som en av de största i landet, kommer att byggas om för att möta framtidens behov.

- Än så länge befinner sig arbetet på planeringsstadiet. Man tittar på hur stationsområdet på bästa sätt ska möta behoven kopplade till framtidens resande. Det handlar både om att vidareutveckla, bygga nytt och bevara gammalt, säger Mats Helmfrid.

Bland kring 15 kommuner i Sverige har Lunds kommun låtit kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's värdera kommunen. Standard & Poor's har gett Lund högsta möjliga kreditbetyg. Faktorer som spelar in i bedömningen är bland annat den dynamiska lokala ekonomin, tillkomsten av forskningsanläggningarna Max IV och ESS samt kommunens starka flexibilitet i budgetarbetet. Saker som låg arbetslöshet och hög utbildningsnivå, mängden globala företag och det ökande invånarantalet räknas också in som positiva kreterier.

- Att Lund behåller högsta möjliga kreditbetyg är en stark och tydlig signal om Lunds position som tillväxtmotor i Öresundsregionen. Trots att vi befinner oss i en ekonomiskt turbulent tid finns det en stark tilltro till Lunds utvecklingsmöjligheter och potential, säger Mats Helmfrid.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter