Ett Skeppsbron för Göteborgarna

Genom att utveckla Skeppsbron ska göteborgaren återfå kontakten med vattnet. Första etappen är nu igång och där ingår både spårväg och ny knutpunkt för kollektivtrafiken. I den andra etappen ingår kajer, kvarter och park. Sammanlagt ska området få ett tillskott på 400-450 bostäder och cirka 30 000 kvm kommersiella ytor som ger plats åt både hotell, kontor, handel och restauranger. Med Skeppsbron kommer city få en ny spännande mötesplats vid älven.

Tidig skiss på ett Skeppsbron som myllrar av liv vid vattnet. Illustration: Erséus Arkitekter

Tidig skiss på ett Skeppsbron som myllrar av liv vid vattnet. Illustration: Erséus Arkitekter

Mellan Stenpiren och Rosenlundskanalen ligger Skeppsbron, ett område som i stort sett ligger lika nära centrum som älven. I många år har trafiken inneburit en barriär mot älven, men nu har arbetet startat med att återskapa kontakten med vattnet. Idag är stora delar av Skeppsbron outnyttjat och används främst för parkeringsplatser, men går allt enligt plan kommer området att bli göteborgarnas nya, centrala mötesplats vid älven. Här kommer en socialt variation och mångfald att råda, något som är viktigt för både trygghet och möjlighet till sociala kontakter. På Skeppsbron ska det finnas något för alla.

Viktig knutpunkt

Det första steget är byggandet av nya spårvagnsspår från Kämpebron, längs kanalen, fram till Stenpiren. Arbetet är i full gång och delar av Västra Hamngatan, Lilla Torget, Södra Hamngatan och Stora Badhusgatan berörs.

I och med den nya spårvägen, som ska stå klar 2015, får kollektivtrafiken en ny knutpunkt vid Stenpiren. Den nya knutpunkten blir ett viktigt inslag i området där besökare och boende kan ta sig vidare med spårvagn, buss och färja.

För att kunna bygga spårvägen och bereda mark behövde staden tillgång till två fastigheter på Skeppsbron som Älvstranden Utveckling i slutet av förra året förvärvade av Skanska. I affären förvärvade Skanska istället en fastighet intill Gamla Ullevi, en byggrätt för kontor på 8 500 kvm som staden inte hade några planer för.

Illustration: Erséus Arkitekter

Illustration: Erséus Arkitekter

En förebild

Skeppsbron kommer att bli en förebild inom stadsutveckling med sin ekologiska och sociala hållbarhet. Målet är att bygga attraktiva stadsmiljöer med smarta, flexibla lösningar. Här kommer både gröna tak, grönskande väggar och solfångare bli naturliga inslag tillsammans med ett spännande utbud av butiker och restauranger, där människor bor, träffas och njuter av älven och ett livligt kajstråk. Här ska den senaste miljötekniken användas inom energiförsörjning, miljöanpassat byggande och energieffektiva hus.

Helt klart 2019

Skeppsbron är kanske ett av de områdena som kommer att beröra göteborgarna mest när staden förvandlas i takt med vision Älvstaden.

– Skeppsbron kommer att bli göteborgarnas nya vardagsrum, säger Fredrik Söderberg, planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret. Med kajstråkets attraktiva park och andra spännande delar, som ett bad i älven, kommer det att bli en av de mest livfulla och trivsamma mötesplatserna i staden. Över 400 bostäder tillkommer i området, och stora lokalytor för butiker, restauranger och kontor skapas.

2019 beräknas Skeppsbron vara helt färdigställt, i god tid innan stadens jubileum 2021.

– Vår förhoppning är att de första hyresgästerna ska kunna flytta in 2015 och att hela Skeppsbron kommer att vara klar 2019 säger Åsa Vernersson, projektledare på Älvstranden Utveckling AB.

Illustration: Erséus Arkitekter

Illustration: Erséus Arkitekter

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter