Ett levande fabriksområde

Visionen är tydlig - Gamlestaden ska bli en central del av Göteborg och ledordet är utveckling. Områden knyts samman och förädlas, nytt blandas med gammalt. Ett av de mest karaktärsfulla områdena är Gamlestadens Fabriker där Aberdeen Asset Management vill tillskapa yta både för verksamheter, bostäder och service. Gamlestadens Fabriker ska bli en levande stadsdel, tillåtande, ruff och hipp.

Bild: Gajd Arkitekter

Bild: Gajd Arkitekter

 

Fabriksområdet är ett bra exempel på ett gammalt, centralt industriområde som uppdateras till en modern stadsdel där människor kan bo och arbeta. Något som skapar förutsättningar för en levande blandstad med handel och service i närområdet.

- Detta är en trend man ser i många städer i världen, förklarar Eva Enochsson, som är Senior Asset Manager av Gamlestadens Fabriker och ansvarig för utvecklingen av fastigheten.

Eva Enochsson, Senior Asset Manager, Aberdeen Asset Management

Eva Enochsson, Senior Asset Manager, Aberdeen Asset Management

Rufft och hippt

En yta om 52 000 kvm, inklusive parkering, ska tillskapas, dessutom 26 000 kvm för bostäder. Och visionen är tydlig.

- Målet är att Gamlestadens Fabriker ska bli en tät, levande stadsmiljö med bostäder, kontor och service. Till den gamla fabriksmiljön som utvecklats sedan 1700-talet adderas nya, moderna byggnader som inslag i en unik miljö och en ytterligare årsring. Området har utvecklats under flera århundraden så det är lite brokigt och charmigt och ska även i fortsättningen få vara levande och tillåtande. Det ska bli lite rufft och hippt.

Eva Enochsson tror att läget nära knutpunkten på Gamlestads torg med bussar, spårvagnar och pendeltåg och närheten till infartslederna gör att området attraherar företag som vill att deras anställda och kunder lätt ska kunna ta sig till och från området.

Sju år senare

Eva Enochsson ser gärna en mix av olika företag, en del kanske med anknytning till den tidigare textilindustrin.

- I dag hyr vi till exempel ut lokaler för utbildning inom textil samt showroom för olika klädmärken.

Nya byggnader kan dock uppföras först när detaljplanen är klar. Fram till dess jobbar Aberdeen med de befintliga byggnaderna. Något man har gjort under lång tid då processen dragit ut på tiden.

- Det har varit en utmaning att hålla fokus i processen. Byggnadsnämnden beslutade redan i maj 2007 att ge uppdrag åt Stadsbyggnadskontoret att upprätta detaljplan för Gamlestads torg och Gamlestadens Fabriker. Nu, sju år senare, har vi precis haft samråd och ser frukten av arbetet. Fokus och att vara uthållig är det svåra. Men hela tiden har vi jobbat med de fantastiska byggnaderna som finns på fastigheten idag. Just nu kan vi erbjuda moderna kontor i byggnader från både 1800-talet och 1900-talet.

Bild: Gajd Arkitekter

Bild: Gajd Arkitekter

Första huset

Just nu sammanställs synpunkterna från samrådet som pågick under andra kvartalet i år, för att planen ska kunna ställas ut andra kvartalet 2015.

- Byggstart av första nya huset, om detaljplanen går igenom, är beräknad till 2017, avslutar Eva Enochsson.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter