Ett Köpenhamn som växer

Köpenhamns invånarantal växer stadigt och antalet inpendlande människor bidrar också till regionförstoringen. Tillsammans med Malmö, som sedan år 2000 knutits närmare Köpenhamn på grund av Öresundsbron, ingår man i den transnationella samarbetsregionen Öresundsregionen.

Skanska bygger kontorshusen Plaza i och Plaza II. Bild: Skanska Öresund

Skanska bygger kontorshusen Plaza i och Plaza II. Bild: Skanska Öresund

Köpenhamn, Danmarks huvudstad, är vårt grannlands ekonomiska, kulturella och vetenskapliga centrum, samt säte för parlamentet (Folketinget), för regeringen samt för Danmarks regerande drottning. Tillsammans med Malmö, som sedan år 2000 knutits närmare Köpenhamn på grund av Öresundsbron, ingår man i den transnationella samarbetsregionen Öresundsregionen.

Stark tillväxt präglar staden vars invånarantal stadigt ökar och i dagsläget uppgår antalet, med grannkommunerna inräknade, till 1,4 miljoner. En ökad arbetspendling som sträcker sig över nationsgränsen bidrar till regionförstoringen i ett arbetsmarknadsområde som omfattar 1,7 miljoner människor.

Dock är det många som spådde en snabbare tillväxt efter krisen 2008, Danmark överlag har klarat sig sämre än Sverige.

Huvudkontor på plats

Sedan öppnandet av Öresundsbron år 2001 är Köpenhamn det stora navet i trafiken mellan Skandinavien och resten av Europa.

Ett flertal nordeuropeiska huvudkontor har de senaste åren valt att etablera sig här. Staden är ett starkt utbildningscentrum med högkvalitativ kapacitet för forskning och utveckling och är en av Nordens metropoler med över sju miljoner gästnätter årligen. Nyckelorden för Köpenhamns affärsframgångar stavas effektivitet och kvalitet. Skattesystem och god tillgång på arbetskraft tillsammans med en högteknologisk infrastruktur är tungt vägande skäl för denna utveckling.

Svenska bolag på plats

Den danska lokalhyresmarknaden domineras av danska pensionsfonder men flera svenska bolag är också på plats. I detta nummer pratar vi med VD Anders Jarl om Wihlborgs närvaro i Köpenhamnsområdet och vi skriver om NCCs koncept Company House som de uppför på flera ställen runt Köpenhamn. Skanska Öresund har ett stort projekt på gång vid vattnet, med utsikt över Öresundsbron och alldeles nära Kastrups flygplats. Även Tribona har gett sig in på den danska marknaden och fastighetschef Christian Berglund berättar i Lokalguiden om deras visioner framöver.

Briggen och Norrporten är andra exempel på svenska fastighetsbolag som valt att satsa på den danska marknaden.

Carlsberg Byen byggs mitt i Köpenhamn. Bild: Entasis

Carlsberg Byen byggs mitt i Köpenhamn. Bild: Entasis

Projekt på gång

Många projekt är i gång i Köpenhamn med omnejd, och en hel del av dem är alltså signerade svenska bolag.

Läs mer lite längre fram i tidningen, både om Skanskas Scanport, omvandlingen av ett industriområde vid vattnet och NCCs Company House i tre olika lägen. Skanska investerar även cirka 306 miljoner kronor i två kontorsfastigheter, Plaza II och Plaza III. Med en total yta om närmare 14 000 kvm byggs husen på Havneholmen i Köpenhamn. Pandora A/S har tecknat hyreskontrakt för hela ytan. Byggarbetena har redan startat och beräknas vara klara i april 2016.

Ett av de största projekten centralt är dock Carlsberg Byen. På gammal, historisk bryggerimark, i hjärtat av Köpenhamn, utvecklas just nu en ny stadsdel.

Under de närmaste 10-15 åren kommer bolaget Carlsberg Byen P/S att utveckla

564 000 kvm. Området på 25 hektar kommer att kompletteras med 3 000 bostäder,

140 000 kvm kontor, plus butikslokaler, caféer, restauranger, skolor och lokaler för kulturell verksamhet.

Hyresnivåer

Hyrorna för kontor i A- och B-läge, som kännetecknas av låga vakansgrader och centrala lägen med service och kommunikationer runt hörnet, ligger för närvarande på 1 400-1 900 kr/kvm/år (snitthyra 1 550 kr). Gällande lager- och industrifastigheter är spannet 550-900 kr/kvm/år (snitthyra 650 kr). För butiker får du räkna med att lägga 15 000-19 000 kr/kvm/år (snitthyra 16 000 kr).

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter