Ett Health Campus mitt i Malmö

INSPI Health Campus är den första anläggningen i sitt slag i Skandinavien och ger ett antal operatörer inom forskning, utbildning, klinisk verksamhet och förebyggande hälsovård möjlighet att samlas under ett och samma tak. Mitt i Malmö. För ett antal år sedan föddes visionen om "Det medicinska Malmö", att Malmö ska vara det naturliga alternativet för etablering av medicinska företag inom forskning och utveckling. Helt i linje med den satsningen tas snart det första spadtaget för byggandet av INSPI - International Scientific Preventic Health Institute. INSPI Health Campus, som kommer att stå klart 2012, blir den första anläggningen i sitt slag i Skandinavien och här kommer förebyggande hälsovård och framtidens sjukvård att stå i fokus. VD för INSPI, Carina Billetun, har hämtat inspiration främst från USA, där ett helhetstänk och en holistisk syn på hälsa inte är något nytt. - Modellen som ligger till grund för INSPI Health Campus är Cooper i Dallas som är en av världens finaste förebyggande institut. I Europa har Tyskland, Schweiz och Österrike den här typen av anläggningar, men det är nytt för Sverige att tänka i den här typen av kluster, menar Carina. Och att en sådan här anläggning byggs mitt i en stad är helt unikt, men Malmös infrastruktur gör det möjligt. Här finns ett universitetssjukhus (UMAS) mitt i staden, Malmö högskola och på området ligger även CRC, en av norra Europas modernaste forskningsanläggningar. Allt ligger på det s k Medeon-området som skapades 1985 och som i dag är hem för ett 30-tal företag inom life science i Medeon Science Park. Och fler ska det bli. Visionen om "Det medicinska Malmö" innebär att man ska locka fler inkubatörer till Medeon och öka andelen medicinska företag. 100 000 kvadratmeter yta finns kvar att exploatera. Och INSPI Health Campus ska ge området vid Dalaplan en ny spännande entré. - Det är otroligt att det finns så pass mycket yta kvar att exploatera mitt i en stad, säger Carina. Sjukhusområdet genomgår nu en fysisk omstrukturering och här läggs alltså framtidens hälsoföretag sida vid sida med den mer traditionella enheten. Vi kommer att få en väldigt spännande klustermiljö här, en äkta sådan. Något som alla inte kommer åt p g a att man sitter fast i en helt annan stadsmiljö och stadsbild. Men det går i Malmö! Det var en av anledningarna till att satsa just på den här platsen och knyta de här världarna lite närmare varandra. INSPI ger Malmö och Sverige en bit av framtiden. En modern anläggning på 25 000 kvadratmeter fylld av hälsoaktiviteter där det friska och det förebyggande får ta störst plats. - Det vi vill visa är den holistiska hälsomodellen som börjar med kunskap och kunskapsutveckling i form av en forsknings- och utbildningsdel. Det är en del av konceptet och sedan finns det en del som är åtgärdande, alltså den kliniska delen. Men den största och den viktigaste delen är just det friska och det förebyggande. Den sista delen i konceptet är servicedelen. För att kunna vara lättillgängliga behövs det en boendedel, alltså kommer här även att finnas ett hotell, berättar Carina som refererar till att det är väldigt vanligt utomlands att man har en boendedel kopplad till en sådan här anläggning. Allt under ett och samma tak. Samark Arkitekt & Design har ritat ett hus som kommer att bli ett nytt landmärke i Malmö. En kub som ligger i koordinat. -Kuben blir en identifikation av platsen och var vi människor befinner oss, förklarar Carina. Huset måste både vara estetiskt och visa på framtiden, men också fylla en funktion för hyresgästerna och de olika verksamheterna, det har varit oerhört viktigt. Anläggningen måste kunna utstråla en fräschhet och en modernitet lika väl nu som om 50 år eller 100 år. Huset ska stå länge och inspirera människor samtidigt som det ska representera det här positiva och friska. Vi är väldigt noga med att se över vad vi kan göra för att leva upp till det här, vilka vägar vi ska välja. Just nu sitter vi med olika byggföretag för att se vad de kan bidra med. Vad vill du att folk ska få för känsla när de går in i huset? - Först ska de bli nyfikna och när de kommer in ska förväntningarna överträffas ordentligt och de ska få en wow-känsla! Men utomhusmiljön är också viktig. Vi är mitt i en stad så det är inte helt enkelt, men vi måste försöka hitta en plats där vi skärmar oss från buller och brus och det har vi gjort via en innergård. Innergården blir lungan tillbaka där man fortfarande är kvar i staden men där man samtidigt tar in det gröna, fina Malmö. Detaljplanen är godkänd, inspirationen flödar och Carina Billetuns målsättning är att verka för att INSPI Health Campus ska bli ytterligare ett bidrag till Malmös nuvarande kluster inom forskning och life science. Anläggningen kommer att locka både studenter, professionella aktörer och medarbetare. - Och att satsa i Malmö känns helt rätt, konstaterar Carina återigen. Malmös läge gentemot Europa är perfekt, både mot Danmark och Tyskland. Här finns medicon valley-tänket och om jag planerade att lägga ett företag i Skandinavien skulle jag absolut lägga det i Malmö. Stockholm, Uppsala och Linköping kommer att få en tuff konkurrens framöver om den här typen av företag.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter