Ett högaktivt Solna

Vasakronan äger fastigheter med kommersiella lokaler i flera av Solnas företagstäta områden. Solna har ändrat skepnad från klassisk förort och arbetarstad till att bli en naturlig del av Storstockholm, menar Johan Einarsson, fastighetsutvecklare. Här ger han även sin bild av hyresutvecklingen och vad som kännetecknar Solna.

Vasakronans fastighet kv Rosenborg i Frösunda. Foto: Camilla Runsten

Vasakronans fastighet kv Rosenborg i Frösunda. Foto: Camilla Runsten

Vad kännetecknar Solna idag?

Solna kännetecknas idag av en hög aktivitet, både med inflyttning av boende till nyproducerade lägenheter men även av en tydlig inflytt av större och mindre företag. Infrastruktursatsningar med bl a tvärbana och kommande tunnelbana till Arenastaden i kombination med Friends Arena och Mall of Scandinavia bidar naturligtvis till detta. Solna kommun arbetar också mycket företagarvänligt och satsar kontinuerligt på detta.

Vad ser du för tendenser i utvecklingen av kommunen?

– Med nya inflyttande och flertalet nya företagsetableringar har Solna redan ändrat skepnad från en klassisk förort och arbetarstad till att bli en naturlig del av Storstockholms centrala näringsliv med en mix av branscher och med allt mer kontorsarbetande. Just mixen av människor kommer att fortsätta ge en attraktiv stad.

Johan Einarsson, Fastighetsutvecklare, Vasakronan. Foto: Gustav Kaiser

Johan Einarsson, Fastighetsutvecklare, Vasakronan. Foto: Gustav Kaiser

Hur skulle du beskriva Solnas hyresläge och hyresutveckling?

– För äldre kontorsbyggnader i industrilägen syns ingen tydlig utveckling. Däremot ser vi en tydlig trend med ökad efterfrågan och stigande hyresnivåer för mycket bra lägen i moderna fastigheter med bra service.

Hur ser ert bestånd ut i Solna?

– Vi har moderna fastigheter både i Frösunda, Solna Strand och angränsande till Solna Centrum. Vi har ett bra bestånd och kan attrahera de flesta lokalsökande, allt från mycket små företag till mycket stora.

Hur har era satsningar sett ut här hittills och vad har ni på gång?

– Vi kommer precis färdigställa kv Rosenborg i Frösunda om ca 17 000 kvm varav drygt 90 procent är uthyrt. Vi har sedan tidigare investerat i en mycket bra service-

plattform och lokalalternativ i Solna Access och vi har ett redan nu modernt bestånd i Solna Strand. Vi har också kommande spännande projekt i beståndet som just nu ligger på planeringsstadiet.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter