Ett guldkorn Södra lund

Med stora byggprojekt i norr, som ESS och Brunnshög, händer det att södra Lund hamnar i skymundan, men det är något som man på SveaReal vill förändra.

Vi jobbar intensivt på att lyfta fram södra Lund och sätta området på kartan, säger Fredrik Angeldorff, som är förvaltningschef på SveaReal.

Fastighetsbolaget har elva huskroppar om totalt 23 000 kvm i Lund. Samtliga inom Sankt Lars-området, som präglas av ett flertal tegelbyggnader från sent 1800-tal, vilket ger området dess särprägel. Genom varsam omdaning har de gamla husen blivit moderna företagslokaler på insidan.

Jag tycker att vi har lyckats väl i det arbetet. Det är helt klart en större utmaning än när man börjar med ett blankt papper, säger Fredrik Angeldorff.

SveaReals område kallas för Parkhusen och bland hyresgästerna finns alltifrån forskare till IT-bolag och lokaler från åtta till 4 000 kvm.

Mixen av hyresgäster är väldigt spännande, säger Fredrik Angeldorff.

SveaReals arbete med att lyfta fram södra Lund har med åren gett resultat. I dagsläget har man en hyresvakans under 4 procent, vilket kan jämföras med att Lund som helhet ligger över 8 procent.

Fredrik Angeldorff tycker att Lund i stort är en intressant marknad där mötet med näringslivets representanter är inspirerande.

Läget är jättebra med Malmö på kort avstånd och Helsingborg på kort avstånd och i Lund finns många stora företag.

När det gäller miljöfrågor arbetar SveaReal med GreenBuilding och har som målsättning att hela beståndet ska bli certifierat. För de gamla byggnaderna i Sankt Lars-området är energieffektiviseringen en av de viktigaste parametrarna.

Man kan spara mycket energi i ett gammalt hus om man jämför med enerigåtgången för att bygga ett helt nytt hus.

Fredrik Angeldorff tror att omgivningen spelar en viktig roll för företagen och han uppger att hyresgästerna tycker att Sankt Lars-området är trevligt och mysigt.

Omgivningen är A och O och den yttre miljön här är svår att hitta på andra ställen, säger han och berättar att en restaurang har etablerat sig i området.

Restaurangen är oerhört viktig. Både för att ta dit kunder, istället för att köra iväg någon annanstans, och för att kunna äta själv.

Fredrik Angeldorff är själv positiv till området och ser möjligheter till utvecklingsprojekt i framtiden.

För mig är det inte självklart att allt byggs norrut. Här är ett guldkorn som inte så många känner till, säger han.

Vi har ett utvecklingsområde på 45 000 kvm. Det är ett jätteprojekt.

Tanken är att nybygget ska få en sekelskiftskänsla för att passa in i den övriga miljön och just nu pågår justeringar av planerna. När spaden sätts i jorden är fortfarande oklart.

Vi får se hur allting utvecklar sig, säger Fredrik Angeldorff hoppfullt.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter