Ett ökat intresse för Vänersborg

Vänersborg ligger vackert vid Vänern och i kommunen kombineras företagande med livskvalitet och bad på lunchen. Den stora etableringen av Varner Retail verkar ha banat väg för fler intressenter och ytterligare spännande projekt är på gång.

Ann  Nordquist, Jim Sandin och Karolin Olsson.

Ann Nordquist, Jim Sandin och Karolin Olsson.

Vänersborgs näringsliv består till största delen av mindre företag.

89 % av företagen har upp till fyra anställda och det finns fem företag med över 100 anställda och en hel del offentlig verksamhet. Att stärka näringslivet är en ständigt pågående process och man jobbar på att bli en mer företagarvänlig kommun och få ökad förståelse för företagen och vad de vill.

- Vi vill bli ännu bättre på att möta företagens behov och göra det smidigare för dem, bl a med en lotsfunktion, säger Karolin Olsson, som är en av tre näringslivsutvecklare i Vänersborgs kommun. Det handlar om att förändra attityder och även förbättra våra ledtider.

- Jag vågar nog i och för sig påstå att våra processer är både snabbare och enklare än i många större städer, konstaterar Ann Nordquist, men vi är hungriga och vill alltid göra vårt yttersta.

Etablering med mersmak

Ett fint exempel på snabb hantering är den stora etableringen av Varner Retail på Trestad Center.

- Vi blev kontaktade för tre år sedan och i april invigs deras 50 000 kvm stora europalager. Den handläggningen gick fort eftersom alla avdelningar samverkade väldigt effektivt. Enligt Anders Eriksson, logistikchef på Varner, valde de Vänersborg av flera orsaker. Kommunen agerade bra, snabbare och smidigare än andra, och logistikläget passar deras behov. Totalt innebär etableringen ett 100-tal arbetstillfällen, säger Ann Nordquist.

- Intresset för Trestad Center, som försörjer hela området med logistik, ökar ständigt, berättar Ann Nordquist. Ett exempel är Lastbilscentralen som vuxit ur sina lokaler i Trollhättan, där företaget funnits sedan 1970-talet, och som just nu planerar för en flytt till en ny, större godsterminal vid Trestad Center.

Den mark som Centralen köpt av Vänersborgs kommun är på 38 000 kvadratmeter, med möjlighet att köpa ytterligare mark i ett andra steg. Inom området på Trestad Center finns sedan tidigare också Schenker med en anläggning.

Att hitta lägen för nya etableringar är en viktig del i att stärka företagandet i Vänersborg och det finns fler möjligheter. Dessutom till ett attraktiv pris jämfört med i storstäderna.

- Vi har färdig tomtmark på flera områden, förutom Trestad Center, förklarar Karolin Olsson. Till exempel på Vargön och Holmängen, där finns det tomter på upp till 9 000 kvm.

Wargön Innovation

Ett mycket intressant pågående projekt, som verkligen kan sätta Vänersborg på kartan, är Wargön Innovation. Det är ett femårigt utvecklingsprojekt som startade 2012 och som drivs av Innovatum, ägs av Vänersborgs kommun och basfinansieras av Västra Götalandsregionen. Wargön Innovation ska bli Sveriges första nationella utvecklings- och kunskapscentrum inom textilåtervinning för nya, miljömässigt hållbara material.

- Allt detta ska utvecklas på det gamla industriområdet Holmen, berättar Karolin Olsson. I ett utmärkt logistiskt läge med närhet till både vägar, järnväg, flyg och fartygstrafik. Wargön erbjuder en attraktiv plats för fullskaliga produktionsanläggningar och här kommer vi även att få plats med fler verksamheter.

- Dessutom finns en avsiktsförklaring om att kommunen ska bygga ut hamnen i Wargön, säger Ann Nordquist. Men det är beroende av om det blir nya slussar eller inte.

Idéskiss över hur Vargön skulle kunna utvecklas framöver.

Idéskiss över hur Vargön skulle kunna utvecklas framöver.

Verksamhetsrätter på gång

- 2016 ser verkligen ut att bli ett positivt år, konstaterar näringslivsutvecklare Jim Sandin och får medhåll av sina kollegor. Just nu är det flera befintliga företag som väljer att bygga ut och utveckla sina verksamheter. Ett exempel är Länsförsäkringar som utökar från 90 till 140 personer i Vänersborg i år och även Regionarkivet håller på att bygga ut.

För de som letar kontorsytor finns det en hel del att välja på men det finns betydligt färre verksamhetslokaler. Dock kan ett spännande projekt förändra detta.

- Vi har en entreprenör som ska bygga

1 200 kvm så kallade verksamhetsrätter som man köper in sig i, berättar Ann Nordquist. 100 kvm i bottenplan, med en stor port, och så resten av ytorna i entresolplan.

- Detta kommer att öppna upp för dem som inte själva har muskler att bygga, det blir ett bra tillskott, konstaterar Jim Sandin.

Satsar på evenemang

Det arbetas även med att göra Vänersborgs centrum mer attraktivt.

- Vi har en liten stadskärna som vill leva, betonar Karolin Olsson. En restauranggata längs med hamnkanalen har skapats och restaurangerna har fått ett uppsving med sina uteserveringar.

- Något som gynnar handeln och restaurangnäringen i centrum är besöksnäringen och olika evenemang. Och det jobbar vi mycket med, berättar Jim Sandin, bl a via vår evenemangslots. 2015 blev ett rekordår för besöksnäringen i Västsverige, även Trollhättan och Vänersborg gick starkt framåt i antalet gästnätter. Inte minst i Vänersborg där de utländska övernattningarna ökade med hela 101 %.

- För att sammanfatta handlar det mycket om att näringslivet och kommunerna i hela regionen samarbetar. Det är viktigt att skapa gemensamma krafter och agera draghjälp åt varandra, avslutar Ann Nordquist.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter