Erik Skalin: "Jobbet kräver fingertoppskänsla"

Erik Skalin är uthyrningschef på Aberdeen Asset Management. Här pratar han om lyhördhet, fingertoppskänsla och bra uthyrare.

Erik Skalin, Aberdeen Asset Management

Erik Skalin, Aberdeen Asset Management

Hur skulle du beskriva den optimala hyresgästen?

- Jag skulle säga att det finns många optimala hyresgäster, varje lokal och fastighet kan ha unika kvaliteter som passar den ene men inte den andre. Men särskilt trevligt är det med hyresgäster som på ett eller annat sätt bidrar positivt till fastigheten och fyller den med aktivitet och närvaro, kanske genom ett starkt varumärke, en speciell verksamhet, eller kanske helt enkelt genom väldigt trevlig personal.

Vilken är den vanligaste missuppfattningen mellan en hyresgäst och en hyresvärd?

- Vanligast är nog att man har olika förväntningar på lokalen och hur den kommer att utformas vid en hyresgästanpassning. Det är viktigt att man som hyresgäst ser till att de önskemål man har verkligen kommer med i avtalstexten, eller i en separat rumsbeskrivning. Det är även avgörande att alla synpunkter kommer med från början. Tyvärr är det inte sällan som hyresgästen kommer på att man ville ha det på något annat sätt för sent i processen.

Hur jobbar du för att möta en hyresgästs behov och krav?

- Vi försöker vara lyhörda för våra hyresgästers önskemål men samtidigt realistiska med vad som är möjligt eller hållbart att genomföra i den aktuella lokalen. En stor del av vårt jobb innebär just att matcha hyresgästens kravspecifikation med lokalens fysiska och tekniska förutsättningar. I det ingår även att faktiskt sålla bort de önskemål som inte kommer kunna infrias och att kommunicera det tydligt.

Hur är en bra uthyrare?

- Uthyrare är en riktigt bred roll där det gäller att kombinera många olika egenskaper och kompetenser. Man måste ha känsla för marknadsföring, kommunikation och försäljning, och besitta en god social förmåga för att kunna hantera många olika typer av människor. Man behöver även vara bevandrad i grundläggande hyreslagstiftning och besitta viss teknisk kompetens. Ett öga för design och inredning skadar inte heller och kan vara mycket användbart i diskussioner med lokalintressenter.

Vad skulle du säga är det svåraste med ditt jobb?

- Det som både är svårast och samtidigt vad som gör jobbet så intressant är att ständigt försöka balansera marknadens krav och efterfrågan med att optimera fastighetsägarens avkastning. Det kräver fingertoppskänsla, att man både är ödmjuk inför förutsättningarna samtidigt som man spänner bågen så mycket som möjligt. Varje ny vakans är en ny möjlighet med nya specifika förutsättningar, så det finns alltid nya utmaningar i det här jobbet.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter