ergonomisk arbetsplats

Ergonomi är läran om anpassning av arbete och miljö till människans behov och förutsättningar. Det handlar ofta om hur arbetsplatsen och arbetsmiljön ska se ut rent tekniskt för att inte slita på kroppen i onödan, till exempel arbetsställning, ljud och ljus med mer. Marie Stark på inredningsföretaget Ergona i Göteborg vägleder oss steg för steg till en ergonomisk arbetsplats.

Enligt Marie Stark är det först och främst jätteviktigt att du har en funktionell stol, på vilken du kan reglera sitthöjd, sittdjup samt höjd på ryggstödet. Det är också viktigt att du separat kan reglera ryggvinkeln för att få stöd även i upprätt sittställning. Flexibla armstöd som är höj- och sänkbara och har skjut- och vridbara armstödsplattor är bra för att du ska kunna anpassa dem just efter din kropp och på så sätt få rätt avlastning. Hon rekommenderar också nackstöd på stolen. Detta för att få ökad möjlighet till avlastning vid upprätt sittande men framför allt när du gungar/lutar dig bakåt.

– De flesta bra ergonomiska stolarna har idag gungfunktion vilket ger ökad rörelseaktivitet i ditt sittande. Om du t ex sträcker dig efter någonting ska stolen anpassa sig och följa dig i dina rörelser. Gungan går även att låsa och bäst är om den kan låsas steglöst, d v s i vilket läge som helst, säger Marie Stark.

En bra stol ska förebygga ett dåligt sittande samt risken att få problem med t ex dålig hållning, gamnacke, värk i ländrygg m m. Vid ett upprätt sittande använder du också dina lungor på ett mer effektivt sätt än om du sitter ihopsjunken.

Så här bör du sitta: Fötterna ska du ha i golvet. Förr pratade man mycket om att man skulle sitta med 90 graders vinkel i både höft- och knäled, men det gäller inte idag. Risken är då mycket större att du får en ihopsjunken rygg än om du har en stol där sitsen lutar lätt framåt. Marie menar att med en öppen vinkel i höften får du automatiskt hjälp att hålla ryggen upprätt. Framkanten på sitsen bör också vara fasad för att undvika stasning och sämre cirkulation under låren.

En bra stol kan ha många olika funktioner och reglage, och det är inte alltid helt lätt att veta hur man ska använda dem. Marie Stark berättar att Ergona alltid kommer ut till kunden efter att en stol är levererad och gör en s k funktionssäkring. Detta innebär att man hjälper kunden att ställa in stolen på arbetsplatsen samt att man noga går igenom alla funktioner med användaren. Detta för att kunden skall få ut mesta möjliga av sin investering och att användaren skall känna att stolen känns hundraprocentigt rätt.

– Oftast har ju kunden fått ha en provstol på sin arbetsplats ett par dagar för att känna om den passar och även där har vi varit ute och ställt in stolen en gång och tittat på arbetsplatsen, säger Marie. Allt för att det skall bli som optimalt som möjligt för kunden i slutändan.

2. Skrivbordet

Ett skrivbord kan idag se ut på många olika sätt. Att välja en bordsskiva med maguttag där både utgången till vänster och till höger är lika breda är smart, menar Marie, då den ger både avlastning för armarna åt båda håll och en flexibilitet vid möblering. Rektangulära raka bordsskivor ger inte samma avlastning för underarmarna som en bordsskiva som är urgröpt med ett maguttag (finns både större och mindre uttag). Skivor med maguttag ger dig fler möjligheter och riktningar att placera din dator på. Förutom rakt fram kan du även placera den på både vänster och höger sida. Har du en rektangulär rak bordsskiva måste du ha datorn rakt fram för att inte sitta snett och på så sätt riskera att få snedbelastning.

– Höj- och sänkbart bord ger en väldigt hög flexibilitet, då du har möjlighet att både sitta och stå och arbeta. En del företag investerar dessutom i en stå-stödstol som de anställda kan turas om att använda då stå-sittandet är bra för att det öppnar upp ännu mer i höften än när du sitter vanligt.

Har man inte möjlighet att investera i elektriskt höj- och sänkbara skrivbord tycker Marie att det är jättevikigt att man åtminstone har reglerbara fasta ben så att man kan anpassa bordshöjden, så gott det går, efter individen. När man sitter vid den färdiginställda arbetsplatsen bör man kunna ha armarna böjda i 90 grader när de vilar mot bordsytan.

3. På bordet

På en optimal arbetsplats har du möjlighet att jobba så mycket som möjligt rakt framför kroppen. Ju längre ut du sträcker armen från kroppen, desto större blir belastningen. Marie Stark rekommenderar därför att du har musen mitt framför dig mellan magen och tangentbordet. Många tycker då att det underlättar att ha en trådlös mus.

– Men för att kunna röra musen behöver du trots allt en del yta, så det absolut bästa är de centrerade pekdonen som t ex ”barmouse” (centrerat styrdon med styrstav) eller en ”mousetrapper” (centrerat styrdon med styrplatta och touch-scrollfunktion) där du sitter och jobbar centrerat framför kroppen. För det första medför det att du jobbar liksidigt med kroppen istället för att jobba monotont med bara ena armen och för det andra blir du mer effektiv då du har ett mindre avstånd att förflytta handen på mellan tangentbord och mus.

Det finns idag väldigt smäckra tangentbord som inte är så breda men ändå har samma fingersättning som de vanliga, berättar Marie. Att välja ett sådant tangentbord är en bra idé för dem som inte är så breda i kroppen, eftersom det gör att du kan hålla armarna tätare intill kroppen.

Skärmen ska gå att höja och sänka så att du har en lämplig höjd och varken behöver vinkla huvudet uppåt eller neråt. Generellt sett brukar man prata om att övre delen av skärmen, alltså kanten, ska vara i ögonhöjd ungefär då man automatiskt vinklar blicken ca 30 grader neråt. Höjden på skärmen är viktig för att undvika belastning i nacke och axlar. Även avståndet fram till skärmen är viktigt. Ett bra mått är att när du sitter/står vid skrivbordet skall du kunna sträcka armarna rakt fram utan att röra vid skärmen och ha ett par centimeter till godo fram till skärmen.

Vid behov kan det också vara bra med en dokumenthållare som placeras framför dig mellan tangentbord och skärm, för att undvika att vrida på huvudet varje gång du ska titta på pappret.

4. Ljuset

– Att man har ett bra allmänljus vid sin arbetsplats är viktigt och generellt sett behöver du mer ljus ju äldre du är. Numera används ofta pendlande armaturer som ger både upp- och nerljus, dvs ungefär 70 procent uppåt och 30 procent nedåt. Förutsatt att man har ljusa väggar reflekteras då ljuset ut i rummet på ett behagligt sätt. Den typen av ljuskälla ska placeras ovanför huvudet ungefär och ca 190–210 centimeter över golvet, säger Marie Stark.

Därtill behövs även bra arbetsplats-belysning, alltså punktbelysning på bordet. Dessa armaturer finns oftast med klämfäste eller bordsfot. Bordsfot ökar flexibiliteten när det gäller placering. Är du högerhänt placerar du din lampa på din vänstra sida och vice versa för att undvika skuggor. Brist på tillräckligt bra arbetsljus är, enligt Marie, ofta en bidragande orsak till att man kan känna sig trött i huvudet på eftermiddagarna.

5. Ljudet

Idag sitter vi väldigt ofta i kontorslandskap. Här bör man i ett tidigt skede, helst innan man flyttar, se över vad man kan göra för att hålla en bra ljudnivå, anser Marie. Det är en jätteviktig del i arbetsmiljön.

Se till att ni antingen har ljudabsorberande plattor i taket eller s k nerpendlande plattor eller absorbenter som hänger ner en bit från taket. De sistnämnda kan, enligt de senaste rönen, vara mer effektivt eftersom du får en luftspalt mellan absorbenten och taket. Även vid arbetsplatsen där du sitter kan det vara bra att ha ljudabsorberade avskärmningar, t ex golvskärmar eller bordsskärmar och man kan med fördel också sätta ljudabsorbenter på väggarna.

Numera är man inte längre lika rädd för heltäckande mattor som man ur allergisynpunkt var på 80- och 90-talet och mattor är bra på många sätt. Dels för ljudet men också för att de binder damm och smuts på ett annat sätt än vad ett ek- eller linoleumgolv gör.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter