ENERGIBESPARING I FEM STEG

Energibesparing – förmodligen den mest lönsamma investering du kan göra för både dina fastigheter och miljön. Att minska förbrukningen av el, vatten och värme – inte bara i år utan också nästa och året därpå. Och det är inte alls omöjligt att uppnå en halvering, både för bostadshus och kommersiella fastigheter. – Trenden är tydlig, säger Jonas Almér, VD på KTC Stockholm. Allt fler fastighetsägare ser energibesparing som den lönsammaste fastighetsinvestering man kan göra. Insatsen är låg, utdelningen hög och säker – dessutom bidrar man aktivt till att minska utsläppen. När investeringarna i nybyggnation minskade på grund av finanskrisen, fortsatte fastighetsägarna att investera i sina befintliga fastigheter. För KTC innebar lågkonjunkturåret 2009 både ökad omsättning och större marknadsandelar. – Det vi erbjuder märks väldigt snabbt på sista raden i resultaträkningen, säger Peter Gustavsson, VD på KTC Göteborg. De fastighetsägare som nu satsat på att göra sina hus energieffektiva har dessutom skaffat sig ett bra utgångsläge inför framtiden. För när det gäller energipriserna är det i alla fall en sak som är säker, de kommer inte att sjunka. Miljöcertifiering driver på Att energibesparing gynnar både ekonomin och miljön driver på intresset ytterligare. EU-initiativet GreenBuilding är ett exempel på detta. – Vi har hjälpt ett antal fastighetsägare med att bli GreenBuilding Partner och det är intressant att se hur väl tankarna sammanfaller med vår arbetsmetod Femstegsmodellen™, fortsätter Peter Gustavsson. KTC var tidigt ute med att spara energi genom intelligent fastighetsautomation. Redan på 80-talet introducerades de första styr- och mätsystemen och med Femstegsmodellen™ tog man steget fullt ut. Femstegsmodellen™ är en metod för systematisk energieffektivisering som bygger på många års samarbete med svenska fastighetsförvaltare och energibolag. Hemligheten ligger i att steg för steg samla in kunskap om sina fastigheters energistatus. Genom att systematisera, samordna och analysera informationen avslöjas de onormala energiförbrukarna så att man snabbt kan sätta in effektiva åtgärder. Det är detta som de tre första stegen i Femstegsmodellen™ går ut på.Steg 1 omfattar mätning och analys med KTC Analyser. Fakta om energi- och resursförbrukningen i fastigheterna görs lättillgängligt för olika typer av användare. Steg 2 handlar om att koppla samman de fastighetstekniska installationerna och analysera hur de påverkar varandra. Intelligent styrning av fastighetssystemen ger omedelbara besparingar och underlättar den tekniska förvaltningen. Steg 3 innefattar driftövervakning med KTC Scada, som är ett webbaserat, fabrikatsoberoende system. Information från fastighetens alla system presenteras på ett enhetligt och lättöverskådligt sätt via OPC-protokoll. – De tre första stegen lägger grunden för effektiv driftsoptimering, säger Stefan Martinsson, energijägare och ansvarig för Energitjänster hos KTC. Man ser snabbt resultat, sporras till att hitta nya besparingsmöjligheter och får på så sätt igång en kontinuerlig förbättringsprocess.Steg 4 gör hyresgästerna mer energimedvetna genom individuell mätning och debitering.Steg 5 presenterar förbrukningen i realtid för de boende, istället för på fakturan en månad senare. Presentationsgränssnitten är webb, TV, mobiltelefon eller lägenhetsskärmen SBox via Manodo Home Arena. Detta är ett öppet gränssnitt som gör det möjligt att erbjuda en rad service- och trygghetstjänster som porttelefon (inklusive bild), tvättstugebokning, felanmälan, tidtabeller, väder med mera. Stora besparingar De riktigt stora besparingseffekterna med Femstegsmodellen™ uppnås när systemen för fastighetsdrift och individuell mätning samordnas både vad gäller data och funktioner. Konkret innebär detta att steg 4 och 5 kopplas samman med steg 1–3. Mätvärden från lägenhetsgivarna ger då kontinuerlig information till det överordnade systemet, som anpassar driften efter data från varje lägenhet. Man får full kontroll över vad som händer i fastigheterna och ser tydligt onormala avvikelser. Det är detta i kombination med att varje hyresgäst får aktuell information om sin förbrukning, som gör Femstegsmodellen™ så kraftfull. – Femstegsmodellen™ är inte bara för nya och gamla bostadshus utan även för kommersiella fastigheter som vill effektivisera driften och stärka konkurrenskraften, avslutar Per-Ola Büller.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter