En väg till ett grönt kontor

De började med sig själva och tog sedan konceptet vidare till sina kunder. Arcona, som genomför uppdrag inom byggande och fastighetsutveckling, tänker grönt och hjälper hyresgäster att göra detsamma. Med det nya konceptet Arcona Green Room lever de som de lär. Och allt tar avstamp i hållbarhet. Vi tillhör ju fastighetssektorn som står för 40 procent av alla koldioxidutsläpp, säger Karolina Mölldal, projektledare och ansvarig för Green Room-konceptet. I samband med att vi fick en ny VD för tre år sedan ville vi fokusera på att förbättra vår verksamhet och involverade hela personalen. Alla fick välja ett eller två områden av totalt sex stycken som de ville jobba vidare med. Ett av områdena gällde hållbarhet och när vi insåg att det faktiskt var dags att börja leva som vi lär föddes konceptet Green Room. Vi jobbar bl a med energieffektivisering av fastigheter och kan inte tala om för alla andra hur de ska vara hållbara och miljövänliga utan att börja med oss själva. Vi bestämde att vi måste föregå med gott exempel både när vi bygger ett hus eller levererar en ny kontorsmiljö, att alltid ha ett hållbarhets- och miljötänk. Arconas interna arbete startade med en kartläggning av hela verksamheten och identifierade sju områden som innefattades av hållbarhet – lokal, energi, inköp, teknik, inredning & utrustning, resor & transporter och avfall. Arbetet har bl a resulterat i att man samordnat inköp och på så sätt fått ner antalet transporter. Man har endast miljöklassade bilar, en cykelpool och en hybridbil som poolbil. Avfallet sorteras noga och hämtas med en och samma transport för hela fastigheten. Ja, vi har minskat både transporter, leverantörer och antalet fakturor, berättar Karolina som även kan konstatera att administrationskostnaderna därför har minskat. Man får mer på köpet av att tänka grönt! Vi har också för första gången kunnat göra en klimatredovisning som följer med årsredovisningen, något som vi är jätteglada över. Klimatredovisning kommer säkert att bli vanligare framöver, det kan t o m bli ett lagkrav. Intresset för den här typen av hyresgästrelaterade tjänster börjar bli stort. Många hus miljöcertifieras och detta är ett steg till. Allt handlar om att bli långsiktigt hållbara och en långsiktigt hållbar byggnad kan inte uppnås bara genom att välja de miljömässigt bästa tekniska lösningarna, produkterna eller materialen när den byggs. Drift och underhåll måste hela tiden följas upp och optimeras och hyresgästerna måste välja hållbara lösningar i sin dagliga verksamhet. Och Green Room var något som många av Arconas kunder blev nyfikna på. Vi började berätta hur vi själva arbetade och många kunder tyckte det lät positivt och tyckte att vi kunde applicera konceptet även hos dem. Och det var ju självklart, att hjälpa hyresgästerna ligger ju i vår kärnverksamhet. Vi har emellertid ingen utbildning inom miljö och hållbarhet, men har tagit hjälp av ett företag som hjälper oss med rådgivning och som har koll på vad som händer på marknaden. De har även hjälpt oss att utveckla tjänsten, förklarar Karolina. Tidigare har det varit stort fokus kring klimatet, men Green Room handlar om hållbarhet, hur vi genom vårt agerande ska kunna verka i framtiden och hushålla med jorden råvaror. Green Room startar med ett inspirationsseminarium för att skapa en plattform för alla där man får fram vad hållbarhet betyder för varje enskild anställd. Därefter får alla besvara en gemensam enkät som handlar mycket om inställning och attityd och hur man upplever att det egna företaget agerar utifrån vad de har sagt och den eventuellamiljöpolicyn. Sedan får även de ansvariga på företaget besvara en mer omfattande enkät utifrån de sju områdena. Hur arbetar de i dag, vad gör de, följer de eventuella direktiv, hur mäter de det o s v? Beroende på vad de svarar får de sedan olika poäng, förklarar Karolina vidare, och man får till slut fram ett totalbetyg för samtliga områden. På det viset kan de jämföra sig med andra företag, det blir lättare att sätta in allt i ett sammanhang när de har något att relatera till. Just nu har vi till exempel kört en stor drive hos fastighetsägarna så att de ska kunna jämföra sig med andra i branschen. Efter att man har fått sitt totalbetyg går Arcona igenom resultatet, lämnar ett förslag till handlingsplan och jobbar sedan med ledningsgruppen i work shops. Vi presenterar förbättringsområden och sätter det i relation till tid och kostnad. Företaget väljer sedan i vilken ordning de ska ta tag i förbättringsprojekten. Vissa tar de kanske tag i direkt, men en del planlägger de kanske på två års sikt. Och antingen tar de tag i det själva eller så hjälper vi dem med både projektledning och genomförande. Företag ser så olika ut och behöver olika typer av hjälp. Och det behöver inte vara så stora projekt att sätta tänderna i direkt. Man kan börja i liten skala och till exempel bli duktiga på att källsortera, släcka lamporna och stänga av datorerna. Det är viktigt att göra saker och ting successivt, så måste det vara. Green Room är inte ett koncept som är helt klart, vi har ingen hundrapunktslista, förklarar Karolina. Kontoret är en stödfunktion till den kärnverksamhet som vi alla tjänar pengar på. Det handlar om att minimera det jobbiga, det ska vara enklare att göra rätt än att göra fel. Att hitta på små enkla lösningar och skapa nya beteenden som till slut blir till rutin.

Karolinas tips! Börja tänk tidigt på de sju delområdena – lokal, energi, inköp, teknik, inredning och utrustning, resor och transporter och avfall . Hur vill vi hantera vårt nya kontor på ett miljövänligt sätt? Det är inte fel att börja med det enkla. Då händer det något konkret. Fyll kontoret med tips och "visste du att"! På www.tcodevelopment.se hittar du mycket bra information. Våga agera! Det är bättre att göra något som man tror är rätt än ingenting alls. Är det inte helt rätt, ja då får man bara ändra det i efterhand. Engagera och involvera medarbetarna. Låt folk tycka och komma med förslag! Det är bra att ta hjälp av en extern part som faktiskt jagar på och som ser till att ni gör det ni faktiskt har bestämt er för att göra. Det är lätt att kunderna alltid går före och då märker man aldrig några framsteg.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter