En temporär lösning

I skolvärlden uppstår det ofta ett behov som betyder att skolor eller förskolor behöver göra plats för fler barn och elever. Behovet, som är av temporär art, lönar sig inte att bygga bort utan den mest effektiva lösningen är att titta på temporära lokaler.

Temporent, ett företag som ingår i Nordic Modular Group och som ägs av börsnoterade fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ), är en av de aktörer på marknaden som kan erbjuda modulsystem för att lösa ett temporärt lokalbehov både för företag och skolor. Från Köpenhamn till Kiruna disponerar de sammanlagt 5 000 modulenheter om totalt 160 000 kvm. När det gäller skolor hyr den största kunden sexton klassrum och den minsta kunden ett.

Vi kan oftast ordna en lösning på åtta veckor, berättar VD Erik Gutenwik. Just nu är det dock full fart inför terminsstarten så nu får vi lov att säga från åtta veckor i stället, och självklart är det alltid bättre ju tidigare man är ute.

Att ha läst på innan vad som gäller för temporära lokaler är bra innan man tar kontakt och även att ha utkristalliserat vad det är för typ av behov man har.

Våra skolmoduler är vanligtvis 3,40x12 meter, detta för att vi ska kunna transportera dem på lastbil, förklarar Erik Gutenwik. Men vi har även en för marknaden unik modul som är 14 meter lång som möjliggör andra typer av planlösningar, t ex för en skola med invändig kommunikation. Självklart kan vi anpassa lösningar men det mest kostnadseffektiva för kunden är att välja någon av våra färdiga förslag. De flesta håller sig också till dem, men vissa kunder har specifika önskemål om hur de vill ha det och då löser vi det. På vår hemsida kan man även skissa på en egen planlösning.

Modulerna sätts ihop på plats och kan även byggas på höjden. Dock är det vanligast att förskolor vill ha en våning i markplan medan skolor oftast väljer lösningar i två plan.

Upplevelsen blir en permanent byggnad, de flesta tänker inte ens på att de är inne i en modul. Alla krav som finns för permanenta byggnader möter vi, allt från ljud, ventilation, energi och brandskydd. Ofta efterfrågas inte kyla i våra skolmoduler och kraven på akustik går att hantera med både akustikplattor i taket och/eller ljudabsorbenter.

Avtalen skrivs på max 36 månader med en möjlighet till både kortare och längre, men moduler ska alltid ses som en temporär lösning. Uppsägningstiden är på mellan sex och nio månader.

Hyresnivåerna då?

Hyresnivåerna är generellt högre i våra moduler än i permanenta hus, konstaterar Erik Gutenwik, men det man får för den högre pengen är värdefull flexibilitet. Man kan alltid variera sin storlek och man kan helt bestämma över vilken tid man behöver sin temporära lösning och även var man behöver den, i vilken del av Sverige. Totalt sett blir det ändå en kostnadseffektiv lösning om man har ett behov som sträcker sig över 36 månader eller längre, jämfört med om man skulle bygga till den egna lokalytan eller hitta en annan permanent lokal.

Moduler är långt ifrån de byggbaracker som många kanske har för ögonen och utvecklingen går bara framåt. Sverige ligger långt före.

Ja, Sverige ligger före exempelvis både Norge och Danmark, där vi också är verksamma. Där har den temporära lokalmognaden inte kommit lika långt.

Marknaden följer konjunkturcyklarna och i takt med att den växer utvecklas även modulerna. I dag kan en temporär lösning ses som ett fullgott alternativ och modulerna utvecklas inom alla områden, inte minst inom energiområdet.

Hela miljöbiten är viktig, konstaterar Erik Gutenwik, allt från energianvändningen och vilka material som stoppas in i modulerna. Det ska vara återvinningsbart så långt det är möjligt och inga giftiga material får självklart användas. Temporent har även tagit ett steg till och har precis börjat klimatkompensera våra transporter.

Den stora utmaningen i branschen är att möta nya bygglagar och krav som skärps hela tiden.

Någonstans finns det en fysisk begränsning på hur modulerna kan se ut, nu har vi en takhöjd på 2,70 meter och ökar man krav på exempelvis isolering så närmar vi oss höjden på vad som är möjligt att transportera. Vi hoppas att man kan komma att se temporära lösningar med lite andra ögon, så att man inte hela tiden ställer nybyggnadskrav på dem, avslutar Erik Gutenwik.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter