En ny stadsdel på galoppfältet

På galoppfältet i Täby kommer en helt ny stadsdel ta form under de kommande decennierna. En grön och blandad kvartersstad bestående av bostäder, kontor, service och parker. Här ska det bli attraktivt för företag att etablera sig.

På galoppfältet i Täby kommer en helt ny stadsdel ta form under de kommande decennierna. Foto: Bergslagsbild AB

På galoppfältet i Täby kommer en helt ny stadsdel ta form under de kommande decennierna. Foto: Bergslagsbild AB

2011 köpte Skanska och JM tillsammans det gamla galoppfältet i Täby av Svensk Galopp och skapade bolaget Galoppfältet Exploatering AB.

– Tillsammans arbetar vi för att få till detaljplaner och byggrätter för bostäder, skolor och förskolor, service och arbetsplatser. Vi ska också se till att infrastruktur, gator och vägar byggs inom området. Sedan förvärvet har vi också samarbetat nära med Täby kommun för att utveckla en stadsbyggnadsidé via en vision och strukturplan. Det är ett oerhört spännande skede vi befinner oss i, säger Inger Olsson, VD Galoppfältet Exploatering.

Vad stadsdelen på nuvarande galoppfältet ska heta är inte beslutat. Det har pågått en namnprocess men den har inte landat än, så tillsvidare omtalas området fortfarande som galoppfältet.

Stor ny stadsdel

Den gröna kvartersstaden som ska bygga på mångfald både vad gäller mixen av innehåll och människor kommer växa fram på en yta som är ungefär lika stor som två Gamla Stan.

– Det är väldigt häftigt och säger en del om skalan. Vi pratar om ca 6 000 bostäder totalt. Tar man det gånger 2 - 2,5 så får man antalet människor som kommer bo här så småningom. Det är otroligt spännande.

På Galoppfältet Exploatering ser de framför sig att den nya stadsdelen kommer attrahera människor som redan är täbybor.

– Eftersom det rör sig om en stor stadsdel i den växande Stockholmsregionen kommer vi också att attrahera människor från andra delar av regionen. Men vi vill, och behöver, också attrahera människor från hela Sverige som flyttar till Stockholm för att plugga eller jobba. Så vi tror att våra målgrupper kommer från olika delar av Täby, Stockholm och Sverige, konstaterar Inger Olsson.

Inger Olsson, VD, Galoppfältet Exploatering AB

Inger Olsson, VD, Galoppfältet Exploatering AB

Attraktivt för företag

Kvartersstaden som ska byggas kommer ha bostäder som huvudingrediens men kommer även innehålla butiker, restauranger, caféer, vårdcentraler, skolor och förskolor med mera.

– Eftersom vår ambition och vårt mål är att vi ska få en blandstad kommer även kontor vara ett inslag. Vår övertygelse är att det kommer bli attraktivt för företag att etablera sig här.

Närheten till Täby Centrum med dess rika utbud på service och lunchrestauranger är ett exempel på en fördel som kan locka, liksom att området ligger precis bredvid Roslagsbanans två stationer.

– Projektet att bygga ut Roslagsbanan är redan igång. Den förstärks och får tätare trafik. Det finns också planer på en tågförbindelse mellan Arlanda och Täby. Det skulle attrahera även medelstora företag att etablera sig här.

Inger Olsson tror att de som först kommer nappa på att etablera sig på galoppfält-et är de som redan känner till Täby. Kanske finns de här idag och är intresserade av att hitta en ny lokalisering då de växer som företag.

Ambitionen är att kvartersstaden ska upplevas som vänlig samtidigt som man ska känna av en puls när man vistas där. En fin stadspark och ett antal insprängda grannskapsparker ska bidra med grönska och rekreation.

Lång tidshorisont

Förhoppningen är att de första detaljplanerna ska vara klara och att infrastrukturprojekt ska kunna påbörjas under senare delen av 2015. I så fall kan en första etapp av bostadsbyggandet dra igång 2016 med en första inflytt 2018. Byggnationen av kontor kommer i senare etapper.

– Därefter kommer vi fortsätta att bygga några kvarter per år och utbyggnaden kommer antagligen hålla på i 20-30 år. Ungefär som man gjort i Hammarby Sjöstad. Det kan låta som en väldigt lång tidshorisont, men det är så lång tid det tar att bygga ut nya stadsdelar, konstaterar Inger Olsson avslutningsvis.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter