En ny bro i sikte

Göta Älv-bron. Foto: Göteborgs stad.

Göta Älv-bron. Foto: Göteborgs stad.

Göta Älv-bron ska ersättas av Hisingsbron, senast 2020. Nu bjuder Göteborgs Stad in till prekvalificering för projekttävling för att designa den nya bron över Göta Älv. Fram till den 16 maj kan team med arkitekter, konstruktörer och ljusdesigners lämna in referenser och referensprojekt för att kvalificera sig.

Namnet är alltså redan klart och nu har även diskussionen om höjden på bron mynnat ut i ett beslut. Trafiknämnden har beslutat att höjden 13 meter ska ligga till grund för det fortsatta arbetet. Höjden får ses som en kompromiss mellan möjligheten att bedriva kollektivtrafik och samtidigt värna om sjöfarten på älven. Att den nya bron blir lägre än dagens innebär också att den blir cykel- och promenadvänligare. Påfarterna kommer att bli kortare och kommer att ta mindre yta i anspråk, vilket möjliggör att det kan byggas på båda sidor om älven. Målsättningen för den nya bron är att centrala Göteborg ska utvecklas på båda sidor om Göta älv och goda förbindelser för alla ska knyta samman de olika stadsdelarna.

Fem lag väljs ut

Och nu startar alltså nästa etapp i arbetet med den nya bron, Göteborgs Stad bjuder in till en designtävling där förhoppningen är att många internationella lag kommer att visa intresse att delta. Det är Trafikkontoret som genomför tävlingen och upp till fem team väljs i juni månad ut för att delta i. Utifrån ett tävlingsprogram kommer lagen under några månader att arbeta fram sina förslag och i slutet av oktober ska tävlingsbidragen sedan lämnas in. Då tar juryns arbete vid och i slutet av 2013 ska de utse en vinnare, med stadsarkitekt Björn Siesjö i spetsen.

– Vi söker team som med kreativ höjd kan utforma Hisingsbron. Bron ska vara en symbol för Göteborg, såväl för dess historia som för framtiden, säger stadsarkitekt Björn Siesjö.

- När vi utformar Hisingsbron måste vi utgå ifrån att den är en viktig länk i Göteborgs trafiksystem. Med en livslängd på 100 år måste den vara utvecklingsbar och fungera väl både för dagens och framtidens trafikslag, säger Patrik Fridh, projektledare på Trafikkontoret för Hisingsbron.

Fakta Hisingsbron

Var: Nya bron byggs strax öster om den befintliga bron. Nuvarande Göta Älv-bron rivs.

Höjd: 13 meter

Längd: 700 meter varav cirka 220 meter över vattnet

Bredd: 36 meter (tio meter bredare än nuvarande)

Körfält: Två körfält för buss och spårvagn i mitten. På varje sida om kollektivtrafiken blir det sedan två körfält per riktning för biltrafik. Ytterst dubbelriktade gång- och cykelbanor.

Tidplan:

Hösten 2013 – Utställning av detaljplan och inkomna förslag i designtävlingen

Våren 2014 – Antagande av detaljplan

Hösten 2014 – Projektering, upphandling

Under 2015 – Byggstart

Under 2020 – Bron är klar

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter