En lysande framtid

LED-belysning pratas det mycket om, men vad är det egentligen och på vilket sätt är det bättre än de traditionella energi- och glödlamporna? LED har en lång livslängd, upp till 100 000 timmar, vilket kan motivera dig som tycker att de är i dyraste laget. LED går inte sönder så som en traditionell glödlampa, det är snarae så att effekten av LED-dioden långsamt blir sämre. Livslängden på LED är nära kopplat till temperaturen i armaturen. För att hålla dioden kyld är armaturen ibland utrustad med kylflänsar eller andra kylanordningar. Skillnaden mellan livslängden på en LED kan skilja drastiskt beroende på temperaturen. Bättre för miljön

En annan skillnad från de traditionella glödlamporna och LED är också att antalet tändningar och släckningar inte påverkar kapaciteten, det gör LED extra lämpligt för exempelvis blinkande armaturer. LED är fri från kvicksilver och skadligt IR-ljus (som kan missfärga föremål). Men en LED ska ändå inte slängas hur som helst då ämnen som kan vara miljöskadliga, till exempel galliumarsenid, finns i armaturen. Även om en LED-ljuskälla är effektiv så finns det andra lampor som har högre effektivitet, men i takt med utvecklingen tror forskare att det inte dröjer länge förrän LED kan konkurrera även inom detta område.

Gammal charm med ny teknik

Många gillar neonrörens retroinspirerade utseende. Men neonrör innehåller mycket mer skadliga ämnen än LED och är mycket mer kostsamt. Till moderna neonrör finns nu möjligheten att skapa samma visuella effekt med hjälp av LED-dioder, till glädje för många som gillar de klassiska skyltarna. LED innehåller inte några lösa delar vilket ger goda förutsättningar för användande på ytor som utsätts för vibrationer till exempel på hissar eller fordon som kan ha problem med teknik som vibrerat sönder. Europastandard på gång

I dagsläget händer det mycket på belysningsfronten särskilt inom LED. Det pågår exempelvis arbete med att ta fram en europastandardisering som gör det enklare för konsumenten att nyttja LED på bästa sätt. I dagsläget finns många olika typer och kvalitéer på de olika produkterna, något som kan göra det svårt för en lekman att välja rätt och förstå de olika beteckningarna. Snabb utveckling

Användandet av LED-ljus är ett relativt nytt fenomen som slagit stort på kort tid, därför är det också svårt att säga hur vi påverkas av en miljö som enbart använder den här typen av ljus. Det har gjorts försök som tyvärr inte fallit ut särskilt väl. Framtiden ligger dock helt klart för LED-teknik och nya användningsområden tillkommer i rasande takt.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter