En innerstad i utveckling

Foto: Werner Nystrand

Foto: Werner Nystrand

Med fortsatta infrastruktursatsningar och två stationer mitt i centrum ser läget för Malmö centrum bra ut. Handeln har kommit igång igen och företagens krav på att sitta stationsnära gör att innerstaden kan locka med flera bra lägen. Området kring Triangeln förstärks än mer, men även Stortorget och Södertull blir mer och mer attraktivt.

Centrala Malmö har genomgått flera förändringar under åren. I dag är det en attraktiv stadskärna med puls, variation och utbud varvat med parker och grönområden. Utmärkelsen Årets Stadskärna har två gånger hamnat just i Malmö och en gång har staden fått silverplakett. I dag är Malmö i en unik situation med många nya handelsytor som tillskapats på väldigt kort tid; både Emporia i Hyllie och Triangeln plus Kvarter Caroli mitt i staden. Handeln har överlag haft det tufft en tid, även Malmö centrum har fått känna av den allmänna nedgången. I dagsläget pratas det en del om de tomma butikslokalerna som finns längs gågatorna. Men istället för att se de tomma lokalerna som något negativt är många överens om, både fastighetsägare och Malmö Citysamverkan, att det öppnar möjligheter för nyetableringar.

Nya kommunikationsnoder

Malmö Stad är totalt sett den största arbetsgivaren med omkring 20 000 anställda. Malmö Högskola är utbredd i hela staden och har i dag totalt cirka 24 000 studenter och 1 400 medarbetare. Men Malmö har genom åren även attraherat flera stora företag som bl a valt att placera sina nordiska huvudkontor här. Hyresgästerna i dag efterfrågar ofta kommunikationsnära lägen och det har blivit än mer viktigt att snabbt kunna ta sig med allmänna kommunikationer till sin arbetsplats. Och centrala Malmö har inte enbart byggt en hel del nya kontor och skapat goda miljöer utan även etablerat nya kommunikationsnoder i form av ett förändrat Malmö Centralstation, en station vid Triangeln och i förlängningen en station vid Hyllie.

Att Malmö fortsätter sina satsningar på infrastruktur skapar förutsättningar för en väl fungerande fastighetsmarknad och öppnar upp nya möjligheter för stads- och projektutveckling. På sikt skulle förstås en ny förbindelse över Öresund stärka integrationen och tillväxten i regionen. Just denna fråga arbetar Malmö stad och Köpenhamns kommun tillsammans med. Det pågår en förundersökning om hur en metroförbindelse mellan städerna kan skapa ytterligare kapacitet över Öresund och därmed stärka integrationen och tillväxten i området.

Attraktiva områden

Med både Centralstationen och Station Triangeln mitt i staden har det blivit ännu viktigare att göra området mellan stationerna i centrum attraktivt. Området från Södertull ner till Triangeln ska framöver rustas upp enligt stadsmiljöprogrammet och få en bättre visuell framtoning. Just nu är förprojekteringen igång och det ska tillsättas en styrgrupp.

Det är många som tror att exempelvis Stortorget och Södertull kommer att bli ännu populärare framöver. Men det starkaste området i dagsläget får man ändå säga är Triangeln, cirka tio miljoner människor kommer varje år att passera genom stationen, och området har även fått ett uppsving som kontorsmarknad. Just nu håller Vasakronan på att bygga ett separat kontorshus mellan det nya och det gamla vid Triangeln. Huset blir fyra våningar högt och totalt 1 916 kvm, fördelat på 428 kvm per plan.

Hyresnivåer

Förutom en del nytillskott består annars de allra mest centrala delarna i Malmö, Central Business District (CBD), till stor del av äldre och omoderna kontorslokaler. De lokaler som inte kan byggas om för att bättre passa hyresgästers krav på främst hög teknisk standard och yteffektivitet kan komma att behöva konverteras i framtiden. Marknadshyran på kontor i CBD har ökat något och ligger mellan 1 650 och

2 250 med en snitthyra på 2 050 kr/kvm, vilket är snäppet mindre än hyrorna i Västra Hamnen. Några av fastighetsägarna inom CBD är Vasakronan, Wihlborgs Fastigheter,  Fastighets AB Briggen, Brorman Fastigheter, Volito och Malmö City Fastigheter.

Förskjutning av centrum

Under de kommande åren kommer vi att se en förskjutning av centrum till området kring Centralstationen som är i startgroparna för att explodera och utöka.

Kvarteren runt stationen hjälper det starkt växande Malmö att lösa några av sina utmaningar. Genom att bygga stad på stationsområdet kan stadsmiljön förbättras samtidigt som fler centrala bostäder och kontor skapas – utan att slösa på den åkermark som finns kvar runt staden. Men även koldioxidutsläppen kan minskas när fler får nära till det kollektiva resandet. Då minskar det dagliga behovet av bilen till och från jobbet och då har även miljön tjänat på att det byggs stad.

Det finns många fördelar med att ha kontoret vid Centralstationen. Att sitta mitt i stan, nära alla kommunikationer, är smidigt för både kunder och medarbetare. Att ha butiker, restauranger, caféer och annan service på gångavstånd sparar tid och energi och gör arbetsplatsen mer attraktiv. Vad som är på gång just här kan ni läsa mer om i Lokalguiden nummer 2.

Området runt Kronprinsen

Ett stort projekt som dock tyvärr inte blir verklighet är World Village of Women Sports (WVWS). På bästa läge, granne med Kronprinsen, har det funnits storslagna planer på ett nytt och spännande kvarter med bostäder, kontor, restauranger och ett unikt center för sport som kronan på verket. Malmö högskolas idrottsvetenskap med cirka 700 elever och 50 anställda har länge nämnts som den viktigaste hyresgästen för WVWS. Men efter en lång upphandlingsprocess kom i slutet av december beslutet att den idrottsvetenskapliga institutionen inte kommer att flytta till WVWS, vilket ledde till att satsningen läggs ner och pågående projekt och aktiviteter fasas ut.

Nu ska Malmö Stad se över hur man kan utveckla området kring Kronprinsen på annat sätt.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter