En av sex vill byta belysning

Enligt en undersökning som BMG har genomfört vill ett av sex företag byta belysning för att förbättra effektiviteten. Den ekonomiska vinsten är störst motivation till att byta, men även miljöaspekten är viktig.

Ett av sex företag vill uppgradera sin belysning för att förbättra effektiviteten, men fabriker och lagerlokaler måste övertygas. Nästan hälften av de företag som undersökts av BMG (forskningsinstitutionen för energiteknik och klimatförändringar) sade att de redan hade installerat ny energieffektiv belysning och kontroller – även om undersökningen inte frågade när eller vilken typ av belysning det handlade om.

6 procent sade att de hade planer på att uppgradera sin belysning, stora företag var mer än två gånger effektivare på att planera belysningsförändringar än mindre företag. Men av de företag som sade att de redan har låg energibelysningskostnad, var de flesta inte intresserade av mer energieffektiva belysningsinvesteringar. Dessa företag, som ännu inte är övertygade om fördelarna med att uppgradera till effektivare belysning, utgjorde en fjärdedel av alla de tillfrågade.

Hotell, restauranger, butiker och fastighetsförvaltare av bostäder, lokaler och vårdhem var de som mest sannolikt redan hade uppgraderat sin belysning, medan kontor, lager och pubar var de som minst sannolikt hade gjort detsamma. Bland dem som inte redan hade ersatt sin belysning, var pubar, restauranger och hotell, de som var mest intresserade, medan fabriker, lagerlokaler och affärer var i behov av mer övertalning. Dock kvarstår stora möjligheter för lager och kontor, där relativt få har gjort belysningsförändringar för att minska sina energibelysningskostnader. Den stora majoriteten av företagen som tillfrågades (89 procent) sade att de var beredda att minska sina energikostnader genom att använda sin befintliga utrustning effektivare, inklusive avstängning av ljuset när den inte behövs.

Den främsta motivationen för energieffektivitetsåtgärder var att förminska sina driftskostnader, men även miljöfrågor var viktiga.

Bristen på kontanta medel, inte överraskande, konstaterades vara det största hindret för att vidtaga åtgärder för en tredjedel av undersökningsdeltagarna. Studien uppskattar att ungefär en fjärdedel av företagen skulle överväga finansiering av energieffektivitetsförbättringar genom ”gröna avtal”, som syftar till att tillåta bolagen att betala för uppgraderingarna genom subventioneringar från staten. Affärssektorerna som mest är berörda av energieffektivitet och som förmodligen kommer att vara mest intresserade av ”gröna avtal” är tillverkningsindustrin, hotell-, restaurang- och utbildningssektorn.

LED-belysning ger en möjlighet till lägre energianvändning. Bland alla energieffektivitetsförbättringar, har belysningen antagligen den högsta avkastningspotentialen på investeringen.

Undersökningen presenteras av LED & LED.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter