En arena i världsklass

Projekt Lindholmen Science Park startade som ett lokalt initiativ för 15 år sedan, då med en storslagen vision om att skapa ett kluster av 10 000 människor och reurbanisera det gamla Norra Älvstranden. Lindholmen Science Park är i dag så mycket mer än så, där flera förväntningar med råge har överträffats. Numera är man en del av det nya Göteborg, en nationell innovationsnod och en arena i världsklass. 

lsp-1404

lsp-1404

I dag är Lindholmen Science Park Göteborgs mest kunskapsintensiva och expansiva område. Hit kommer 22 000 människor varje morgon, 350 företag har sitt kontor här. I området ligger också två universitet, Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet, och sex gymnasieskolor.

Samverkan i fokus

Lindholmen Science Park är en unik arena för forskning, innovation och utbildning inom tre fokusområden; Transport, Informations- och kommunikationsteknologi och Modern Media & Design. Med fokus på samverkan och det mänskliga mötet finns här en Science Park i världsklass.

lsp_ext

lsp_ext

Samspel för framtiden

Trots framgången är Lindholmen Science Park långt ifrån färdigutvecklat, menar Niklas Wahlberg.

- Vi står just nu i skiftet mellan den andra och tredje sjuårscykeln i Lindholmens utveckling. Vi har många spännande saker på gång och håller på med ett strategiskt utvecklingsarbete där vi tillsammans med våra partners och intressenter kommer att definiera vad som är nästa steg och vad som krävs för det.

För att kunna utvecklas vidare är det viktigt att även fastighetsägarna fortsätter investera och satsa.

- Vårt samarbete med dem är näst intill avgörande, Lindholmen Science Park som organisation bygger inga hus. Och viktigt är att fastighetsägarna känner att de är med på en väldigt häftig resa som innebär så mycket mer än att bara äga en kåk. Här gäller det att vilja satsa långsiktigt och vara beredd att ta vissa initiativ som kanske ligger utanför det normala. Allt för att kunna bygga vidare och hålla ihop konceptet. Glädjande kan vi säga att här finns en god samverkan att bygga vidare på, som har funnits med från början.

Även Stadens storslagna Vision Älvstaden kommer att gynna Lindholmen. Och det är positivt att det nu planeras för fler bostäder här.

- Bostäder hjälper till att skapa underlag för service och kultur, men samtidigt är det viktigt att säga att det här aldrig får bli en vanlig blandstad. Då kommer företagen att tröttna. Det gäller att bevara balansen, menar Niklas Wahlberg avslutningsvis.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter