Elväg mellan Arlanda och Rosersbergs logistikområde

En elväg för transporter ska anläggas mellan Arlanda flygplats och Rosersbergs logistikområde. Tekniken bygger på en elskena i vägbanan som driver och laddar fordonen under resan och ska bidra till en mer miljösmart distribution.

Foto: Erik Mårtensson, NCC

Foto: Erik Mårtensson, NCC

Trafikverket har meddelat att elvägsprojektet vid Stockholm Arlanda Airport kommer att delfinansieras. Pengarna ska användas till fortsatt teknikutveckling och för att anlägga en elväg för transporter mellan Arlanda flygplats och Rosersbergs logistikområde.

– Det är ett riktigt glädjebesked att staten fortsätter satsa på elvägar. Vi kommer nu fortsätta utveckla detaljer inom tekniken vid vår testbana vid Arlanda och om ca två år anlägga en två kilometer lång sträcka mellan Arlanda och logistikcentret i Rosersberg, säger Hans Säll, samordnare för affärsutveckling på NCC Roads och ordförande i konsortiebolaget.

För miljösmart distribution

Projektet är del av Trafikverkets förkommersiella innovationsupphandling av elväg-

ar. Av från början elva projekt är elvägen vid Arlanda ett av två som nu ges ytterligare finansiellt stöd. Tekniken som utvecklats de senaste fem åren bygger på en elskena i vägbanan som driver och laddar fordonen under resan. Elvägen mellan Rosersberg och Arlanda, som blir två kilometer lång, är en viktig länk för att visa hur miljösmart distribution kan utformas, skriver Airport City Stockholm i ett pressmeddelande. Sträckan kommer att trafikeras av bland annat PostNords lastbilar som går i skytteltrafik mellan flygplatsen och logistikcentret i Rosersberg.

Den andra teststräckan som Trafikverket beslutat om ska anläggas utanför Gävle.

– Sverige är ett av de länder i världen som hittills har kommit längst med att utveckla tekniken för elvägar. Det är ett sätt att utveckla miljösmarta transporter i det befintliga vägnätet. Det kan bli ett bra komplement till dagens väg- och järnvägstrafik, säger Torbjörn Suneson, tillförordnad generaldirektör i Trafikverket.

Integreras i befintligt vägsystem

– Elvägar har flera fördelar. De minskar koldioxidutsläppen, tekniken kan enkelt integreras i befintligt vägsystem och den är dessutom samhällsekonomiskt försvarbar, säger Gunnar Asplund, vd Elways.

33 procent av koldioxidutsläppen i Sverige kommer från vägtrafiken, varav godstrafiken står för en tredjedel. Konsultföretaget WSP har gjort beräkningar som visar att två tredjedelar av lastbilstransporterna i Sverige kan utföras på elvägar år 2030, vilket skulle reducera energianvändningen med ca 10 TWh.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter