Ekodesign för miljön

Ekodesign är ett av de relativt nya begrepp som florerar i vår miljömedvetna vardag. Ett begrepp som används då designen av en produkt anpassas så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. En produkts miljöpåverkan och energianvändning avgörs nämligen ofta redan under själva designfasen. Ekodesign kan handla om många olika saker, allt från vilka metaller som används i en lampa till hur olika delar i en kasserad produkt enkelt kan tas till vara och återvinnas. Ekodesign handlar alltså inte bara om energiaspekter utan även om produktens hela livscykel från utvinning av råvaror, produktion och distribution av den färdiga produkten till användning, återvinning eller skrotning av en kasserad produkt. Även lagkrav Produktutvecklare har i många år arbetat med ekodesign, men för en tid sedan kom även lagkrav. Ekodesignkraven har införts i EUs medlemsländer i tre steg, redan 2005 trädde ramdirektivet i kraft. Ekodesigndirektivet är ett sätt för medlemsländerna i EU att arbeta tillsammans med klimatfrågan, för att minska utsläppen och få en effektivare användning av energin, både som privatpersoner och som företag. Ramdirektivet implementerades i Sverige genom Lagen om ekodesign som trädde i kraft 1 maj 2008. Klimatsmartare val Ekodesignkraven gör att producenter, importörer och återförsäljare måste leverera energisnåla produkter och att konsumenterna inte längre kan hitta onödigt energikrävande produkter på marknaden. Energimärkningen ger dessutom både företag och privatpersoner möjlighet att göra klimatsmarta val som spar både pengar och miljö. Från januari i år gäller exempelvis ekodesignkrav på standby hos hushållsapparater och hemelektronik. Detta innebär att produkter som drar mer än 1 W i standby inte längre får ut på EUs marknad. Ekodesignkraven för standby gäller produkter som tv-apparater, stereoanläggningar, tvättmaskiner, datorer och leksaker. De nya kraven trädde i kraft den 7 januari och innebär att de mest energislukande modellerna inte längre får importeras eller tillverkas för försäljning inom EU. Viktig del i att uppnå mål Ekodesignkraven tillsammans energimärkningen beräknas kunna spara 1116 TWh inom EU år 2020. Det är cirka 5 procent av primärenergin. Detta är en viktig del i EUs arbete att uppnå målet med 20 procent minskad energianvändning är 2020. Det är EU-kommissionen som driver arbetet med ekodesignkraven, men medlemsländerna och internationella bransch- och intresseorganisationer är också mycket involverade. I Sverige är det Energimyndigheten som är ansvariga för både ekodesigndirektivet och energimärkningsdirektivet. Ekodesign för kontorsbelysning Förra året antog EU-kommissionen en ekodesignförordning för bl a kontorsbelysning. De första kraven trädde i kraft 13 april i år och kommer sedan att skärpas i flera steg. Produktkrav ställs på ljuskällor, driftsdon och i viss mån även armaturer. Kraven innebär en utfasning av de minst effektiva produkterna enligt en tidtabell i tre steg där kraven införs efter 1, 3 respektive 8 år. Antalet lampor blir snabbt fler i hela EU och förväntas öka till 2,3 miljarder ljuspunkter om tio år. Om den här utvecklingen skulle få fortsätta utan några särskilda krav på produkterna skulle kvicksilveranvändningen och elanvändningen också öka i snabb takt. Ekodesignkraven hjälper till att gallra bort de allra sämsta alternativen från marknaden. Genomförandet innebär att energianvändningen minskas med 38 TWh per år vid 2020 och även kvicksilvermängden i installerade lampor kommer att minska med 14 ton till år 2020. De nya belysningsalternativen sparar inte bara el och minskar användningen av kvicksilver. De ger också nya, spännande möjligheter till ljussättning av både det offentliga rummet och våra arbetsplatser, säger Peter Bennich, projektledare för belysning på Energimyndigheten.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter