Eklandias vd rätar ut frågetecken

Lokalguiden ställer frågor till fastighetsägarna i stan. Eklandias VD Tage Chistoffersson är först ut att räta ut våra frågetecken. Vad har ni för uppdelning på lägenheter respektive kontor?

Vi har inte mycket lägenheter alls eftersom vi främst jobbar med två kategorier; kontor och butik samt lager och logistik. Hyresvärdet är 60 procent på kontor och butik och 33 procent på lager och logistik medan bostäder bara står för 2 procent. På 80-talet hade vi en del lägenheter men sedan 97-98 har vi löpande sålt av lägenheter och inriktar oss främst på den kommersiella marknaden.

I vilka områden har ni lediga lokaler?

VI har ungefär 10 procent lediga lokaler och framförallt då kontor. Merparten av de ligger i centrum, innanför vallgraven, men vi har även vakanser på Hisingen, Marieholm och Olskroken. Varför vi har flest vakanser just i centrum beror på att där är högre hyror och större konkurrens.

Hur ser ni på att lägga ut förvaltning på annan part?

Vår organisationsform innebär att vi har fastighetsansvariga, kollektivanställda, med tilldelat ansvar för fastigheter och bostäder. VI anser att ingen annan ska ta hand om våra kunder och det känns inte alls aktuellt att lägga ut förvaltningen. Vi vill ha kunderna nära bolaget. I dag är det mycket utländskt ägande av fastigheter och för de är det nog mer aktuellt, av praktiska skäl.

Jobbar ni med butler och i så fall i vilka fastigheter?

Vi kör ett eget koncept som heter James som innebär samma sak. Vi är ensamma om det här i stan och håller som bäst på att bygga upp det. Vi har det redan i vårt eget kontor, på Kaserntorget, i fastigheten Tillgängligheten, i Amerikaskjulet och på Mejerigatan och ska fortsätta att utöka i fler fastigheter. Konceptet är till för alla hyresgäster och anställda som vill betala för tjänsterna som vi erbjuder. Det kan röra sig om exempelvis kemtvätt, skomakare, apotek eller handla julklappar. Tjänsten är väldigt smidig för hyresgäster i fastigheter som ligger avskilda från naturlig service.

Hur flexibla är ni gentemot hyresgäster vid exempelvis en ombyggnation?

Hyresgästens verksamhet är det viktigaste för oss och vi ska kunna erbjuda ändamålsenliga lokaler. Visst kan det finnas vissa begränsningar, men då brukar vi lösa det genom att teckna längre avtal eller komma övrens om en annan hyra. Vi vill vara flexibla och genom att resonera med kunden brukar vi kunna komma fram till en vettig lösning. Det finns egentligen inga begränsningar, det är ju en överlevnadsfråga att kunna ge kunderna det de vill ha.

Kan ni ge exempel på en stor ombyggnad där ni tagit en stor del av kostnaden och hu resonerade ni då?

Vi har nyligen anpassat en stor fastighet på St Sigfridsgatan som tidigare tillhörde Ericsson till Polisen. Vi har bl a byggt till garage som vi ju alltid kommer att kunna ha användning för, men även gjort om Ericssons gamla teknikhall till omklädningsrum. Att anpassa lokaler mer eller mindre hör ofta till uthyrningsförfarandet. Det är väldigt få uthyrningar där nästa hyresgäst tar över lokalen utan att vilja göra ändringar. Ofta tillsätts projektgrupper där vi, arkitekten och företaget hjälps åt att komma fram till lämpliga anpassningar och förändringar.

Kan man skapa ett snyggt, annorlunda kontor utan att behöva lägga ner så mycket pengar?

Vissa lokaler har något i sig redan från början, där räcker det kanske att bara byta golv och måla. Det svåra är om hygienutrymmen och sådant ska flyttas. Men visst kan man uppnå mycket bara genom att göra små förändringar. Det är ju alltid verksamheten som styr lokalen. Ibland passar kanske inte läget egentligen men gör man förändringar i lokalen kan den fungera alldeles utmärkt ändå.

Hur ser ni på trenden att göra om kontorslokaler till butikslokaler eller lägenheter när det är hög vakans och sedan göra om de igen när marknaden svänger?

Vi har gjort en del sådana projekt tidigare, exempelvis år 2000 med Amerikaskjulet. Just nu finns det Inga större sådana konverteringsbehov, men annars handlar det om ren överlevnadstaktik. Står en lokal tom måste man hitta andra lösningar och det viktigaste är att hitta hyresgäster. Vi är inte alls främmande för tanken, det viktigaste för oss är att lokaler inte står tomma. Läget och situationen får avgöra hur vi agerar.

Hur ser framtidens kontor ut?

Det är så olika för olika företag. En del resonerar kvm/anställd, en del kostnad/anställd. Det finns ingen generell lösning, det viktigaste är fortfarande att vara flexibel. Ett kontor är verksamhetsstyrt och hur man jobbar är alltid det viktiga. Hur framtidens kontor kommer att se ut får just framtiden utvisa.

Vilka områden tror ni på, respektive inte tror på?

Just nu är det för hög vakansgrad på kontor och mest vakanser finns det i innerstan och i väster. Men de områdena är jag säker på kommer att fyllas. Det finns emellertid ett litet frågetecken; vad händer om det blir biltullar i Göteborg också? Den tanken finns i bakhuvudet men just nu kan vi bortse från det eftersom inget beslut ännu är taget. Stan kommer att fyllas mer under förutsättning att vi inte bygger nytt! Vi måste fylla det gamla först! En viss konvertering kanske kommer att behövas i centrum. För många lokaler står tomma p g a att vi har byggt för mycket nytt. Jag hoppas att Göteborg följer Stockholm där vakansgraden går ner, och jag hoppas att det flyttar företag hit och att företag i regionen nyanställer.

Vad har förändrats i branschen de senaste fem åren?

Vi är mer professionella gentemot våra kunder nu i kölvattnet av den hårdnande konkurrensen. Alla tar sina arbetsuppgifter på större allvar och tar större ansvar. Merparten av dagens fastighetsägare har större samarbete med sina kunder, de långa relationer har blivit ännu viktigare!

Kan ni som fastighetsägare hjälpa ett företag med en flytt, kan ni ta ett helhetsgrepp?

Det finns inga begränsningar för oss på Eklandia. Vi kan alltid ta en individuell diskussion med kunden och hitta bra lösningar tillsammans. I kontorsfastigheter kan vi absolut ta hand om det mesta såsom telefoni, se till att möbler kommer på plats, flyttstädning m m. Att erbjuda tjänster vid en flytt är en del av vårt relationsbyggande.

Hur ska man gå till väga för att flytta så billigt som möjligt med ett så bra resultat som möjligt?

Det är absolut en planeringsfråga. Tänk igenom vad det innebär att flytta. Planering och projektering ger bra resultat. Se till att flytta på helger så att verksamheten störs så lite som möjligt. Försök att ha det mesta väl förberett så att det inte blir några väntetider på exempelvis telefon eller annat.

vad är skillnaden om man söker lokal i centrum eller i ytterområdena?

Tillvägagångssätten man kan använda när man söker lokal; mäklare, nätet, att man ringer direkt eller förhör sig via kontakter tror jag inte är områdesspecifikt. Skillnaden att söka lokal i centrum eller i ytterområdena tror jag därför inte är så stor.

Vad ligger det ungefärliga priset på innanför vallgraven?

I centrum ligger priserna ungefär på 2000 kr, plus minus 200 kr. Hyrorna är ju generellt något högre i centrum plus i nybyggda fastigheter.

Hur får man tag på en butikslokal centralt? Har ni lediga butikslokaler i centrum?

VI har få lediga butikslokaler centralt men det går att få tag på. Dock inte i de absoluta köpstråken som exempelvis nedre Kungsgatan. Där är det väldigt svårt att hitta en ledig lokal om man inte tar över en verksamhet.Det finns en del som är väldigt noga med var deras lokal ska ligga och får de inte lokalen exakt där avstår de hellre.

Vilka typer av företag söker sig in till centrum respektive ytterområdena?

I centrum finns de flesta typer av företag men myten om att både advokatbyråer och reklambyråer söker sig hit stämmer till stor del. De branscherna är helt klart överrepresenterade i centrala stan.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter