Eklandia växer på Lindholmen

För första gången startar Eklandia Fastighets AB ett kontorsprojekt från noll. Platsen är Norra Älvstranden, på Lindholmen, i ett område som är inne i en expansiv utvecklingsfas. Där både hotell, p-hus och 400 bostäder ska byggas har Eklandia, granne med sin befintliga fastighet på Theres Svenssons Gata, planer på att uppföra ett hus på 10 000 kvm. Redan nu har tre arkitektbyråer anlitats för ett parallellt uppdrag.

Nu ska vi arbeta fram ett koncept, berättar VD Tage Christoffersson. Detaljplanen är klar och ramarna givna så nu drar vi igång ett parallellt uppdrag mellan tre arkitektbyråer som ska se till att vi får den mest optimala byggnaden. Viktigt för oss är att det är en grön byggnad och att den kommer att ha en identitet i området. Dessutom ska den vara flexibel utifrån ett uthyrningsperspektiv. Det är de tre kriterierna som måste uppfyllas. Förhoppningsvis är vi framme med ett vinnande förslag i mitten på maj som vi sedan går vidare med.

Sammanlagt har Eklandia 23 000 kvm lokalyta på Norra Älvstranden, den senaste fastigheten inräknad. I dagarna gick man offentligt ut med information om att man förvärvat en kontorsfastighet på Lindholmsallén 9, med hyresgäster som ESAB AB och Västra Götalandsregionen. Sedan tidigare äger Eklandia Sörhallen på Eriksberg och kontorsfastigheten på Theres Svenssons Gata 9. Den fastigheten köptes som ett projekt 2006 och var då påbörjad. Eklandia färdigställde projektet och fastigheten är sedan en tid fullt uthyrd. Men nu är det alltså dags för en ny utmaning. Alldeles intill…

Det känns väldigt roligt och stimulerande att få bygga nytt, att för första gången starta ett kontorsbygge helt från scratch, utifrån ett Eklandiaperspektiv. Vår koncern, Castellum, har ett investeringsutrymme på två miljarder per år och vi är sex dotterbolag som kan förverkliga det. Det finns tre sätt att investera på - att förvärva fastigheter, att utveckla befintliga fastigheter och att bygga nytt. Det är så vi kan växa som företag och det är precis det vi vill, tillväxt är ett viktigt ord för oss.

Och att satsa just på Norra Älvstranden känns naturligt.

Vi tror på Göteborg som utvecklingsort och vi tror på Norra Älvstranden, förklarar Tage. Med tanke på områdets framtida expansion och den vilja som finns hos företag som vill komma hit, ser vi fram emot att kunna bygga här. Att vara där det finns möjlighet till utveckling är viktigt för oss så att stärka vår närvaro på Norra Älvstranden och Hisingen i stort känns naturligt.

Området på Lindholmen kommer att utvecklas mycket framöver, allt från bostäder till hotell och p-hus ska komplettera området.

Området kommer att ha en helt annan karaktär när vi är färdiga med vårt hus 2013. Det är väldigt positivt att det nu skapas en blandstad, något som drar till sig både företag och människor och bidrar till en puls dygnet runt. Fördelen med området är att infrastrukturen redan finns, förbindelser med bussar och Älvsnabben är jättebra samtidigt som det finns bra parkeringsmöjligheter både för cykel och bil. Ur det perspektivet har man börjat i rätt ände och det blir mycket enklare att komplettera området med byggnation. Snart är det vår tur, det känns väldigt stimulerande att snart få sätta igång.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter