Eklandia välkomnar ny logistikmark

Det råder brist på byggbar industrimark i bra logistiklägen i Göteborg, kommunen är just nu i full färd med att ta fram nya detaljplaner. Både långsiktiga och kortsiktiga planer och ett samarbete fastighetsägare emellan är bl a det som krävs för att stärka Göteborg ytterligare som logistikläge. Det menar Hans Stridh, affärsområdeschef Eklandia Fastighets AB, som välkomnar kommunens arbete med att hitta nya lägen i Göteborg. För efterfrågan från kunderna är stor.

Hans Stridh, Affärsområdeschef</p><p>Eklandia Fastighets AB

Hans Stridh, Affärsområdeschef

Eklandia Fastighets AB

Eklandia är en av få aktörer som den senaste tiden vågat bygga logistikanläggningar på spekulation. I början av sommaren fattade man beslut om den senaste, en logistikanläggning i Härryda kommun. Nyligen tecknade man ett hyresavtal med WEG Scandinavia AB avseende hela fastigheten om cirka 6 500 kvm. Långt innan anläggningen är färdigbyggd. Detta är tredje gången som Eklandia startat nybyggnation av en logistikfastighet utan tecknat hyresavtal, men precis som vid de andra två tillfällena har fastigheten alltså blivit uthyrd före färdigställandet.

- Det stärker oss i vår uppfattning att det finns en stor efterfrågan på nyproducerade logistiklokaler i strategiska lägen, säger Hans Stridh, affärsområdeschef Eklandia Fastighets AB.

Attraktivt läge

WEG är en global aktör som utvecklare, tillverkare samt leverantör av energieffektiva lösningar över hela världen. WEG Scandinavia AB utvecklar och marknadsför WEG:s produkter i Skandinavien och de väljer nu alltså att flytta sin anläggning till Eklandias nyproducerade fastighet.

- Vi är mycket nöjda med Eklandias snabba och professionella bemötande i denna affär och ser fram emot att flytta in i lokalen som uppfyller alla våra krav på en modern och flexibel logistikanläggning. Läget nära riksväg 40 passar dessutom vår verksamhet mycket bra då vi har stor nytta av närheten till Landvetter flygplats, säger Anders Näzell, VD WEG Scandinavia AB.

Även Eklandia tror på Härryda som ett framtida logistikläge,  likaså motorvägsnära lägen runt Kungälv där efterfrågan redan är stor.

WEG Scandinavia AB flyttar in i augusti 2014.  Illustration: Nils Andréasson Arkitektkontor AB

WEG Scandinavia AB flyttar in i augusti 2014. Illustration: Nils Andréasson Arkitektkontor AB

Samarbete behövs

Att kommunen jobbar med att ta fram nya detaljplaner är inte bara välkommet utan också nödvändigt. En fungerande logistikmarknad ger signaler om att en stad fungerar, att det är en framgångskommun på flera sätt.

- Problemet med bristen på byggbar industrimark är inte att vi tappar affärer till våra konkurrenter, menar Hans Stridh, utan att Göteborg kanske tappar affärer till andra städer och kommuner. Vi fastighetsägare behöver samarbeta istället för att konkurrera. Till syvende och sist handlar det inte om vilken fastighetsägare som får affärerna, det handlar om vilken kommun som får etableringen.

Hyresmarknaden inom logistik har i princip stått still och en begagnad anläggning kostar i dag nästan lika mycket som en nybyggd, i vissa fall är det faktiskt dyrare.

- Många sitter fast i gamla industribyggnader, i fel sorts fastigheter. Det finns mycket inlåsningseffekter i logistikmarknaden och på lång sikt måste marknaden få en högre vakansgrad, en högre flexibilitet och framför allt en nyare flotta av fastigheter. Så jag välkomnar verkligen kommunens arbete med att ta fram ny mark.

Bygger flexibla anläggningar

I dagsläget består Eklandias strategi i att försöker bygga om befintliga anläggningar så långt det går, att förädla.

- Men självklart försöker vi dessutom ständigt jaga ny mark och nya byggrätter för att ha något att erbjuda våra kunder, förklarar Hans Stridh. Och att vi i stort sett varit de enda som vågat bygga på spekulation de senaste åren beror på att vi har så många hyresgäster som både växer och minskar med oss och att vi ligger så nära våra kunder. Jag pratar med dem flera gånger per år, jag vet vad de vill ha och framför allt vad jag inte ska bygga. Det är väldigt viktigt! Vi bygger anläggningar som är tillämpade för dagens marknad där honnörsordet är flexibilitet. Anläggningarna ska kunna ställas om till olika verksamheter och det ska bli bra driftsekonomin för kunden. Det är kunden som ska tjäna pengar på att sitta i anläggningen, inte vi.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter