Efterlängtat nytt Mörby centrum

Arkitekten Erik Guidices vinnande förslag på utvecklingen av nya Mörby centrum.

Arkitekten Erik Guidices vinnande förslag på utvecklingen av nya Mörby centrum.

Runt år 2006 drog Diligentia igång tre parallella projekt inom sin köpcentrumorganisation. Det var Frölunda Torg, Väla Centrum och Mörby Centrum. Tre centrumanläggningar där förutsättningarna för att bygga ut var bra då efterfrågan på lokaler var stor. Bo Jansson, fastighetschef för köpcentrum och bostäder på Diligentia, berättar att de tog kontakt med de tre aktuella kommunerna ungefär samtidigt.

– Sedan dess har vi i Frölunda invigt både etapp ett och etapp två, så där är vi klara. I Väla Centrum har vi byggt ut vårt köpcentrum med drygt 20 000 kvm, och har utsetts till både Sveriges och Nordens bästa köpcentrum. I Mörby Centrum har vi inte kommit någonstans sedan vi redovisade planerna.

Bo Jansson, Fastighetschef Köpcentrum och Bostäder, Diligentia

Bo Jansson, Fastighetschef Köpcentrum och Bostäder, Diligentia

Upprivna avtal

Ett exploateringsavtal och en detaljplan godkändes i Danderyds kommunfullmäktige med en knapp majoritet. Därefter blev ingenting som man tänkt sig då man från kommunens sida inte ville skriva på avtalet och det uppstod stor debatt kring höghuset som ingick i planerna. Fallet hamnade i förvaltningsrätten och inhibition begärdes, dvs att genomförandet av planen skulle skjutas upp.

– En råttan-på-repet-situation uppstod. Danderyds kommunalråd avgick och från politikerhåll meddelades att alla avtal, bland annat exploateringsavtalet som innebar att vi skulle köpa mark av kommunen, skulle rivas upp. Kommunen gick dessutom till regeringen i ett försök att riva upp den detaljplan som var godkänd. Men regeringen kom med ett utslag och förklarade att det var kommunen själva som kommit med den planen och att man inte efter en lång process kan riva upp det man själva har begärt. Så den planen gällde i 15 år och vann laga kraft. Men utan exploateringsavtalet kunde vi inte komma åt marken och starta projektet.

Upprinnelsen till detta verkar ha varit ett motstånd till höghuset som ingick i planen. Från början planerades det bli 32 våningar högt för att sedan bantas ner till 28, vilket fortfarande ansågs för högt enligt kommunens oppositionspartier.

– Nu håller vi på att slutförhandla med kommunen om en ny lösning, där vi högst motvilligt har fått acceptera att det inte blir något högt hus utan ett normalt höghus med Danderyds mått mätt. För vi tycker fortfarande att det skulle vara mycket mer intressant med det höga huset ur en arkitektonisk synpunkt, säger Bo Jansson.

Ljusnar i horisonten

Diskussionen avlöper nu väl och kommer förhoppningsvis att slutföras under slutet av året eller under första kvartalet 2014. Eftersom detaljplanen redan finns behöver Diligentia och Danderyds kommun bara komma överens om markaffären.

– När det är gjort kan vi starta projekteringen och komma igång. Det innebär att vi skulle kunna ha inflyttning i både kontor och butiker någon gång i slutet på 2016.

Projektet innehåller i dag ca 43 000 nya kvm, fördelat på 15 000 kvm detaljhandel,

15 000 kvm kontor och 13 000 kvm bostäder.

Dagens Mörby Centrum

Dagens Mörby Centrum beskriver Bo Jansson som en 60-talsprodukt som är uppdaterad så långt det går inom ramen för befintliga fastigheter. Ett köpcentrum uppdelat i tre nivåer och därmed funktionellt splittrat och som dessutom saknar fullsortiment.

– Det rör sig om en föråldrad centrumstruktur som inte matchar Danderyds framåtanda. Det ser fruktansvärt ut. I dag tvingar man kommuninvånarna att åka in till stan eller till Täby för vi inte har tillräckligt med butiker.

Trots detta kan han konstatera att efterfrågan på lokaler är väldigt stor i Mörby Centrum och att de helt saknar lediga ytor i dagsläget.

– Det här är ändå ett strukturellt bra läge med tunnelbana rätt in i huset och E18 som passerar, vilket även ger bra exponering. Plus att du har all service i huset som post, bank, tandläkare, vårdcentral och butiker. Ännu bättre blir det förstås med ett helt nytt hus, en ny park och ett nytt torg. Det kommer bli ett helt annat centrum, konstaterar Bo Jansson.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter