EFFEKTIV SÄKERHET GENOM KAMERAÖVERVAKNING

Den traditionella kameraövervakningen med syfte att undvika skadegörelse och svinn är tekniken som ersätter en ronderande väktares roll. Enligt Andreas Silvede på Gothia Kameraövervakning i Göteborg är kunden alla typer av företag som idag köper bevakning i någon form och känner att de vill höja säkerheten ytterligare. Dessa kan i många fall även sänka sina kostnader genom att välja kameraövervakning. Fördelen med att ersätta en ronderande väktare med kameraövervakning är att man får konstant bevakning under sin icke verksamma tid, istället för cirka 15-20 minuters bevakning per natt. – Företaget som använder kameraövervakning kan helt enkelt välja när de vill ha bevakning och det kostar varken mer eller mindre att öka eller minska bevakningen, säger Andreas Silvede. HUR GÅR MAN TILL VÄGA?

När man bestämt sig för att kameraövervaka sina kontors- eller butikslokaler kontaktar man en specialist inom området. Tillsammans gör man en behovsanalys och ser över varför man ska ha kameraövervakning, vad man har för behov och vad man vill uppnå med övervakningen. Utifrån den analysen kan man sedan se vad för typ av utrustning och hur mycket bevakning man behöver. Kameraleverantören bistår med all utrustning. Kamerorna placeras ut på lämplig plats och kopplas via kabel till centralenheten som oftast utgörs av en dator som lagrar alla bilderna. – Vanligast är att inspelningen sätter igång när en detektor känner av en rörelse, men även tidsstyrd eller konstant inspelning förekommer. Allting handlar om vad kunden vill titta på och vill få ut av bilden då det helt enkelt är bildbevis man köper. Variationerna mellan de olika kamerornas upplösning är stora och att välja kamera med rätt upplösning, det vill säga bildkvalité, är avgörande för att bilderna efter en eventuell skadegörelse eller ett inbrott ska kunna uppfylla sitt syfte. – Kvalité måste alltid gå före prislapp. Det är jätteviktigt att man som kund tänker på att det är just bildbevis man köper. Andreas har kommit i kontakt med många kunder som envist valt att enbart fokusera på priset och använda för dålig utrustning för ändamålet med resultatet att bilderna i slutänden varit oanvändbara. – Det är tyvärr jättevanligt. Många tror att de sparar pengar men i själva verket kastar de pengarna i sjön. Ska man filma utomhus behövs en så kallad dag- och nattkamera. Oftast väljer man då också en kamera som är vandalsäker, det vill säga är stryktålig.Utrustning för ljudupptagning i samband med kameraövervakning finns också, men används endast av post- och bankkontor. Dolda kameror förekommer i kassor eller personalutrymmen där värdefulla saker som till exempel pengar hanteras. – Dessa kameror är dolda i allt från eluttag, lister, klockor eller lampor. Det är bara fantasin som sätter gränser, konstaterar Andreas Silvede. KOSTNADER OCH UNDERHÅLL

Ett kameraövervakningssystem kostar från 6 000 kronor och uppåt exklusive moms. Då är paketet komplett med kamera, detektor och centralenhet, installerat och klart. Därutöver kostar kameror mellan 6 000 och 25 000 kronor styck. – Vanligtvis tecknar man ett funktionsavtal där service, support och revisionsavtal ingår, vilket man finansierar på tre-fem år. Avtalet innebär att utrustningen hyrs och att kameraövervakningsföretaget kontinuerligt uppdaterar den. – Det är i första hand mjukvaror man uppgraderar. På övrig teknisk utrustning är det normal fabriksgaranti som gäller. Enligt Andreas Silvedes rekommendationer bör företag som använder sig av kameraövervakning se över sin utrustning regelbundet, kontrollera att allting sitter som det ska och att alla produkter är hela och rena. – Varje dag bör man gå in och kolla att inspelningen fungerar, tycker jag. REGLER OCH TILLSTÅND

Men att sätt upp kameror och filma hur som helst är förstås inte okej utan för kameraövervakning är det en del lagar att rätta sig efter. Det som styr är kameralagen som är nu är under utredning. Även personuppgiftslagen (PUL) behöver man ta hänsyn till. Lagstiftningen som gäller för kameraövervakning har två syften, att öka möjligheterna att med hjälp av den tekniken förhindra och utreda brott samt att säkerställa att allmänhetens integritetsskydd är tillfredsställande. Det är hos länsstyrelsen man ansöker om tillstånd för allmän kameraövervakning och sin ansökan lämnar man till länsstyrelsen i det län där kameraövervakningen ska ske. – Om platsen man vill övervaka är ett offentligt eller privat område spelar ingen roll för lagstiftningen utan tillstånd krävs alltid om vill sätta upp en övervakningskamera på en plats där allmänheten har fritt tillträde, klargör Andreas Silvede. Exempel på utrymmen eller områden som inte anses upplåtna för allmänheten är bostäder, villatomter, trappuppgångar i flerfamiljshus eller utrymmen och områden på arbetsplatser där allmänheten inte tillåts vara.

För kameraövervakning i banklokaler, postkontor och butiker görs dock ett undantag då tillstånd inte alltid behövs. Denna förenkling har gjorts på grund av det stora behovet av skydd mot rån och stölder. Övervakning utan tillstånd i dessa typer av lokaler får ske under förutsättning att syftet är att förebygga brott och att den kamera som används är fast monterad. Det krävs dock att en anmälan om övervakning görs till länsstyrelsen. När det gäller övervakning i butiker behövs också en överenskommelse med en organisation som företräder de anställda. Oavsett var kameraövervakning sker måste man upplysa om detta genom tydlig skyltning på övervakningsplatsen.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter