Dragkamp om hyresgästerna i Mölndal

Anders Rydstern på Newsec ger oss här en analys av Mölndal. Näringslivet, handel- och kontorsmarknaden, projekt som slutförts och projekt på gång gås igenom och avslutas med en slutsats om Mölndals framtid.

Mölndals nya galleria.  Bild: Rstudio/Krook & Tjäder

Mölndals nya galleria. Bild: Rstudio/Krook & Tjäder

Karaktären av en industristad är idag inte längre lika påfallande utan istället har Mölndal etablerat sig som en populär bostadsort. Idag bor närmare 62 000 invånare i Mölndal Stad vilket gör den till Västra Götalandsregionens tredje största. Antalet pendlare, från och till Mölndal, är över 40 000 vilket är förhållandevis mycket. Det mesta av pendlingen går till och från Göteborg. Det bör dock poängteras att Mölndal har ett positivt pendlingsnetto. I likhet med flera andra förortskommuner till storstäder karaktäriseras Mölndal av att vara en attraktiv kommun för barnfamiljer och unga.

Näringsliv

Näringslivet i Mölndal präglas av stora företag med betydande forskning och utveckling. Mest bekant är AstraZeneca AB, som är det största privata företaget i Mölndal med ett av sina viktigaste Global Research Centres lokaliserat här. Andra betydelsefulla företag med utvecklingscentra i Mölndal är Wellspect Healthcare AB, Dentsply AB, Saab Microwave Systems AB och SCA Hygiene Products AB.

Idag finns det nära 6 000 företag i Mölndal men AstraZeneca med sin storlek är kanske det företag som sätter störst prägel på kommunen och hela Göteborgsregionen. Lyckligtvis för regionen har anläggningen i Mölndal varit prioriterad och viss verksamhet från AstraZenecas nedlagda verksamheter i Lund och Södertälje har förflyttats hit.

Mölndal Centrum

Som central del i Mölndals vision att uppfattas som ”stad” var planerna på ett nytt stadscentrum. Ett samarbete med Steen & Ström presenterades under 2006, där ett nytt centrum skulle erbjuda detaljhandel, kultur och social service. Under våren 2011 offentliggjorde Steen & Ström att man hoppar av projektet. Trots allt som har hänt jobbade Mölndals stad dock vidare med projektet och i mars i 2012 offentliggjordes ett samarbetsavtal med NCC vilka fått i uppdrag att utveckla centrum med cirka

35 000 kvm handel och ungefär 30 000 kvm bostäder, kontor på taken till handelsbyggnaderna samt ett nytt parkeringsdäck över spårvägsslingan.

Handel

Länge var Kållered ett av Sveriges största handelsområden men med tiden har det långsamt tappat sin attraktionskraft i takt med att nya områden utvecklats eller expanderat. I Kungsbacka har Freeport och Kungsmässan etablerat sig samtidigt som flera handelsområden har växt väsentligt i Göteborg såsom Sisjön och Frölunda Torg. Ikano Retail har under våren 2014 köpt 34 000 kvm handel av Henderson i Kållered för att kunna ta ett helhetsgrepp om området.

Kontor

Ett av de större projekten i Mölndal är Aspelin Ramms konvertering av Pedagogen tillsammans med SCAs nya etablering i anslutning till Mölndals centrum.

Med en begränsad stadskärna och flera större arbetsgivare utanför direkta centrum saknar Mölndal ett CBD, dvs ett område med stark koncentration av kontor.

Kontorsmarknaden i Mölndal lider för närvarande av att stora vakanser uppstått i samband med att stora hyresgäster har lämnat sina lokaler för nya lokaler och lägen. I Lackarebäck finns sedan tidigare stora vakanser i och med Ericssons flytt vilka kommer att bli ännu större då bolaget väljer att lämna än mer lokaler. SCA har beslutat att lämna sina lokaler i Eklanda och lämnar efter sig en vakans om drygt 40 000 kvm. För hela regionens vällevnad får vi hoppas att det inte sker något drastiskt med AstraZenecas vara eller icke vara i Åbro.

Slutsats

Mölndal har länge varit en attraktiv bostadsort integrerad med Göteborg vilket på många sätt varit positivt men vilket lett till ett begränsat centrum. Kontorsstocken är geografiskt spretig men visionen om ett nytt centrum är närmare verkställande nu än någonsin tidigare. Med draghjälp från närliggande projekt i Göteborg kan förhoppningsvis, för Mölndal, kontorsmarknaden förskjutas söderut.

Det är dock otroligt stora mängder nya ytor på väg ut på marknaden och frågan är om alla kan vara vinnare. Dragkampen om hyresgästerna kommer att bli tuff och för handeln även kampen om konsumenterna. Mölndal har två gigantiska utvecklingsprojekt gällande handel i pipen och det ska bli intressant att se om Mölndal kan bära båda dessa i det tuffa klimat som råder inom handeln.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter