Dominerande logistikområde

Rosersberg är en del av Airport City Stockholm och ett dominerande logistikområde där Fastighets AB Brostaden är en av de aktiva fastighetsägarna. Här svarar Anders Hägglund, fastighetschef, på frågor om områdets framtida utveckling, hyresnivåer och deras eget bestånd i Rosersberg.

En av Brostadens fastigheter i Rosersberg.

En av Brostadens fastigheter i Rosersberg.

Vad kännetecknar Rosersberg idag?

– Rosersberg är ett område som tidigare varit på gång, men har nu tagit steget och utvecklats till ett dominerande logistikområde i Stockholm. Mycket tack vare den nya avfarten, kombiterminalen och en enorm nyproduktion. Läget vid Ostkustbanan, E4:an och att det inte är mer än 7 km till Arlanda och 30 km in till Stockholm City gör att det ligger geografiskt i ett helt rätt läge.

Hur tror du att området kommer upplevas i framtiden?

– Det kommer vara ett av landets viktigaste logistik- och produktionscenter. Med kombiterminalen kommer varuflödena inom Storstockholm och Mälardalen bli både smidigare och effektivare, vilket förhoppningsvis kommer att lösa en del av trafikinfarkterna. Det finns även en miljövänlig aspekt då sjö- och järnvägstransporterna kommer hela vägen till Rosersberg.

Det kommer vara ett område fullt av liv och rörelse där containers och trailers kommer att byta transportsätt. Lyftas av och på lastbilar och järnvägsvagnar. Köras till och från hamnar.

Det kommer för många företag vara ett mycket bra och attraktivt område att etablera sig i.

Hur ser hyresnivåerna ut i Rosersberg idag och hur tror du att de kommer utvecklas?

Anders Hägglund, Fastighetschef, Fastighets AB Brostaden

Anders Hägglund, Fastighetschef, Fastighets AB Brostaden

– Hyresnivåerna har på senare tid utvecklats positivt. Och med utvecklingen av området så kommer hyresnivåerna utvecklas än mer starkt framöver. Det är norr om Stockholm som tillväxten sker och det ser man även på hyresnivåerna.

Hur ser ert bestånd ut i området?

– Vårt bestånd består idag av ca 40 000 kvm lager/logistik- och produktionslokaler fördelat på två stora fastigheter, totalt sex byggnader. Vi har en blandning av stora och små hyresgäster inom både logistik, lager och produktion.

Vad har ni på gång i Rosersberg?

– Vi färdigställde nyligen en utbyggnation om ca 4 000 kvm moderna lagerytor som redan är uthyrda. Till förmån för utbyggnaden av järnvägsspåren och därmed utvecklingen av området har vi intill våra fastigheter sålt en del markyta.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter