Dick Eriksson, Näringslivschef i Trollhättan: Vi är Sveriges bästa alternativ

Dick Eriksson, Näringslivschef i Trollhättans kommun, berättar om framtidsplaner, varför man som fastighetsägare skall bygga nytt i Trollhättan och byggbar mark. 

Hur kännetecknas Trollhättans kommun på fastighetsmarknaden?

- På bostadssidan finns det inte mycket tillgängligt, lite fascinerade när man hör att det är så i nästan alla städer. Det är dock positivt att processerna att faktiskt börja bygga bostäder tar fart. När det gäller industri- och verksamhetslokaler ser det ut ungefär som i resterande Sverige.

Vad är på gång i er kommun?

- Det som är mest spännande är att vi fyller 100 år 2016, i samband med detta bedrivs ett ambitiöst varumärkesarbete. Vi har ett par andra stora projekt på gång, bland annat ett som går under namnet ”Kvarteret Mars”, där nybyggnationen startar i mars. Det arbetas även på en plan för Drottningtorget. Denna kommer upp till beslut framåt sommaren. Tre upphandlade alternativ föreligger.

Hur kommer Trollhättans kommun att se ut om 5-10 år?

- Vi har som många andra städer ett 2030 års perspektiv. Ett mål är att vi ska öka befolkningsmängden till 70 000 och att vi skall få 8 000 nya arbetstillfällen. Det är viktigt att inte glömma bort att nya jobb måste skapas.

Hur ser tillgången på byggbar mark ut i kommunen?

- Just nu har vi cirka 100 hektar, de stora ytorna finns primärt strax söder om Trollhättans tätort, exempelvis i Alingsåker. Där har vi nuläget ca 25 hektar.

Hur arbetar ni för att underlätta för fastighetsägare som vill bygga nytt/bygga om i Trollhättan?

- Det handlar framför allt om att vi skall ha ett bra företagsklimat och att vi skall vara effektiva. Det skall vara tydligt att vi vill att det skall byggas här.

Varför skall man som fastighetsägare satsa på Trollhättan kommun?

- Om man jämför med städer i vår storleksklass så tror jag att vi är ett av Sveriges bästa alternativ. Detta med tanke på nuvarande förutsättningar och planerade åtgärder, det ser positivt ut. Närheten till Göteborg, Sveriges näst största stad, är bara 30 minuter med tåg vilket visar på vårt utmärkta geografiska läge!

Många kommuner har problem med utflyttning, hur gör ni för att motverka det?

- Vi har inga direkt problem med utflyttning men vi vill att inflyttningen skall bli större. Man kan säga att locka hit människor bygger på en attraktionskraft. Det är också viktigt att få folk att stanna i kommunen.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter