Dialog föder framgång i Borås

Hanna Lassing är sedan maj 2015 ny ordförande för Borås Näringsliv, ett partnerskap mellan staden och näringslivet som drog igång för tio år sedan. Under den här tiden har samarbetet utvecklats enormt, men nu ska nya mål spikas. Bland annat kring hur Borås ska växa.

Det känns väldigt kul, konstaterar Hanna Lassing.

- Allt handlar om att bygga en ännu bättre samverkan mellan näringslivet och staden, det är utgångspunkten.

Borås Näringsliv är en företagarförening med 900 företag som medlemmar.

Hanna Lassing

Hanna Lassing

- Det som är unikt är att man för tio år sedan konstaterade att man behövde jobba tightare med kommunen. Man startade då ett gemensamt bolag, Borås Borås TME, där staden äger 91 % och Företagarföreningen/Borås Näringsliv äger 9 %.

Dialog med högt i tak

Och satsningen har varit mer än lyckad.

- De senaste tio åren har vi blivit väldigt duktiga på samverkan, konstaterar Hanna Lassing. Inte minst gäller det Simonsland där jag jobbar, som är ett ypperligt exempel på ett samverkansprojekt. Det hade adrig varit genomförbart om inte högskolan, Staden, näringslivet och vi som fastighetsägare hade bestämt oss. Vi har hittat ett väldigt lyckosamt klimat och en fin dialog med högt i tak. Politikerna och tjänstemännen i Borås vill ha en dialog. De gömmer sig inte uppe i stadshuset och det är jätteviktigt!

Nästa steg

Bolaget har hittills främst haft fokus på att utveckla Borås som besöksmål, men nu, efter förändringar i styrelsen, är det dags för andra frågor att sättas i fokus.

- Vi har kommit långt vad gäller just samverkan, nu handlar det om att ta nästa steg. I och med förändringarna i styrelsen har vi ägnat oss åt att pausa och fundera vad vi vill göra nu och vi är inte riktigt i mål med att spika vilka som är de stora, viktiga frågorna framöver. Men vissa saker drar vi igång nu till våren, bl a ett arbete som heter ”Borås Växer”. Staden har vuxit på alla håll, både vad gäller antal invånare och etableringar, vilket betyder att vi behöver fler bostäder. Dessutom behöver vi sätta ner foten vad gäller vår handel, hur den ska se ut. Varken Knalleland eller centrum fungerar optimalt. Däremot har vi ett Viared som växer kopiöst mycket.

Rita kartan

”Borås Växer” kommer att pågå under våren då näringslivet och politikerna ska samlas för att rita kartan över Borås, som Hanna Lassing uttrycker det.

- Var ska vi bygga bostäder i framtiden, var ska vi handla, var ska vi ha våra nya

etableringar? Det gäller att vi lyfter blicken! Det här arbetet faller väldigt väl samman med att Staden går ut med den nya översiktsplanen för remiss. Den 27 januari har vi första informationsmötet där alla får samma grund. Därefter blir det två work shops i mars-april där vi kommer att jobba igenom den här kartan. Att samlas och tillsammans bestämma hur vår stad ska växa är ett jätteviktigt arbete. Det är ett angenämt problem, men absolut en utmaning.

Positiv transparens

Att just samlas är en viktig faktor även för Borås Näringsliv.

- Vårt fokus ligger absolut på att mötas, att skapa korta vägar mellan kommun och näringsliv. Vi satsar på olika typer av forum, exempelvis har vi något som heter Erfarenhetsåterföringsmöten fyra gånger om året. Då bjuds medlemmarna, tillsammans med tjänstemän och politiker, in för att kanske lyssna på en extern föreläsare eller så är det något lokalt ämne som belyses. Vi har också något som heter Samrådsarenan som är en konstellation där näringslivet, politiker och tjänstemän träffas under ett längre möte för att arbeta kring frågor som angår båda parter. Det finns stora vinster med att dela med sig på det här viset. Den transparensen, tillsammans med den enorma entreprenörsandan i staden, bidrar absolut till att Borås näringsliv mår så bra.

Visionsbild över hur Högskolan ska växa. Bild: White

Visionsbild över hur Högskolan ska växa. Bild: White

Visioner framåt

Även om alla konkreta mål framöver ännu inte är spikade finns det gott om visioner för Borås.

- Just nu pågår kampanjen ”Textilstaden Borås”. Textilindustrin ligger i vårt DNA, det är en del av stadens historia. Borås är ingen modehuvudstad men här finns en enorm kunskap och kompetens som vi är stolta över och det vill vi tydliggöra ännu mer. Det ska också byggas ett kongresshus i Borås och vi ska nu börja jobba ännu mer för att få hit den typen av besökare. Vi har en högskola som vi gemensamt bestämt ska bli ett universitet. Högskolan kommer i framtiden att växa, både vad gäller antal studenter, nivån på forskare och även kvadratmetermässigt. Vi har också sagt att vi rent konkret ska blir 5 000 boende i innerstaden och måste diskutera hur vi ska nå det på bästa sätt. På framgångsrika Viared, där det nu finns ytterligare 100 000 kvm ledigt för nya etableringar, kommer det att hända ännu mer framöver. Vi har ett enormt tryck på förfrågningar, vilket är jätteroligt. Mina förhoppningar är att högskolan, näringslivet och Staden kan fortsätta den här positiva eran. Det handlar om att vi inte lutar oss tillbaka nu, det är nu vi måste ta nästa steg, konstaterar Hanna Lassing slutligen.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter