Detaljplan klar för Sigtuna stadsängar

Kommunfullmäktige i Sigtuna kommun har antagit den föreslagna

detaljplanen för 600 bostäder i Sigtuna stadsängar. Dessutom ska den nya stadsdelen innehålla både restauranger och butiker.

Visionsbild över handelstorget. Bild: Gestalningsprogram, Sigtuna kommun

Visionsbild över handelstorget. Bild: Gestalningsprogram, Sigtuna kommun

Samtliga partier yrkade bifall till planen och framhöll stadsdelens fantastiska kvaliteter både vad gäller process och innehåll.

– Nu inleder vi projekteringen av vägar och annan infrastruktur, berättar Kim Hultén, verksamhetschef för Sigtuna stadsängar, bolaget som ansvarar för utvecklingen av området och som ägs av NCC Boende samt SigtunaHem.

I dagarna börjar SigtunaHem och NCC Boende även projektera sina första bostadskvarter, samtidigt som en del av den byggbara marken bjuds ut till utvecklare som satsar på hållbar stadsplanering. Byggstart för de första bostadshusen beräknas bli om cirka ett år och i början av 2030-talet väntas den nya stadsdelen vara helt klar.

Variationsrik stadsdel

Sigtuna stadsängar blir en variationsrik stadsdel med alla upplåtelseformer och bostadstyper – kombinerat med bland annat restauranger, butiker, skola, fritids och förskola. Den efterlängtade livsmedelsbutiken byggs redan i den första etappen av stadsdelen, liksom ett vård- och omsorgsboende. Detaljplanen möjliggör hus i varierande höjder; mestadels 2-, 3-, och som högst 4-våningshus. Utomhus, i det så kallade offentliga rummet, kommer stadsdelen att präglas av små, trevliga kvarter, varierande bygghöjder, stenläggningar, så kallade ”rain gardens”, cykelbanor, mjuka löparspår, påkostad gatubelysning, en strategiskt placerad dagvattensjö samt flera fickparker. Totalt planeras för cirka 750 bostäder i området.

Miljösmarta lösningar

Planeringen av Sigtuna stadsängar har pågått sedan 2011 och har präglats av en omfattande medborgardialog via en visionsstyrd stadsplaneringsprocess, vilket är unikt i Sverige. I ett formellt rådslag som kommunen arrangerade 2013, sade drygt 2 000 av de röstande invånarna, med klar majoritet, ja till den nya stadsdelen.

– Utvecklare och byggföretag har redan nu möjlighet att kontakta oss angående markköp och inom kort publiceras utbyggnadsordningen för området på sigtunastadsangar.se, berättar Endre Barat, projektutvecklare.

Sigtuna stadsängar följer miljöcertifieringssystemet BREEAM Community, som premierar en rad miljö- och hållbarhetsaspekter. Främst söker man därför markköpare som prioriterar energi- och miljö-

smarta lösningar, samt vill arbeta vidare med medborgardialog och medskapande, så att de familjer som bosätter sig i området får vara delaktiga i skapandet av sitt hem och sin närmiljö.

– Att tusentals medborgare tillsammans med Sigtuna kommunfullmäktige har ställt sig bakom skapandet av Sigtuna stadsängar gör oss stolta och hedrade. Att få vara med och bygga en helt ny stadsdel i Sveriges äldsta stad känns verkligen stort, avslutar Kim

Hultén.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter