Det pågår en positiv miljötrend

Marcus Jansson, VD på Horisont Arkitekter, om miljösystem, stadsutveckling och trender bland kontorsfastigheter. 

Hur ser trenderna ut bland kontorsfastigheter?

- Kontorsbyggnader nu för tiden ska vara unika och gärna ligga på synliga eller centrala lägen. Man satsar på utformningen och i processen är både byggherre, kommun och andra aktörer inblandade. Ofta avgörs gestaltningen genom tävlingar och man väljer gärna spektakulär arkitektur.

Det pågår också en positiv miljötrend där många kontorsbyggnader blir certifierade i olika miljösystem. Kunderna använder sedan detta i sin företagsprofilering. Miljö är viktigt! Arbetsmiljön ska utformas aktivitetsbaserad och alla större kontor inreds så nu för tiden. På möbelmässorna tävlar inredarna i att uppfinna koncept på hur vi ska arbeta, något som ofta påverkar gestaltningen av kontorsbyggnaderna.

Hur kan ni som arkitekter påverka utvecklingen av en attraktiv stad?

- Att främja nätverkande där man diskuterar stadsutveckling på olika vis är nödvändigt. Det finns många forum som är bra att aktivt delta i; t ex Bygga-bo-dialogen, Sustainable Business Hub, eller som nu i Stockholm Arkdes som är ett jättespännande forum där man bjuder in medborgarna till diskussionen. Sedan ska vi naturligtvis rita bra hus också.

Vad bör kommunerna göra för att förhindra utflyttning?

- Bra stadsbyggande är viktigt för att profilera en kommun. De kommuner som har tydliga visioner om vart man är på väg och är bra på att kommunicera de värden man arbetar med i denna process vinner förtroende hos sina medborgare och kan på så vis lättare behålla dem. Förutsättningarna är olika på olika platser i landet men Malmö är ett exempel på en kommun som är bra på att kommunicera framtid. Med hänsyn till att man de senaste decennierna också realiserat mycket av det man kommunicerat bidrar det till en positiv framtidstro trots alla oroligheter man läser om i media.

Vad anser du om höga hus?

- Vi har många miljöer där det är svårt att bygga högt men jag tror att det ofta finns mer möjligheter än man tror. Höga hus är både bra och spännande i rätt sammanhang. Det är bra om man kan bygga tätt och spara mark men man behöver kunna reglera så att det inte blir för tätt. I New York reglerar man byggrätt på höjden med att man ”köper och säljer” luft. I framtiden då våra innerstadsmiljöer blir allt mer täta kanske detta kunde vara en modell att ta hjälp av vid planeringen.

Har ni ett unikt kontor som skiljer sig från andras?

- Sedan vi startade med vårt lilla kontor 2007 har vi expanderat kraftigt och 2012 fick vi gasellpriset av Dagens Industri. Trots det har det inte varit vårt primära mål att växa utan fokus ligger på att förädla våra processer så att våra kunder får bra valuta för pengarna. Vi har satsat på att skaffa en bred kompetens inom företaget så att vi blir mindre känsliga för konjunktursvängar samtidigt som vi kan erbjuda kvalificerade tjänster inom alla områden. Vi är nu 23 anställda vilket gör oss till en av de större aktörerna i Södra Sverige utan att ingå i en koncern. Alla på kontoret är delaktiga i vår utveckling och de beslut vi fattar tar vi tillsammans med personalen. Detta i kombination med vår storlek och kompetens gör oss ovanliga. Vi har också vunnit en del priser men om vi är unika lämnar jag åt andra att bedöma.

Behövs det mer spektakulära hus i Sverige? I så fall varför?

- Spektakulära hus skapar opinion och det gynnar byggnadskonsten. Form och arkitektur behöver diskuteras och det är särskilt bra om allmänheten blir involverad. I diskussionen föds nya idéer och tankar som genererar utveckling. Jag tror den mångfaldsdiskussion som är vanlig nu för tiden är präglad av mötet med den vanlige medborgaren och människors behov av upplevelsestimulans. I detta ryms också det spektakulära. Man behöver ytterligheter.

Vilken är enligt dig Sveriges vackraste stad?​

- Stockholm!

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter