DET GRÖNA KONTORET

Nu introducerar Vasakronan Det gröna kontoret, ett koncept som gör att hyresgästerna på ett enkelt sätt kan miljöanpassa sitt kontor. Det gröna kontoret omfattar grönt hyresavtal, grön flytt, gröna servicetjänster och gröna transporter. Erbjudandet är ett led i Vasakronans arbete för minskad miljöpåverkan i samarbete med hyresgästerna. I praktiken innebär det att Vasakronan samlar ihop och expanderar tjänsteerbjudandet till sina hyresgäster och samtidigt gör tjänsterna gröna. – Vi är övertygade om att arbetet för minskad miljöpåverkan måste ske tillsammans med både leverantörer och kunder. Med tjänsterna i Det gröna kontoret gör vi det enkelt för våra hyresgäster att minska sin egen miljöbelastning, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan. flytta grönt Att flytta grönt är en del av erbjudandet. I Vasakronans bestånd sker årligen ca 700 flyttar. Det motsvarar ca 13 000 arbetsplatser och drygt 300 långtradare med avfall. – När ett företag flyttar skapas en mängd avfall i form av möbler, datorer och annan utrustning. Istället för att slänga avfallet osorterat i en container kan man genom grön flytt återbruka möblerna på en andrahandsmarknad. Det som inte går att återbruka källsorteras direkt på plats och materialåtervinns. På så sätt kan transporterna i vissa fall reduceras till hälften. Våra hyresgäster minskar sin miljöbelastning och gör samtidigt gott, säger Anna Denell, miljöchef Vasakronan. gröna servicetjänster I Det gröna kontoret ingår även gröna servicetjänster. När alla hyresgäster i en fastighet har samma städ-, kaffe- och fruktleverantör minskar behovet av transporter till och från fastigheten väsentligt. I många av fastigheterna kommer man även kunna ansluta sig till bilpool med miljöbilar. Spara med gröna lösningar Fastigheter står för nästan 40 procent av Sveriges totala energiförbrukning. Vasakronan vill ta ett ansvar för att minska klimat- och miljöpåverkan och agera föregångare i branschen. Energianvändningen i Vasakronans bestånd ligger nära 30 procent under riksgenomsnittet. Sedan 2006 har företaget dessutom minskat sina faktiska koldioxidutsläpp med 96 procent. Genom att kompensera för kvarvarande utsläpp är Vasakronan klimatneutralt sedan 2007. gröna hyresavtal Ett viktigt led i Vasakronans miljöstrategi är att tillsammans med kunderna arbeta för en bättre miljö. Därför lanserades under 2010 Grönt hyresavtal. Det innebär att Vasakronan tillsammans med kunden åtar sig att minska energianvändningen samt att bara använda energi som kommer från förnyelsebara energikällor. – Miljömedvetenheten bland våra kunder är stor och vi är övertygade om att efterfrågan på gröna tjänster kommer att öka. Därför kommer vi att satsa på att ta fram fler miljövänliga alternativ till våra hyresgäster. Vi skrev till exempel cirka 200 gröna hyresavtal med våra hyresgäster under 2010, och i år räknar vi med att fördubbla den siffran, avslutar Fredrik Wirdenius. Alla tjänster i Det gröna kontoret erbjuds i samarbete med miljöcertifierade leverantörer.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter