Det går som på räls för Hässleholm

Hässleholm kommer att utgöra ett av tre stopp i Skåne på den framtida höghastighetsbanan, man har en nettotillväxt av företag, nyföretagandet har ökat under tio år och samarbetet med Kristianstad ska göra de båda städerna till en ny tillväxtmotor för hela Skåne. Dessutom är flera etableringar på gång. Det går bra nu.

Överlag mår hela Hässleholms kommun väldigt bra just nu, konstaterar Tillväxtchef Mikael Kipowski.

- Givetvis beror mycket på beslutet om att Hässleholm blir en av tre städer i Skåne som får en station för höghastighetståg (läs mer på sidan 20, reds.anm.). Det skapar stora möjligheter, flera tusen bostäder kommer att behöva byggas och vi kommer att bli en ännu starkare mötesplats för resenärer. Allt ska vara utbyggt 2035, nu startar förhandlingarna om var man ska börja.

Tillväxtmotor i Skåne

En stor del av framgången tillskriver Mikael Kipowski samarbetet med Kristianstad.

Mikael Kipowski, Tillväxtchef.

Mikael Kipowski, Tillväxtchef.

- Vi har nyligen skapat en samarbetsplattform mellan Hässleholm och Kristianstad för att utveckla städerna tillsammans och på så sätt skapa en ny tillväxtmotor för hela Skåne. Både grannkommuner och Region Skåne har haft önskemål om detta och det kommer att innebära ett helt nytt sätt att arbeta med fokus på samarbete kring fysisk planering och näringsliv. Det kommer att födas ett antal projekt framöver, t ex gemensamma översiktsplaner och andra typer av satsningar. Det mest konkreta hittills är ju faktiskt att vi gemensamt lämnade in en analys om varför Hässleholm skulle bli det bästa alternativet som ett av stoppen på höghastighetsbanan så det är mycket tack vare Kristianstads stöd som vi lyckats så bra. Allt handlar om att komplettera varandras utbud. Höghastighetståget kommer innebära att vi tillsammans behöver bygga 14 000 bostäder fram till 2035, varav 12 000 inne i städerna och resten i stråken mellan. Så båda städernas centrum kommer att utvecklas mycket.

Positiv tillväxt

Förutom de möjligheter som föds ur beslutet gällande höghastighetsbanan mår näringslivet i Hässleholm bra.

- Vi ser en positiv utveckling, med en nettotillväxt av företag och med ett nyföretagandet som har ökat under tio år. Vi får mer och mer karaktären av en storstadskommun, konstaterar Mikael Kipowski. Vi har en positiv tillväxt i både befolkning och företag som kan boostas rejält med hjälp av beskedet i Sverigeförhandlingen.

Här finns flera starka entreprenörsdrivna företag, såsom Finja Betong och Bergendahls-koncernen med bl a Citygross, plus många små och medelstora företag, med stor potential att växa.

Fler fördelar

Enligt Mikael Kipowski har Hässleholm många fördelar, både för människor och företag.

- Vårt geografiska läge är alltid en styrka, vi har flera såkallade dubbelsiffriga vägar in, så ur ett logistikperspektiv är vi väldigt intressanta. Hässleholm är en mittpunkt och en mötesplats för resenärer och vi har ett stort upptagningsområde – förutom Skåne, in i Blekinge, Småland och även Halland på sikt. En annan styrka är att vi har naturen så nära inpå staden, man kan i princip vandra rakt ut i naturen från Hässleholm C. Det är nära till allt och vi kan erbjuda fin livskvalitet, trygghet och ett lugn.

Många nyetableringar

Och många företag inser fördelarna, en hel del projekt ligger i pipen.

- Vi har flera nyetableringar på gång, både små och stora. Den största investeringen, på 1,2 miljarder, är en underhållsdepå för Öresundstågen som kan ge upp till 150 arbetstillfällen. Fastighetsbolaget Brinova vill satsa på Entré Hässleholm, ett nytt shoppingläge i nordvästra Hässleholm. Planen är klar och Biltema är en av de första intressenterna som sökt bygglov för att etablera en butik på 6 500 kvm. Även Citygross kommer att etablerar sig i höst. Trots att Bergendahls-koncernen har sitt huvudkontor här har det inte funnits en butik men nu öppnar Citygross sin konceptbutik i höst där man kommer att utbilda personal från hela Sverige. Förutom detta har vi även mindre etableringar som kommer att ge arbetstillfällen. Vi räknar med 500-600 helt nya arbetstillfällen de kommande åren, det är väldigt positivt. Vi kommer att vara inne i en expansiv period under tio år framöver, även bortsett från beslutet om höghastighetståget, menar Mikael Kipowski. Nu gäller det bland annat att få fram planer både för bostäder, industri och handel så att vi är rustade. Det kommer vi att jobba mycket med framöver.

Höghastighetståget kommer till Hässleholm. Illustration: Kreera

Höghastighetståget kommer till Hässleholm. Illustration: Kreera

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter