Det flexibla kontoret

Ett företag vill kanske kunna bygga om kontoret snabbt när behoven förändras medan ett annat vill satsa på att arbeta aktivitetsbaserat. Den gemensamma nämnaren för båda stavas flexibilitet. Systemväggar och glaspartier är lösningar som bl a kan trolla fram olika typer av rum i rummet och göra ett befintligt rum större eller mindre. 

 

Flex Interior Systems AB är ett av företagen på marknaden som kan erbjuda den här typen av lösningar. Lösningar som i takt med kundernas krav har förändrats de senaste åren.

- I dag pratar alla modern flexibilitet och miljö, konstaterar försäljningschef Joakim Newman. För 5-6 år sedan var det mycket mer korridorväggar och täta väggar som efterfrågades. I dag är det helt andra krav på rumslösningar som gäller. Täta väggar har istället blivit fler glaspartier eller så blandas glas och täta väggar för att släppa in mer ljus. Nu ligger även mycket fokus på att skapa samtalsrum, grupprum och olika typer av mötesrum eftersom fler jobbar aktivitetsbaserat och öppet. Och telefonhytten som försvann ute på stan behövs nu inne på kontoren.

Sättet att arbeta styr

Fördelarna med den här typen av väggar är förstås ganska självklara. Att skapa ett kontor som är mer flexibelt och som ger ekonomiska fördelar. Att få in mer ljus eller bygga ett extra rum i rummet eller dela av ett stort rum och istället bygga två rum eller kanske skapa ett konferensrum eller en caféyta utan att egentligen behöva göra några ingrepp i själva byggnaden. Eller varför inte ta flexibiliteten ett steg längre med telefonhytter och kuber som kan flyttas med pall och där eventuell teknik kopplas in via en stickkontakt i väggen utanför.

Joakim-Newman_webben

Joakim-Newman_webben

- I dag är sättet att inreda helt annorlunda, allt för att kunna anpassa kontoret med sättet att arbeta. De som vill arbeta aktivitetsbaserat behöver exempelvis olika typer av rum för olika arbetsuppgifter. Att kunna anpassa lösningarna efter kundens önskemål och verksamhet är en viktig del i vår service och vårt flexibilitetstänk, menar Joakim Newman. Att anpassa systemen efter lokalen istället för tvärtom. Skräddarsytt gäller inte längre bara kläder utan är nu ett begrepp även för kontor.

Nya lösningar

I dag finns inga egentliga hinder för full flexibilitet.

- Glasväggarna har utvecklats mycket och klarar exempelvis höga ljudkrav, ett måste när vi exempelvis bygger rum i rummet, menar Joakim Newman. Även de täta väggarna klarar högre ljudkrav än tidigare. Höga takhöjder eller ventilation är heller inget problem.

Och lösningarna blir fler och fler. I dag kan en kund till exempel få ett tillfälligt rum i rummet, med tak.

- Detta kan vi göra där det är extra högt i tak, exempelvis i en entré eller i en lobby. Hade vi behövt bygga ända upp hade det självklart blivit betydligt dyrare, nu kan vi sluta vid exempelvis 2,50 meter. Och när vi monterar ner det syns det inte att det stått något där. Nu finns också möjligheten att leverera mjukare former och runda rum allt efter kundens önskemål.

- I pipelinen för oss ligger nu väggar som är ännu mer anpassningsbara även vad gäller utseende och design. Färgade väggar och väggar med någon form av effekt i som gör väggarna mer personliga är något vi snart kommer att presentera, berättar Joakim Newman. Dessa system kommer att erbjuda en möjlighet till ännu tydligare formspråk, något som efterfrågas av många arkitekter. Fler och fler vill ta in sin grafiska profil i inredningen i dag.

 

Minskar spill

Flexibilitet är också miljövänligt, systemväggar kan både återanvändas och återvinnas.

- Det här är verkligen ett sätt att minska spillet. Ska man riva och bygga om och allt är gjort av fasta väggar blir det bara att slänga och köra till tippen. Vårt material däremot kan både återvinnas och återanvändas. Dessutom innebär systemen mindre spill på arbetsplatsen då väggar och dörrar m m redan är anpassade när de lämnar fabriken. När man sedan ändrar om så kan materialet användas igen. Vi kan även lagra en kunds material för framtida anpassningar, berättar Joakim Newman avslutningsvis.

TIPS:

- Koppla in leverantörer av den här typen av flexibla lösningar tidigt i processen! Då finns det stora möjligheter att genomföra annorlunda önskemål.

- Tänk på helheten från början. Hur vill ni att kontoret ska uppfattas?

- Tänk igenom hur pass flexibel er verksamhet egentligen är eller behöver vara? Har ni alltid ett visst antal anställda eller kommer det att förändras mycket?

- Förbered för förändringar som komma skall redan från början. Våga ta kostnaderna direkt annars blir det oftast dyrare.

- Det är extra viktigt att tänka flexibelt från början om ni hyr över längre tid.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter